سه‌شنبه 6 خرداد 1399 - 9:8
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ضياء آراسته

 

حوزه تهران

 

 

حوزه تهران

اهتمام : اميرحسين حيدري / مقدمه : علي اکبر رشاد

چاپ و شمارگان  : اول 90 / 5000  نسخه

ناشر : موسسه انتشارات اميرکبير

 

مقدمه : حوزه ؛ سه نگاه / علي اکبر رشاد ، حوزه در نگاه رهبري / سيدعلي نقوي ايازي ، حوزه علميه تهران / سيدعباس رضوي ، حوزه علميه ري / سيدعباس رضوي ،  مدارس قديم تهران در عصر قاجار / نورالله کسايي ، مسجد مدرسه هاي تهران / حسين سلطان زاده ، حکمت در تهران / سيدحسين نصر ، آشنايي با حوزه فلسفي عرفاني در تهران / عباس طارمي حوزه علميه تهران در نهضت مشروطيت / سيدعباس صادقي فدکي و همچنين حوزه در انقلاب و انقلاب در حوزه ها / علي ذوالعلم عناوين کتاب حاضر را تشيکل مي دهد.

علي اکبر رشاد در مقدمه کتاب حاضر بيان مي کند که سه گفتمان و جريان معرفتي و مديريتي  با عناوين گفتمان سنتي انديش متجمد ، جريان نوگراي متجدد و همچنين گفتمان نوانديش مجدد درباره ي حوزه هاي علميه و شوون آن در عصر حاضر مطرح است و يادآور مي شود که اين سه منظر و ممشاء ، در ميان فقها و علماي طراز اول تا فضلا و طلاب جوان حوزه ها طلايه داران و طرفداران خود را دارد . رشاد تاکيد مي کند که طبقه بندي ثلاث گفتمان ها و گرايش ها مي تواند ابزار و الگوي مناسبي براي دسته بندي جريان ها در عرصه هاي مختلف فکر ، فرهنگ و سبک زندگي در همه اقاليم و بين همه ي اقوام در عهد حاضر قلمداد شود . از اينرو وي پيشنهاد مي دهد که  طبقه بندي براي گفتمان ها وگرايش ها منحصر به شوون و امور حوزه و مسائل ايران و حتي جريان هاي اسلام نباشد بلکه ايي منظر مي تواند الگويي براي طبقه بندي و تحليل عرصه ها و امور ، گفتمان ها و گرايش ها در بين بشر معاصر انگاشته شود .  علي اکبر رشاد در مقدمه خود تاکيد مي‌کند که بيان مختصات حوزه ي صورت بسته بر اساس هريک از الگوهاي سه گانه براي مديريت حوزه ، مجال در خوري مي طلبد اما روشن است که نظم گرايي ، انسجام مندي ، معنويت ورزي ، اخلاق نموني ، علميت ، تخصص مندي ، جهاني انديشي ، جامع نگري ، دغدغه مندي ، دور انديشي ، پژوهش محوري ، پرورش مالي  و نيز پايبندي به سنن و سير پيشينيان و پايه و پيشينه ي تاريخي نهاد حوزه ، ذاتي چنين الگوي تمشيتي است و حوزه اکنون در معرض تحولي گسترده‌ي خودخواسته ، درون جوش ، کمابيش شتابناک و اميدبخش است . رشاد ادامه مي دهد که اما هر فعل و انفعالي  در هر قلمرو و عرصه اي در معرض آسيب ها و آفات بسياري است و خطرات فراواني در کمين است و اگر جريان طراحي و تحقق آن درست مديريت و هدايت نشود مي تواند به ضد خويش تبديل شود .

در بخشي از مطلب « حوزه علميه تهران در نهضت مشروطيت » به قلم « سيدعباس صادقي فلکي » مي خوانيم :

فضاي آزادي خواهي و تجدد طلبي مشروطه ، سبب مي شد پاره اي جرائد از آزادي استفاده  نادرست بکنند و درج هرگونه سخن و حتي شايعه و افترا عليه مخالفان و شبهه و ترديد افکندن در باورها و ارزش هاي ديني را در جرايد خود مجاز بشمرند . پاره اي از روزنامه ها با پيدا کردن نقطه ضعف و يا سخني نابجا از طلبه اي گمنام ، نمادهاي ديني را زير سوال مي برند و سعي مي کردند ؛ مثلا ً با مخالفت طالب علماني ساخت و بنياد مدرسه هاي  جديد و ... همه علما را در نظر نسل نوخاسته ، افراد متحجر و کهنه گرا بنمايانند و پيوند ميان نسل و نوخاسته را با رهبران ديني خود سست کنند . علماي هوشيار حوزه ، که پاسدار اسلام و کيان روحانيت بودند ، در کنار تفسير و فقه و اصول ، آگاهانه در متن جريان هاي فرهنگي جامعه بودند و از آن چه در حوزه فرهنگ مي گذشت به خوبي آگاهي داشتند . با مطالعه جرايد و پي بردن به شبهه‌ها و شناخت نقشه هاي پشت پرده شبهه افکنان ، قلم به دست گرفته و با منطق ، استدلال و برهانهاي خردمندانه به آنها پاسخ مي گفتند .

حوزه تهران به اهتمام اميرحسين حيدري و با مقدمه علي اکبر رشاد در چاپ نخست خود با شمارگان 5000 نسخه و با قيمت 70000 ريال توسط موسسه انتشارات اميرکبير به چاپ رسيده است .

 

 

 

سه‌شنبه 1 اسفند 1391 - 10:22


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری