پنجشنبه 19 تير 1399 - 9:48
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

قاتلين بزرگ خلاقيت را بشناسيد!

 

بخش پاياني

لحظه اي تفكر و انديشه كنيد!
مدير خوب اعتماد به نفس افراد را تقويت مي كند. با اعتماد به نفس بالا مي توان موقعيت هاي شگفت انگيزي را خلق كرد.

 

قاتل چهارم: قرنطينه ذهن

اين قاتل تركيبي مرگ بار از تفكيك و شبيه سازي را به كار مي گيرد كه مي تواند به يك وضعيت به ظاهر منطبق با استانداردها و در واقع منحرف شده منجر شود. براي اين منظور او قربانيان خود را نسبت به ايده ها و اطلاعات مختلف در قرنطينه قرار مي دهد كه موجب مي شود آنها از قرارگرفتن در معرض عقايد گوناگون و در نتيجه دسترسي به تجهيزات احتمالا محافظ زندگي محروم بمانند. مشابه اتفاقي كه با قرار دادن زندانيان در زندان انفرادي مي افتد و تجربيات آنها و قابليت هاي مغز آنها محدود مي شود، عايق سازي باعث محدود شدن تجربيات و قابليت هاي مغزي قربانيان خود در بلندمدت مي شود. در زماني كه منابع اطلاعاتي از نظر محتوا دچار محدوديت هستند، اما حجم اطلاعات بسيار زياد و غيرقابل پردازش است، مغز به سادگي نمي تواند خود را سازگار كند و در نتيجه افراد براي ماموريت خود، تنها به گزينه هاي مطمئن مي چسبند، به جاي اينكه ايده هاي نو و خلاقانه را بيازمايند. كمبود تنوع در تيم ها  وسازمان ها در تمامي سطوح نيز مي تواند باعث محدوديت خلاقيت شود.

قاتل پنجم: بي علاقگي

قربانيان اين قاتل، از كمبود انگيزه و محرك هاي دروني رنج مي برند. اين افراد اغلب خود قرباني سيستم هايي هستند كه آرزوهاي آنها را براي موفقيت از بين برده اند. اين حالت اغلب در افراد شديداً  بهانه جو و بدبين ديده مي شود. كمبود آشكار انگيزه، دغدغه يا اشتياق مي تواند تبديل به از پشت خنجرزدن تعمدي به خود شود.

قاتل ششم: كوته فكري

قربانيان اين قاتل، از علل عادت هاي فكري و رفتاري خود بي خبرند. كوته فكري به تفكر همگرا منجر مي شود در حالي كه يك فرآيند تفكر كاملاً خلاقانه پيش از انتخاب يك نقطه تمركز، نيازمند انديشه هاي متنوع است. الگوهاي فكري انساني اگر به صورت منظم به چالش كشيده نشوند، تمايل به جهت گيري به سوي اين مسيرهاي استاندارد يا روش هاي ثابت تفكر دارند. از مغز انتظار مي شود كه انديشه هاي خود را اغلب در پاسخ به اطلاعات ورودي در قالب وضعيت هاي ثابتي كه به ترتيب در پي هم مي آيند، سازماندهي كند.

قاتل هفتم: بدبيني

اين قاتل با زيركي، با كمك گرفتن از يك ذهنيت زهرآگين تباهي مي آفريند. مبتلايان به اين بيماري از ابتدا به روش ها منفي ارتباط برقرار مي كنند و سرانجام تلاش هاي خود و ديگران را براي خلاقانه فكر كردن نابود مي سازند. افراد بدبين زماني كه اوضاع مساعد نيست، تمايل به سرزنش كردن خود دارند و با هر تجربه منفي براي دوباره تلاش كردن دچار ترديد مي شوند. اغلب انسانها به احتمال زياد از اين موضوع بي خبرند كه ما انسانها دچار يك انحراف طبيعي از تفكر خلاقانه هستيم كه با توانايي ما براي تشخيص يك ايده خلاقانه در زماني كه به آن مي رسيم تداخل دارد؛ بنابراين مهم است كه تاثير عميق اين قاتل را بشناسيم و با آن مبارزه كنيم.

و من الله التوفيق و عليه التكلان

 

چهارشنبه 2 اسفند 1391 - 13:58


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری