سه‌شنبه 24 تير 1399 - 16:41
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نقد و تحليل

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان لرستان

 

نقش اتحاد و وحدت اسلامي در تداوم و استمرار انقلاب اسلامي

 

مقدمه :

پرداختن به مقوله اتحاد ملي و وحدت اسلامي به لحاظ  اهميت و نقش آن در پيروزي انقلاب اسلامي تداوم آن و تثبيت نظام قابل بررسي است. هرچند يکي از مواهب و نعمتهاي بزرگ الهي و يکي از مقا صد مهم  شرايع آسماني و ره آوردهاي عقلي بشر مساله وحدت و همبستگي و اتحاد و انسجام اسلامي است. وحدت و انسجام ضرورتي  فطري و عقلي, شرعي,  سياسي و اجتماعي است که مهمترين  عوامل حفظ بقاي اجتماع و مدينه ي انساني است که بشر نه تنها براي بقاي حيات جمعي بلکه  براي  برخورداري از يک زندگي مطلوب چاره اي جزء پذيرش آن ندارد . وحدت و انسجام , شرط ترميم خرابي ها و سازندگي جامعه حرکت بسوي ر شد فرهنگي و سياسي و اقتصادي وپيروزي در تمام حوزه هاي زندگي است حفظ و تداوم انقلاب  اسلامي و تعالي و توسعه آن و تحقق و تثبيت ارزشها يش نيز تنها در سايه ي اتحاد و انسجام ملي تحقق مي پذيرد . ايران اسلامي با وجود  قوميت ها و لهجه ها خرده  فرهنگ ها و همچنين اقليت هاي ديني در جامعه توانسته است با وحدت کلمه ازگردنه هاي پرفراز و نشيب عبور کند و عزّت و استقلال خود را حفظ نمايد .پر واضح است اهدافي چنين عالي و بزرگ هميشه و در همه سالها بايد مورد  توجه و تأکيد باشد, مربوط به زمان کمي نيست  بلکه ضرورت و نياز هميشگي در همه ي زمانهاست. در چنين شرايطي استراتژي ها و تاکتيک هاي دشمنان در منطقه جهت  فروپاشي نظام جمهوري اسلامي از هر سو چه از طريق تفرقه ,  فرقه سازي هاي جعلي و تحريمهاي متعدد سعي در از بين بردن اتحاد و وحدت ما دارند . ادامه اين راه پرچالش با وجود دشمنان قسم خورده پيشرفت و عظمت ملّت ايران ممکن نيست مگر با حفظ تقويت  اتحاد ملت بزرگوار ايران اسلامي مي توانيم تداوم و استمرار انقلاب اسلامي کوشاباشيم .

مفهوم وحدت و اتحاد

وحدت و اتحاد وانسجام همه در اصل بيان کننده «يکي شدن» و «يکرنگي» و «همبستگي» و «همگرايي » « يکدلي » و حرکت در يک مسير واحد وبرخورداري از جهت واحد براي رسيدن به متصد ي واحد مي باشد اما در لغت نامه ي دهخدا « وحدت »  به معاني « يگانه شدن» «يکتايي» يگانگي , يکي , عينيت و اتحاد , تنها و يکتا ماندن , يگانه شدن يکي بودن و يگانگي و . . .  است.  

اتحاد به معناي يکي شدن يگانگي دانستن يگرنگي , يگانگي , يکدلي يک جهتي , موافقت و اجتماع و . . . مي باشد.

وحدت واتحاد وانسجام دراين معنا دربرابر مفاهيمي چون کثرت پراکندگي اختلاف تفرقه ونظاير آن مي باشد.

« برهمين اساس تبديل شدن جمع به واحد وکثير به يکي و تعهد به يگانگي وجهتهاي مختلف به يک جهت و مقاصد مختلف به يک مقصد وراههاي گوناگون به يک راه بيان کننده ي معنا و مفهوم وحدت وانسجام در اجتماع انساني يکدلي ويک جهتي آدميان يک جامعه  براي حرکت به سوي مقصدي واحد مي باشد. بدين معنا که هرگاه جمعي داراي هد ف وآرمانهاي مشترک باشند و براي رسيدن به آن اهداف و آرمانها مسير مشترک را انتخاب کنند و همه با هم  در اين مسير مشترک حرکت کنند گفته مي شود که آن وحدت و انسجام دارند.

امام خميني (ره) در بيان  مفهوم وحدت و اتحاد اشاره به آيه شريفه :

« وَ اعتصِموا بِحَبلِ الله جَميعاً وَلا  تَفَرَقوا  »    

وحدت و اتحاد در اجتماع با هم بودن در امري واحد مي داند . 

مفهوم وحدت در   قرآن کريم :

در قرآن کريم, آيات زيادي مي توان يافت که در آنها  به اين مساله اشاره شده است از جمله مفاهيمي چون « واعتصموا, تعاونوا , اصلحوا» ، اصلاح بين ا لناس، الف بينهم , امه واحده, امه وسط, حزب ا لله , صبغه الله واخوه »

قرآن كريم وحدت را در جهات سطح كلي مورد بررسي قرار مي دهد.

 الف- سطح جهاني و وحدت بشريت :

به نظر  قرآن انسانها موجوداتي يکسان و برابر هستند و هيچ گونه  امتياز وبرتري ذاتي با يکديگر ندارند  قرآن کريم به مساله اصل بودن بشر اشاره دارد و اختلافات قومي و ملي را عامل بر شناسايي آنان مي داند و مي فرمايد :

« يا اَيُها النّاسُ اِنا  خَلقناکُم مِن ذَکَرِ وَاُنثي وَ جَعَلناكم شُعوُباً وقَبائل لِتَعارفوا اِنَّ اکرَمَکُم عِندَالله اتقيکُم  » 

ب) وحدت صاحبان اديان ا لهي

محور وحدت ازديدگاه  قرآن توحيد و در مرتبه ديگر دين اسلام است قرآن کريم پيامبر را به سوي اهل کتاب مي فرستد و از آنان براي پيوستن به شعار توحيد و جدايي از غير او دعوت مي کند اين نوع وحدت, وحدت کلمه اي « بياني» است که بين ما و اديان  الهي در محوريت توحيد و دوري از شرک يکسان است.

 قُل يا  اَهلِ  الکِتابِ تَعالوا اِلي کَلِمَه سوء بَينَنا وبَينَکُم اِن لانَعبُد الا ا  لله ولا نَشرِک به شيئاً . . . . 

ج  ) وحدت مسلمانان يا امت اسلامي

دراين نوع اتحاد به هم پيوستگي در راستاي باور و ايمان به توحيد وساير مکتب اسلام است وحدتي که بيش از هر چيز مورد تأکيد حضرت امام (ره)  بوده است وحدت وانسجام امت اسلامي مي باشد قرآن کريم مي  فرمايد:

« اِنَ هذهِ اُمَّتَکُم  اُمَّه واحِدَه وانَا رَبَّکُم فَاعبُدوُن»  

همانا اين امت شما است واحد است و من پروردگار شمايم پس مرا عبادت کنيد

اين نوع وحدت به« اخوت اسلامي» هم تعبير مي شود که علاوه بر اجتماع و اعتصام به حبل  الهي , الفت و همدلي و محبت عاطفي شديد در آن مطرح است که شما راه حل امّت واحده, اسلامي در جهت موفقيت وپيروزي  بر استکبار جهاني است. 

د- وحدت ملي يا انسجام آحاد ملت در سطح کشور

اين نوع وحدت مربوط به اشتراکات خاص ملي چون فرهنگ , زبان, نژاد, تاريخ مي باشد.

که مصلحت ملي را در بر دارد که براي حفظ انقلاب اسلامي در چارچوب مرزهاي ايران موثر است اين نوع وحدت هم بيشتر مورد تأکيد حضرت امام (ره) بوده است.

مولفه هاي وحدت و اتحاد وانسجام

 انقلاب اسلامي با تکيه بر ارزشها و اعتقادات اسلامي با هدف والاي استقرار و سيطره ي  قوانين و موازين الهي در کليه ي شئونات حيات فردي واجتماعي مردم ايران رخ داد اين انقلاب از يک سو سبب رويکرد به اين رشد گرايش هاي معنوي و تضعيف انديشه ي مادي گرايان شد و از سوي ديگر الگوي مبارزاتي اسلام تحت ستم در نقاط مختلف جهان گرديد. اين ارزشها محقق نشد مگر با تکيه بر اتحاد و وحدت کلمه ي همه‌ي آحاد ملت. وحدت و اتحاد سنگ بناي قوام جوامع است, اتحاد و همگرايي جامعه ايران اسلامي با توجه به داشتن الگوهاي دروني و معنوي مي تواند پيوند  عميق و پايدار در بين ارکان نظام و آحاد جامعه برقرار کند.و  ودين اسلام راهبردهاي سازنده تري براي تحقق اتحاد و همگرايي و وحدت همه جانبه جوامع بشري ميباشد. الگوي اتحاد و وحدت اسلامي پيمان  برادري واخوت بين مسلمانان که پيامبر اعظم (ص)در نخستين شرايط استقرار در« مدينه انبي » آن را عنوان نمودند و آيه قرآني « انَّما المومِنون الخوهُ » 

بر رابطه برادري مسلمانان و مومنان با يکديگر تصريح شد.

اخوت ايماني و رابطه  معنوي و اعتقادي بهترين راهبرد اتحاد ملي و انسجام اسلامي بين مسلمانان جهان است و از جمله بهترين الگو و هدف جهت تداوم واستمرار نظام اسلامي ايران مي باشد.

پيامبر اسلام با تکيه  بر اصل برادري و اخوت مسلمانان هنگام ورود به يثرب « مدينه النبي» بين مهاجران و انصار  « برادري دو جانبه » بر قرار نمودند.

در سيره ابن هشام آمده است . که دراين خصوص به مسلمانان مي فرمايد :

« تَأخوا في الله  اخَوَينْ  اَخَوَيْنْ » 

شما دو به دو با يکديگر در راه خدا و براي او برادر شويد. براين اساس شخصاً با امام علي (ع) پيمان برادري نسبت ومسلمانان ونيز  دو به  دو با يکديگر برادر شدند.

اين برادري ايماني واسلامي که بيان کننده زيباترين شکل وحدت ويکانگي در تمام  شئون زندگي اجتماعي است.

اما مولفه هاي  اتحاد وانسجام وارکان اخوت اسلامي

1- همسويي و همگرايي :

پيروان مکتب رهايي بخش اسلام در ارتباط با يکديگر از تعاملي سازنده و روندي مشترک برخوردار دارند که اين عامل از ايمان و برادري آنها سرچشمه مي گيرد در واقع اين پيوند روحي و همگرايي معنوي از هر عامل ديگر در جامعه محکمتر است و قلبها را به همديگر نزديک مي کند و مانع از هر توطئه دشمن  مي گردد در واقع اين پيوند روحي و همگرايي معنوي از هر عامل ديگر در جامعه محکمتر است وقلبها را به يکديگر نزديک مي کند و مانع از هر توطئه دشمن مي گردد در واقع احساس مسئوليت درقبال همديگر ايجاد مي کند.

پيامبر اعظم (ص) مي فرمايد.

مَن اَصبَحَ وَلايَهْتَمُّ باِمُورِالمُسلِمينَ فَلَيسَ مِنهُمْ وَ مِنْ سَمَعَ رَجُلاًيَنادي يا للمُسلِمين فَلَم يجبه فَلَسَ بِمُسلِم 

2-  دوستي ومهرورز ي و مدارا کردن

اسلام همگان را به خوش رفتاري محبت و مدارا نمو ن با مردم دعوت کرده و اين صفت اخلاقي را نشانه ي  عقل و حکمت افراد دانسته است پيامبر اکرم (ص) مي فرمايد:

اَعْقُلُ  النْاسِ اَشَدَْ هُمْ مُداراه  

عاقل ترين مردم کساني هستند که با مردم بيشتر سازش دارند.

برادري ايمان طلب مي کند که مومنان همديگر را دوست بدارند به يکديگر عشق بورزند در شادي و غم يکديگر سهيم باشند.

 در حديثي از امام علي (ع) آمده است.

اِنَّکُم  لَنْ تَسعو  النَّاسِ بِاَموالِکُم فَسعُو هُم بَطاقَه  اَلوَجهِ و حُسنِ ا للِّقاءِ

شما نمي توانيد با اموالتان مردم را در گشايش و « ناز و نعمت» قرار دهيد پس آنان را با چهره باز و اخلاق نيکو جذب کنيد. 

در روايات براي مدارا با مردم  فوايدي ذکر شده که به برخي از آن ها اشاره مي کنيم.

1-« مايه سلامت دين و دنياست. » 

2- « موجب افزايش دوستي و برادري و از بين رفتن کينه هاست.»  

3- « مسالمت با مردم موجب پوشش عيوب مي  شود.»  

 

3- ايمان مشترک:

اگر ايمان واقعي به خدا, پيامبر قرآن و عترت وقيامت در دل انسانها شکل بگيرد سيماي جامعه بشري از برادري وبرابري و دوستي و محبت پر مي شود ايمان مايه وحدت است و بي ايماني , تفرقه و پراکندگي است.

از نشانه هاي کرامت وبزرگواري انسان احسان و نيکوکاري  او به همنوعان به ويژه  اهل ايمان است.  حضرت علي (ع) مي فرمايد:

رَأسُ الايمانِ الاحسانُ اِلي النَّاس  اوج ايمان به خدا احسان و نيکو کاري به مردم است.

در حديث ديگر آ مده است. هيچ چيز همانند ايمان و  احسان به ديگران انسان را به امنيت نمي رساند. 

4- حسن معاشرت

اسلام براي استحکام پيوند برادري مسلمانان به هر آنچه همگرايي و همبستگي را تداوم مي بخشد ارزش قائل است. يکي از نيازهاي اساسي در مسايل اجتماعي برقراري ارتباط صحيح و سالم اجتماعي در بين مردم است مکتب اسلام به روابط سالم اجتماعي اهميت داده است  قرآن کريم مي  فرمايد :

و  قو لوا للناس حسنا با مردم سخن و معاشرت نيکو داشته باشيد. 

5- پيروي از ولايت رهبري

مومنان ومسلمانان در صورتي مي توانند در صلح وآرامش وبرادري به سر برند که امور اجتماعي وسياسي آنها را رهبري فرزانه , هوشمند و بيدار و شجاع مديريت کند . رهبري و ولايت فقيه عادل ديني محور اتحاد مسلمانان است بهترين  الگوي عيني اين رويکرد حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري مي باشند.

 ولايت فقيه بعنوان وديعه اي الهي براي مردم داراي مستندات محکمي از قرآن و سنت است که در انقلاب اسلامي ايران بعنوان مهم ترين رکن در تأسيس و بقاء انقلاب قابل بررسي است در انقلاب اسلامي ايران, امام خميني(ره) طراح و معمار ايدئولوژيک و کارگردان انقلاب بوده و نقش کليدي و تعيين کننده در تکوين و شکل گيري و پيروزي و تداوم آن ايفا نموده است . مقام معظم رهبري نيز با درايت و تيز بيني امام گونه ي خويش سالهاست که به همان سيره و روش انقلاب را هدايت کرده و همواره اميد و محبوب دل مردم وخار چشم دشمنان  بوده اند. حرکت کشتي انقلاب  در درياي از  توفان هاي توطئه و خيانت همواره مرهون تدابير و تيز بين هاي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري بوده است.

6- اصلاح امور مسلمين 

يکي از وظايف مردم در قبال يکديگر اصلاح امور نسبت به يکديگر است که نشانه کمال و سعادت جامعه است.

امام علي (ع) مي فرمايند:

« مِن کَمالِ اسَعادَه السَّعيُ في صَلاح اِصلاحِ الجُمهُور» 

از والاترين خوشبختي ها اصلاح امور مردم است.

اهتمام به حل مشکلات و چالشهاي بزرگ مسلمين از مهمترين وظايف مسلمين است.

7-اتحاد و حضور حداکثري

در نظام جمهوري اسلامي همه گروه هاي به رسميت شمناخته شده که پايبندي خود را به نظام اثبات رسانده اند حق دارند در قالب تضارب آراء نظرات و انتقادات خود به طور جدي پيگيري و مطالبه نمايند مشروط بر اينکه در عرصه تصميم هاي عملي چون انتخابات با حضور چشمگير آن را ثابت نمايند. و بي شک حضور حداکثري زمينه ساز تحقق بسياري از مطالبات مردمي در قالب گروه ها و انجمن ها و جمعيت هاي مختلف خواهد بود و تنها در صورت حضور حداکثري است که مي توان اين گونه مطالبات را تحقق ساخت هم اکنون کشور براي تداوم اين انقلاب نيازمند پشتوانه اي محکم از حمايت مردمي است اين جماعت مردمي زمينه ي مناسبي را براي موفقيت در عرصه‌هاي مهم سياسي اجتماعي فراهم مي کند.

مقام معظم رهبري مي فرمايند:

« روح نظام اسلامي مترادف با حضور مردم در همه ي امور است در اين صورت اسلام استقلال عزت ماندگاري وحدت نظام تأمين خواهد شد و با حضور واقعي مردم دفاع از نظام و مرزهاي کشور در مقابل دشمنان نيز امکان پذير خواهد بود.»  

از اين بيانات گهربار نتيجه مي گيريم :

1-    هويت و روح دين باوري در نظام اسلامي با حضور مردم تحقق پيدا مي کند.

2-    ادامه راه اين نظام و حفظ آن بدون حضور مردم ممکن نيست.

3-    تثبيت و دوام نظام با حضور مردم در تمامي صحنه هاي انقلاب مي باشد.

4-    عزت و استقلال سياسي وبقاء ماندگاري نظام با حضور مردم تأمين مي شود.

5-    وحدت و ثبات نظام جمهوري اسلامي ايران با حضور مردم در همه ي صحنه هاست

6-    د فاع از کشور و ارزشهاي نظام ومقابله با دشمنان و دفاع از تماميت ارضي کشور و با حضور مردم امکان پذير است. 

 بدون ترديد مهم ترين عاملي که پيروزي انقلاب اسلامي را رقم زد , حضور فراگير و گسترده ي مردمي بود که با آگاهي و هوشياري مبارزاتي و مکتبي , حيات وگرمي و جوشش يکپارچه و هرچه  فزون تري به اين نهضت در سراسر کشور بخشيد. 

همچنين حضور حداکثري نيز زمينه ي لازم را فراهم مي سازد تا نظام جمهوري اسلامي بتواند در صحنه هاي مهم بين المللي و مباحث ملي همچون  « انرژي هسته اي » حق حاکميت و تماميت ارضي در قبال مدعيان دروغين و دهها حقوق مادي و معنوي ملي با ا قتدار و اطمينان حضور يابد – آري ! پيش رفتن به سمت هدفهاي والاي ملت براي بهروزي در عرصه حضور حداکثري وپيشرفت کشور  , نياز  بزرگ ملت ما در همه ي مسائل به اتحاد و وحدت عمومي به ويژه در عرصه حضور حداکثري و ملي در انتخابات جهت تداوم راه امام و انقلاب و حفظ ارزشهاي نظام مي باشد. همچنين استقرار و تثبيت و گسترش و تداوم نظام جمهوري اسلامي ايران با بهره گيري از دستاوردهاي دولت اسلامي مديون اتحاد ملي و انسجام اسلامي و گرايش به سمت هدايت الهي و حضور مردم در صحنه ها بوده و هست و از جمله مهمترين عوامل موفقيت و پيروزي اسلام چه در صدر اسلام چه در حال همان حضور مردم در صحنه ها مي باشد . از يک نگاه ديگر گسترش اسلام در سراسر جهان بواسطه حضور مشارکت مردم در يک روند آرام وصحيح  فرهنگي و اجتماعي رخ داده است همچنين امام علي (ع) همواره بر نقش و اهميت مشارکت مردم و تأثير آن تأکيد داشته است.

امام علي (ع) در نامه اي به مردم مصر به آنان نسبت به عواقب دوري از صحنه دفاع از دين در مقابله با دشمنان هشدار داده مي فرمايد.

« اي مردم مصر,نگوئيد ما سرپرستي چون مالک و امامي چون علي داريم اگردرصحنه نباشيد شکست مي خوريد. مادر حال نبرد و جنگ با باطل هستيم جامعه که در خواب باشد دشمن بيدارش او را رها نمي کند ومرد جنگجو بيدار است و جنگ و جهاد با خوابيدن و کناره گيري از« صحنه تناسب ندارد»  . مشارکت مردم در حکومت ديني زمان رسول اکرم اسلام (ص) و علي (ع) از درخشانترين نمونه هاي مشارکت مردم در طول تاريخ بشري است.

نقش مشارکت مردم درکارآمدي حکوئمت ديني وايجاد نفوذ تکويني براي حاکم اسلامي حقيقتاً امر مهمي است. حضور ومشارکت عمومي در انتخابات پيوند دهنده ي سرنوشت ملت اسلام و انقلاب اسلامي است. همچنين حضور مردم چه در جريان اعتصابات گسترده و تظاهرات سراسري در جريان انقلاب و چه بعد از پيروزي انقلاب در انتخابات حضور در صحنه هاي مختلف جبهه و جهاد و براي حفظ نظام و تداوم آن مي باشد و يك احساس وظيفه و تكليف الهي بوده كه از متن دستورات و احكام ديني بر مي آيد و از ديدگاه قرآن تحولات اجتماعي و سرنوشت امت با عزم و ارادة آحاد جامعه شكل مي گيرد و فراتر از خواست و رأي مرم تحول دروني در انسان ها است كه تحولات اجتماعي را درپي دارد:

انَّ الله لا يُغيرُ ما بِقَوم حَتي يُغَيِروُ ما بِاَنفُسهِم

همانا خداوند احوال هيچ قومي را دگرگون نمي كند تا اينكه خودشان را دگرگون سازند

پيامبر اكرم (ص) با حضور و مجاهدت و تلاش مؤمنان ياري مي شد.

« هُوالَذي ايدك بنِصره و بالمُومنيِن »

 اوست كسي كه تو را به ياري خويش به مومنان تأئيد و ياري كرد.

در تئوري انقلاب اسلامي و امام (ره) نقش مشاركت مردم و توجه به آراء ونظرات مردم از مباني ديني و سيره نبوي ، علوي و مهدوي سرچشمه مي گيرد. و حقيقتاً تحقق نظام اسلامي مشروط به پذيرش مردم و تصميم گيريهاي آنان است. امام خميني (ره) مي فرمايند.

« جمهوري اسلامي حكومتي متكي به آراي عمومي است مملكت توسط نمايندگان واقعي مردم اداره مي شود مردم از طريق نمايندگان خود تمامي امور جامعه نظارت دارند و هيچ تصميمي بدون مشورت مردم گرفته نمي شود.  »

از آنجائي كه حضور و مشاركت در نظام ديني مفهوم حفظ و دوام و استمرار نظام اسلامي مي باشد و مردم به لحاظ تكليف گرايي در عرصه هاي سرنوشت ساز شركت مي نمايند بويژه در امر خطير انتخابات كه ريشه در باورهاي ديني دارد. حضور مردم درصحنه سياست و مديريت جامعه از جمله تحقق نظام اسلامي و حفظ نظام است.

امير المومنين علي (ع) مي فرمايند:

« يا اَيْها النَّاسَ عَن ملاءِ اذِن انّ هذاَ مرَكُم لَيسَ لا حَدٍ فيهِ حق اِلاِمااَمرِتُم » 

اي مردم اين امر در حكومت ، امر شماست هيچ كس جز آن كه شما او را امير خود گردانيد حق امارت بر شمار را ندارد.

آري ! يكي از وظايف هر حكومت ونظامي ، حفظ نظام است نظام جمهوري اسلامي ايران از آنجائي كه پايداريش به دست مردم بوده لذا مقام حفظ و ثبات آن نيز ، مردم نيز نقش مهمي دارند.

امام خميني (ره ) به نقش مردم در حفظ نظام اسلامي تأكيد دارد و مي فرمايند. 

« يك كشور را بخواهيد اداره كنيد  . . . .  تا شركت مردم نباشيد نمي شود اداره صحيح بشود. 

الف – مهمترين محورهاي حضور حداكثري مردم در حفظ نظام اسلامي

1-    حضور حداكثري و تأثير آن در كار آمدي نظام

2-    حضور حداكثري و افزايش قدرت و اقتدار ملي

3-    حضور حداكثري و دلسردي و عقب نشيني دشمنان از مواضع خصمانه و خنثي شدن توطئه ها

4-    حضور حداكثري بالابردن امنيت ملي

5-    حضور حداكثري تحقق مطالبات واقعي مردم

6-    حضور حداكثري و رفع تهديدات فرا روي نظام

7-    حضور حداكثري و رفع شبهات در خصوص مشروعيت نظام

8-    حضور حداكثر و حل معظلات ومشكلات فرهنگي اقتصادي و سياسي و اجتماعي كشور

9-    حضور حداكثري زمينه حفظ اصول و ارزشها نظام مقدس اسلامي

امنيت ملي و وحدت ملي :

امنيت در لغت به معناي آرامش و آسودگي و در امان بودن است . اما در تعريف امنيت ملي به معناي دستيابي به شرايطي است كه به هر كشوري امكان آن را مي دهد كه از تهديهاي بالقوه يا بالفعل خارجي و نفوذ سياسي اقتصادي و فرهنگي بيگانه در امان باشد و در راه پيشبرد توسعه اقتصادي و اجتماعي و انساني و تأمين وحدت و موجوديت كشور و رفاه عام فارغ از مداخله بيگانه گام بردارد. 

امنيت ملي هر كشور ممكن است از راه مختلف ، تهاجم نظام تحريم اقتصادي و سياسي تهاجم فرهنگي ، تحركات نظام پنهان اعم از « كودتا ، انفجار ، معارضه امنيتي ،»  مورد تهديد قرار گيرد.

درمعارضه از نوع امنيتي دشمن در تدارك پيروزي بدون جنگ برآمد ، با اقداماتي چون، ايجاد شكاف در پايه هاي پايداري جامعه اعتماد زدايي از رسانه هاي جمعي ترور شخصيتها تخريب  قداستها و . . .  و با ايجاد يك جنگ رواني شرايط را طبق نظر خود در آورده و فضاي كنوني جامعه را دچار تشنج و اغتشاشات مي كند. در اين ميان مهمترين ستون پايداري نظام در رد اينگونه اهداف شوم دشمن « وحدت عمومي و اتحاد بر محور رهبري » است و حدت ملي و امنيت ملي كه از سوي مقام معظم رهبري بعنوان دو شعار مهم كه داراي يك رابطه مستقيم با يكديگر است حائز  توجه مي باشد. حصول به امنيت ملي بدون وجود وحدت عمومي ممكن نيست واز سوي ديگر امنيت عمومي نخستين نتيجه مثبتي است كه از قبل وحدت ملي بدست مي آيد.

مقام معظم رهبري مي فرمايند.

« اگر وحدت ملي و امنيت ملي تأمين شود دولت هم مجال پيدا مي كند كارهاي خود مسئوليت هاي خود وظايف بزرگ خود را اجرا كند مي تواند به اقتصاد مردم برسد به اشتغال مردم برسد به مسائل زندگي مردم رسيدگي كند به مساله ي فرهنگي كشور رسيدگي كند اگر امنيت و وحدت نباشد اختلافات و جنجال باشد دائماً تشنج سياسي مي باشد. . . .  » 

در شرايط حساس كنوني كه دشمن در صدد بهره برداري از فرصتها براي تبديل آن به مسأله براي نظام است نيروهاي انقلاب با انديشه ورزي سعي كنند تا مسأله ها را به فرصتها براي رونق فزونتر سياسي و اقتصادي در حفظ انقلاب اسلامي تبديل نمائيد. 

مقام معظم رهبري در هشدارهايي كه هميشه اذعان دارند كه مردم خوبمان بايد آن را از شعارهاي ملي تلقي كنند مي فرمايند.

« مواردي همچون رعايت انضباط اجتماعي ، خدمتگذاري ، پاسخگويي، مبارزه با فقر و فساد و تبعيض ، جنبش نرم افزاري و در يك كلام نشان دادن كار آمدي در ابعاد مختلف زمينه هاي عيني همبستگي ملي و مشاركت عمومي را فراهم خواهند ساخت . مردم هوشيار ايران بارها نشان داده اند كه هرگاه مسئولان و خدمتگذاران نظام در مسير درست حركت كنند ومصالح نظام را براي مصالح شخصي ترجيح دهند از پشتيباني بي چون و چرا از همدلي و يك زباني مردم برخوردار مي شوند. »

حضرت علي (ع) نيز گرچه مسير خلاف را ناحق مي ديدند و آنان را در مقابل فرمان خداوند و رسول عصيان گر مي يافتند اما به خاطر مصلحتي مهم تر ، ابراز مخالفت كردند اين كلمات بيانگر آن است كه وحدت اسلامي كه غالباً با حيات واقعي مسلمانان همراه است بر حق ديگر گر چه معصومي چون « علي (ع) » باشد. مقدم است اين وحدت در حقيقت ائتلاف است و بالاتر از وحدت گذشت از هر آن چه را كه قطب مخالف آن را بر نمي تابد و بسنده كردن بر هر چه از حق كه نظر قطب مخالف مناسب مي نمايد . همچنين حضرت علي (ع) جداي از خطبه ي كوتاه و پرمعناي   «شقشقيه» در مدارد متعددي به سكوت معنادار و سخت خويش اشاره مي كند اين سكوت كه با خار در چشم و استخوان در گلو توصيف شده است براي حفظ وحدت مسلمانان و بقاي اساس دين بوده است.

امام در يكي از خطبه هاي اوايل دوره حكومت خود مي فرمايد :

« قسم به خداوند اگر ترس از اختلاف و جدايي مسلمانان نبود و اگر ترس از آن نبود كه كفر بازگردد و دين فاني شود هر آينه در غير از موضعي كه نسبت به آن ما نفع داشتيم قرار مي گرفتيم » آنچه از مفاهيم قرآن و سيره پيامبر و ائمه اطهار (س) فهميده مي شود اين است كه همواره حفظ نظام اسلامي و مصلحت عمومي بر منافع شخصي و گروهي مقدم بوده است.

به نظر مقام معظم رهبري ايجاد تفرقه و تضعيف وحدت ملي ايرانيان و به وجود آوردن مشكلات اقتصادي براي متوقف كردن پيشرفت كشور دو روش عمده دشمنان براي مقابله به ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي مي باشد به نظر ايشان «ملتي متحد و قوي و سربلند خواهد بود زيرا امنيت چنين ملتي ملعبه اين و يا آن كشور قدرتمند قرار نمي گيرد بارزترين مثال روشن براي تبيين و توصيف بين همبستگي مردم و امنيت جامعه وضعيت بين ايران و آمريكاست ، يعني اين كه ، آمريكا به مامي گويد : ضعيف دست نشانده و وابسته باشيد تا به ايران مله نگنم در حاليكه ما قوي عزيز و سربلند بوده و هستيم و تاريخ و فرهنگ ملت ايران تسليم در مقابل هيچ دشمن را نمي‌پذيرد و همواره كوشيده است با ابزار وحدت و همبستگي ملي از تماميت ارضي كشور دفاع و پشتيباني نمايد. »  

همچنين مقام معظم رهبري با يادآوري جنگ رواني و تلاشهاي موذيانه ي دشمنان براي ايجاد اختلاف و تفرقه در ميان ملت ايران و در جهان اسلام افزودند.

«دشمنان به بهانه هايي همچون قوميت مذهب گرايش هاي صنفي در صدد است وحدت كلمه ايران را از بين ببرد و در جهان اسلام نيز اختلافات مذهبي را دامن بزند و با به راه انداختن جنگ شيعه و سني ميان ملت ايران و جوامع اسلامي فاصله ايجاد كند ايشان تلاش براي اتحاد و يكپارچگي ملي و تقويت هوشيارانه و خردمندانه انسجام امت اسلامي را تنها راه نااميد كردن دشمنان و خنثي كردن توطئه هاي آنان خواندند. 

ماهيت وحدت و اتحاد و انسجام از ديدگاه امام خميني:  

نظام مقدس جمهوري اسلامي در سايه همدلي آحاد مردم به پيروزي رسيد و حفظ كيان آنان نيز مرهون وفاق ملي مردم و مسئولان و يكپارچگي و وحدت نظر جناحهاي سياسي بر اساس ارزشهاي معنوي و باورهاي مذهبي است امام خميني (ره) نيز با علم به اين مهم ملت و حكومت را به همبستگي و وفا ق فرا مي خواندند تا دشمنان طمعي به سرزمين ايران ننمايند و در صدد خدشه دار كردن آرمانهاي انقلاب برنيايند . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با تأكيد بر ضرورت رعايت وحدت و همبستگي ملي آنرا در اصول دوم و نهم بيست و ششم و يكصدم از ضروريات سياسي – اجتماعي محسوب مي دارد و همچنين در اصول دوازدهم سيزدهم و پانزدهم و نوزدهم نيز براي حفظ وحدت ملي حقوقي و امتيازاتي را براي اقليت هاي قومي و ديني درنظر گرفته است. از ديدگاه حضرت امام خميني (ره) در مورد ابعاد و انواع وحدت و اتحاد ملي راهكارهاي فراروي نظام اسلامي براي مقابله با چالشهاي تفرقه آميز تبييت شده كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم .

الف) اهميت وحدت ملي :

از نظر امام خميني (ره) وحدت نه به عنوان نياز مردم مسلمان ايران كه به منزله نياز دائمي مسلمانان جهان بشمار مي آيد چرا كه تأمين منافع مشترك مسلمانان در سايه ممانعت از مواضع بيگانگان و جلوگيري از تسلط آنان به مقدرات كشورهاي اسلامي مسير است به نظر ايشان وحدت و همدلي مردم نيروهاي انقلابي همانطور كه در روند نهضت اسلامي ايران از اهميت بسزايي برخوردار بوده در حفظ نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران نيز حائز اهميت فراواني است.

در انديشه ي حضرت امام خميني (ره) اهميت وحدت ملي از دو بعد دروني و بيروني برخوردار است كه به شرح آن مي پردازيم .

اهميت دروني وحدت ملي :

از ديدگاه امام خميني (ره) وحدت ملي هم در پيروزي انقلاب اسلامي نقش داشته است هم ضامن حفظ دستاوردهاي آن بشمار مي آيد لذا شايسته است انسجام ، وحدت دروني بر اساس ارشهاي مكتبي همچنان مستحكم و پايدار باقي بماند تا طريق سازندگي و توسعه تداوم يابد.

1- وحدت مردم در روند نهضت اسلامي :

امام خميني (ره) همواره رمز پيروزي و بقاي انقلاب را در دو چيز ميدانسته اند :

1-    كلمه توحيد : « انگيزه الهي داشتن و مقصد عالي را حكومت اسلامي دانستن »

2-    وحدت كلمه : « يكپارچگي و اجتماع پرشور مردم و حضور در صحنه هاي گوناگون »

ايشان وحدت را به عنوان ركن اساسي در جريان انقلاب اسلامي بيان مي دانستند و مي فرمودند :

ابعاد قيام همه قشرها را گرفته است اختصاص به يك دسته اي يا دسته ي ديگر ندارد . . . 

همچنين به سياستمداران توصيه فرمودند :

«آگاهي مشاركت نظارت همگاني‌سياسي مردم باحكومت‌ضامن حفظ نظام وامنيت‌ملي كشور است»

2- وحدت همدلي نيزوهاي انقلابي براي حفظ نظام :

امام خميني (ره) همانطور كه پيروزي نهضت را مديون وحدت و همدلي تمام قشرهاي جامعه مي‌دانستند حفظ نظام را در تمام مقاطع بر اساس محور وفاق ميسر مي‌داند لذا بر لزوم وحدت بين مردم و حفظ برادري و اخوت در تمامي احوال تأكيد داشتند و آنرا براي حفظ اصلاح امري واجب و ضروري بر مي شمردند.

« اگر با هم نباشيد شكست مي خوريد اگر شكست بخوريد اسلام شكست مي خورد . 

در جاي ديگري مي فرمايند:

« تكليف است براي همه ما كه اين جمهوري كه به اينجا رسيده است تا آخر حفظ كنيم تا آخر حفظ كردن اين است كه هر روز محكم كنيم برادري خودمان را .»  

همچنين مي فرمايند :

« بين خودتان برادر باشيد حفظ كنيد اين برادري رابا حفظ برادري شما به اينجا رسيديد و يا حفظ برادري بايد جلو برويد .» 

بر اساس تعاليم قرآن رابطه اي كه بين مؤمنان ايجاد مي شود رابطه اي است كه از آن به اخوت و برادري ياد مي گردد . اِنَّما المُومِنونَ اِخوَه 

همچنين به تعبير قرآن اينگونه برادري به برادري ايماني و اسلامي تعبير شده است كه مايه و ريشه الفت دوستي و محبت بين قلب هاي مومنين شده است.

و اما ويژگي هاي برادري اسلامي ايماني :

       1- انسجام و همگرايي مردم در راه مشترك با هدف مشترك

       2- اعتصام به حبل الهي و خدايي بودن مبنا و ملاك وحدت

       3- وجود الفت بين دلها و قلوب اعضاي جامعه

       4- يكرنگي و صداقت بين اعضاي جامعه

امام خميني (ره) با اشاره به اين آيه انِّما المُومِنونَ اِخوَه  تأكيد دارد كه راه داشتن استقلال و رهايي از تعديات بيگانگان وجود چنين برادري است و راه حفظ و تداوم انقلاب و حفظ كشور پيوند برادري و يا وحدت حقيقي و مبتني بر الفت در بين افراد جامعه است و اين خود يك تكليف ديني و شرعي است.

« ... اين نعمت بزرگترين نعمت است – اين نعمت الهي را ما بايد حفظش كنيم مادامي كه اين نعمت الهي را ما حفظ كرديم در امان هستيم از همه شياطين و آن روزي كه ما اين نعمت را – خداي نخواسته از دست بدهيم آن روز است كه خلل وارد مي شود به كشور ما . 

3- سازندگي وتوسعه :

از نظر حضرت امام (ره) وحدت موجبات سازندگي كشور و توسعه جامعه ايران پس از انقلاب را در زمينه ها و ابعاد مختلف سياسي اقتصادي فرهنگي و اجتماعي فراهم مي آورد.

ايشان مي فرمايند :

« ما و همه ملت دست به دست هم بدهند و اين خرابي ها را بسازند دست به دست هم بدهيد و مشكلات را رفع كنيد . » 

 

اهميت بروني وحدت ملي :

امام خميني (ره) حفظ وحدت ملي و حضور آحاد و اقشار مردم در صحنه را موجب رفع فشارهاي خارجي مي دانسته واز نظر ايشان پيروزي انقلاب اسلامي منافع بسياري از كشورها و ابر قدرتها را به خطر انداخته است از اين رو طبيعي است كه قدرتها بيگانه براي دستيابي به منافع از دست رفته خود همواره در صدد شيطنت هاي مختلف مي باشند.

1- دشمن شناسي و دشمن ستيزي :

امام خميني (ره) علاوه بر تشويق ملت و دولت به تحكيم وحدت در مقابل بيگانگان و دشمنان نظام كشور را به ريشه ها و عوامل ايجاد تفرقه و جدايي در ميان ملت اشاره مي كردند . ايشان دشمن شناسي و شناخت بيگانگان را به عنوان عامل اصلي تفرقه بين مردم مسلمانان ايران و توجه به تلاش قدرتهاي بزرگ براي تأمين استعماري خود را موجب تحقق وحدت ملي بر مي‌شمردند.

2- مقابله با منفعت جويي هاي قدرت هاي بزرگ در كشورهاي اسلامي : 

       امام خميني (ره) معتقد بودند كه وحدت دروني در جامعه اسلامي ايران با تحقق وحدت بيروني بين ممالك اسلامي ارتباط و تداوم دارد.

ايشان مي فرمودند : من خوشبختم كه جمهوري اسلامي بعضي فرصت ها را به ما و ملت ما نصيب مي كند و از آن فرصت ها ملاقات باقشرهاي مختلف و مذاهب مخلف و دين هاي مختلف است و ما همه در تحت لواي مجتمع هستيم ايران مال همه است و توحيد مذهب همه است مبدأ و معابده ايده همه است و ما اين مشتركات را داريم ملت واحده هستيم و لازم است كه در مسائل ايران همه در صحنه باشيم . همه با هم يد واحده  باشيم  . . . .  با هم تشريك مساعي كنيم در اينكه  يك راه پيدا كنيم براي جلوگيري از ستم در تمام قشرهاي انسانها دنيا . 

3- ممانعت از نفوذ بيگاناگان درامور داخلي كشور :

امام خميني (ره) كاركرد كلمه بين مردم را همبستگي براي مقاله با دشمنان وشكست ابر قدرتها مي دانستند ايشان مي فرمايند « هيچ قدرتي نمي تواند بر يك ملتي كه همراه هم هستند و با هم هستند هيچ قدرتي نمي‌تواند با او مقابله كند. »  

ماهيت وحدت و اتحاد و انسجام از ديدگاه مقام معظم رهبري:

از عناصر زير بناي تشكيل يك جامعه و يا امت دارا بودن وحدت اجتماعي و يا به عبارتي انسجام اسلامي است انقلاب اسلامي در دوران مبارزه براي پيروزي و پس در مرحله مقابله با دشمنان خارجي و داخلي همواره از اصل وحدت بهره برده است تا جايي كه مي توان رمز پيروزي اين انقلاب بي نظير را وحدت كلمه پيرامون ارزش ها و مباني اسلامي دانست از اين رو شكاف در وحدت آسيب آفتي خطر ناك براي اين شجره طيبه مي باشد.

مقام معظم رهبري مي فرمايند :

« براي اين ملت هيچ عاملي مضرتر از اختلاف و تفرقه نيست سهم مهلك براي ملت ما و تمدن ها و انقلاب ها اختلاف است اگر بهترين ملت ها دچار اختلاف و دو دستگي شوند همه نيروي حياتي خودشان نه تنها از بين مي رود بلكه در جهت ويراني كشور به كار مي افتد. » 

ايشان مي فرمايند:

« آن چيزي كه ابرقدرت ها را درمقابل ملت ايران مرعوب كرده است در وجه اول وحدت كلمه بود . » 

همچنين مي فرمايند:

وحدت ملي همان جيزي است كه مي تواند پشتوانه همه تلاش هاي دولتمردان و مبارزان و دلسوزان اين كشور واين انقلاب باشد بدون وحدت ملي اين كشور بزرگترين نيروي خود و مايه عظمت خود را نخواهد دانست   . . . .  وحدت ملي شعار اساسي و حياتي براي كشور ماست و مخاطب اين شعار افراد خاصي نيستند همه هستند آحاد مردم مسئولند  . . .  وحدت ملي براي همه ملت شعار بزرگي است. 

پايه هاي وحدت ملي و انسجام :

1- مباني  ديني و مكتبي

امام خميني (ره) گرچه حفظ اسلام و پياده نمودن احكام آن را از كاركردهاي وحدت ملي بر مي شمردند اما در عين حال بر نقش اسلام به عنوان عامل وحدت مسلمانان و تحكيم وحدت ملي تأئيد مي كردند.

آري ! حكومت ديني در تربيت مردم و اصلاح جامعه و تحكيم وحدت در جامعه نقش بسزايي دارد .

امام خميني (ره) مي فرمايد :

« حفظ اسلام به حفظ وحدت است  . . . .  همه با هم براي رضاي خدا باشيد همه با هم براي اين باشيد كه اسلام را تقويت كنيد. » 

2- مصلحت عمومي :

يكي ديگر از پايه هاي اساسي وحدت ملي و انسجام اسلامي « مصلحت عمومي » است كه با مصالح جماعت و صلاح امت تعبير مي شود، هرگاه مصالح عمومي جامعه ايجاب نمايد بايد از اختلافات جزئي به راحتي چشم پوشي كرد و خواسته هاي فردي و گروهي را فداي مصالح جمع نمود.

امام خميني (ره) مي فرمايد :

« امروز روزي است كه بايد تمام قدرت ها هماهنگ باشند و همه حفظ نظم بكنند كه اگر نظام به هم بخورد وضعيت به هم بخورد و همه خودشان را فداي اسلام بدانند . . . . شما مهيا باشيد نرويد سراغ اختلافاتي كه خودشان دارند با هم ، شما بين راه هستيد اختلاف ها را كنار بگذاريد  . . . .  » 

3- مقاومت و پايداري :

تقويت روح استقامت و مقاومت بناي ديگر وحدت ملي و انسجام مي باشد .

حضرت امام ره در اين باره مي فرمايد :

شرط اينكه ما بتوانيم مقاومت كنيم بتوانيم حفظ كنيم اين كشور را شما بخواهيد حفظ بكنيد حيثيت ملي خودتان را حيثيت اسلامي خودتان را شرطش اين است كه با هم باشيد» 

4- قانون گرايي :

يكي از نكات مهم براي حفظ نظام و تحقق وحدت ملي « قانون گرايي است »

يكسان داشتن همگان در برابر قانون از محوري ترين عوامل وحدت ملي بشمار مي رود پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) حكومت را براي حاكميت قوانين الهي مي خواستند تا در سايه تشكيل حكومت قوانيني جاويد اسلام را حفظ و اجرا كنند.

5- بيداري ، آزادي و آزادگي : 

قطعاً يكي از  ارزش هاي والاي اجتماعي وجود فضاي مناسب براي تفكر و انديشه و نيز اظهار نظر و نقد برنامه ها و عملكرد مسئولان و مديران نظام و مبارزه با خفقان و استبداد كه از مهمترين اهداف انقلاب اسلامي و برخواسته از متن دستورات ديني مي باشد آزادي توأم با آگاهي و ايمان زمينه است براي رشد و تعالي انسان و بروز و ظهور استعداد هاي الهي نهفته در آدمي .

امام خميني (ره) با آگاهي از گذشته تاريخ ملت مسلمان ايران كه همواره تحت سيطره ظلم و جور بودند وحدت ملي را در سايه آزادي و آزادگي و بيداري و هوشياري مردم ضروري مي دانستند . اسلام بزرگترين مدافع راستين اين ارزش مقدس بوده و انقلاب اسلامي پس از قرن ها حاكميت خفقان و استبداد ، توانست اساس آزادي انسان را در جامعه برقرار كند . همچنين قرآن كريم يكي از اهداف مهم پيامبر اعظم (ص) را آزاد كردن انسان ها از بند ها و زنجيرهاي كه درانديشه و عمل گرفتار آنند معرفي مي كند .

و يَضَعَ عَنْهُمْ اِصرَهُم وَ الاَغلال التَي كانَت عليهِم

 و غل و زنجيرهائي كه بر آنان بود ، بر گيرد »

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خداوند به عنوان يكي از پايه هاي ايماني نظام در جهت حفظ ارزشها نظام تأكيد شده است. 

نتايج وحدت در تحقق اهداف دولت اسلامي

       همانطوري كه گفته شده نظام جمهوري اسلامي ايران از آنجائي كه پايداريش بر دوش مردم بوده لذا در مقام حفظ و ثبات آن نيز مردم نقش برجسته اي دارند. به قول حضرت امام خميني (ره) كه مي فرمايد : يك كشوري را بخواهيد اداره كنيد  . . .  تا شركت مردم نباشد و « تا حضور مردم» نباشد نمي شود اداره صحيح بشود.» بنابراين اتحاد ملي و وحدت مردم علاج همه ي مشكلات كشور و تجليلگاه اصلي قدرت و امنيت به شمار مي آيد و هر چه مقاوم سازي امنيت كشور، بر اساس حضور و مشاركت گسترده مردم در تمام صحنه هاست .

از اين رو نتايج داشتن وحدت

1- مسأله حضور حداكثري در جهت تحقق نظام و ثمرات عالي براي حفظ نظام

2- بيمه كردن كشور در مقابل حوادث گوناگون داخلي و خارجي

3- اقتدار نظام اسلامي در مجامع بين المللي

4- مرعوب نشدن دولت در مقابل تهديد هاي دشمن

5- شكست توطئه هاي تبليغي و رواني دشمن در نامقبول نماياندن نظام نزد مردم

6- زنده كردن فضاي زندگي پيشرفت و رفاه و تعالي كشور در نيل به اهداف عاليه و بسترسازي ظهور حجت حق.

7- استحكام و پايداري نظام .

 

همه بايد :

زمينه هاي فراوان همگرايي همدلي ميان مسلمانان يعني دين اسلام ، پيامبر اعظم(ص) كتاب آسماني واحد در كنار دشمنان مشترك را مدنظر قرار دهيم در مجموع تأكيد بر هويت ملي و عنصر مليت در كنار عنصر مذهب ودين ، دستاورد ها عزت و استقلال و رويكرد مثبت ارزشهاي آداب و رسوم سنن در قالب فرهنگ اسلامي و ايراني ، وحدت ملي ، و حضور و مشاركت عمومي را متجلي كرده و باعث تقويت اصل اتحاد و مشاركت در نظام و حفظ و تثبيت آن شده است هميشه و در همه حال بايد در حفظ اين نظام كوشا باشيم

 منابع و مأخذ : 

       1- قرآن كريم

       2- آينده انقلاب – دكتر علي عسگري – انتشارات كانون انديشه جوان

       3- انقلاب و ارزشها – علي ذوعلم – مركز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

       4- امام خميني – روح الله – 1368 – الرسائل قم مؤسسه اسماعيليان چاپ سوم 2 ج

       5- بسيج دولت اسلامي همبستگي ملي – معاونت سياسي نمايندگي ولي فقيه در نمسا  - تابستان 1385

       6- شرح چهل حديث ، 1375 – تهران . موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ، چاپ هفتم

       7- گذري بر دستاوردهاي انقلاب اسلامي و آسيب شناسي دروني آن

        معاونت سياسي نماندگي ولي فقيه در نمسا زمستان 1383

       8- نهضت خدمت رساني به مردم ، معاونت فرهنگي پرورشي نمسا پيك سبحان 1382

       9- صحيفه حضرت امام خميني (ره) تهران مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) 22 ج

       10- ماهنامه تحليل ويژه هاديان سياسي بسيج « هدايت » سال پنجم شماره 48 خرداد 84

       11- ماهنامه تحليل ويژه هاديان سياسي بسيج « هدايت » سال پنجم شماره 47 ارديبهشت 84

       12- ماهنامه تحليل ويژ هاديان سياسي « هدايت » سال هفتم شماره 69 فروردين ارديبهشت 1386

 

آمنه شکري صادقي

 

 

سه‌شنبه 24 بهمن 1391 - 10:47


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری