پنجشنبه 19 تير 1399 - 10:16
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

قاتلين بزرگ خلاقيت را بشناسيد!

 

لحظه اي تفكر و انديشه كنيد!

جغد پيري بود كه روي درخت بلوطي زندگي مي كرد، هرچه بيشتر مي شنويد، كمتر صحبت مي كرد و هرچه كمتر صحبت مي كرد، بيشتر مي شنويد. اي كاش انسان ها هم مثل اين جغد پيرو عاقل بودند.

  

بخش اول

خلاقيت موهبتي است كه همگان از آن برخوردارند اما گذشت زمان و بالارفتن گذشت زمان قدرت آفرينندگي و خلاقيت محدود مي شود وقتي اين توانايي در وجود انسان ها كشته مي شود؟

بياييم 7 مظنون كليدي به قتل خلاقيت را بشناسيم و با آنها مقابله كنيم.

قاتل اول: كنترل

اين مظنون كه با نام ستمگر قلدر نيز شناخته مي شود تمايل دارد تا خلاقيت را با متوقف كردن توانايي تفكر آزادانه و مستقل خفه كند. زماني كه سيستم ها طوري طراحي شده اند كه آزادي انديشه را محدود مي كنند و زماني كه افراد با رويكردها و اقدامات كنترلي باعث ادامه حيات اين سيستم ها مي شوند، خلاقيت جايي براي شكوفايي نخواهد داشت.

قاتل دوم: ترس

قاتلي كه اغلب مظنون نيست، اما مي تواند بي باك ترين افراد را تهديد كند. اين قاتل از طريق ايجاد نگراني درباره احتمال شكست، به خلاقيت صدمه مي زند. توانايي مواجهه با ريسك شكست، بدون راه دادن ترس به خود، براي تفكر خلاق ضروري است. اما زماني كه پاي نگراني به ميان مي آيد، ترس مي تواند فلج كننده باشد. جاي تعجب نيست كه يكي از اصول راهنماي نوآوري در اپل اين است: «هوشمندانه شكست بخور.»

قاتل سوم: فشار زندگي

اين قاتل، مقتولان خويش را با يك ضربه شديد ناشي از توقعات واقعي يا مورد انتظار به قتل مي رساند. سرعت بالاي زندگي، وابستگي بالا به فناوري و افزايش قابل توجه سرعت ارتباطات، همگي بر نفوذ اين قاتل مي افزايند.

در مطلب بعدي با ساير قاتلين خلاقيت كه عبارتند از: قرنطينه ذهن، بي علاقگي، كوته فكري و بدبيني آشنا خواهيم شد.

ادامه دارد...

و من الله التوفيق و عليه التكلان

 

چهارشنبه 25 بهمن 1391 - 12:11


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری