يكشنبه 11 خرداد 1399 - 8:52
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

زينب احمدي

 

مقالات استراتژيک توسعه فرهنگ ديني (ج 2)

 

مقالات استراتژيک توسعه فرهنگ ديني (ج 2)

تأليف: مؤسسه فرهنگي هنري عرش پژوه با همکاري پژوهشکده باقرالعلوم(ع)

نوبت چاپ: اول – پاييز 1391

شمارگان: 1000 نسخه

قيمت: 400000 ريال

انتشارات: شرکت چاپ و نشر بين الملل

کتاب حاضر در سه فصل تدوين شده است که در فصل اول به بررسي مباني نظري جايگاه دولت در امور مساجد پرداخته شده است. ابهام در زمينه تعامل دولت و امور مساجد در حيطه­هاي متفاوتي منعکس مي­شود که از جمله مي­ توان به کارکردهاي مسجد و ساخت و سازهاي مربوط به جنبه­هاي عمراني نيز تاکيد کرده از اين رو، سوال اصلي پژوهش به ابهام و داشتن اندک در زمينه تعامل دولت و مردم در امور مساجد و مشارکت­هاي مربوط به آن معطوف است. تحقيق اين فصل با چندين هدف تحت عنوان اهداف اصلي و فرعي مولفين در ارتباط بوده­اند که در اهداف اصلي آمده است:

- شناسايي ميزان مشارکت و سرمايه گذاري دولت در امور مساجد

- شناسايي ميزان مشارکت و سرمايه گذاري مردم در امور مساجد

- شناسايي ميزان مشارکت و سرمايه گذاري مردم و دولت در امور مساجد

- شناسايي ميزان مشارکت و سرمايه گذاري دولت در کاهش آسيب­هاي جدي در توسعه فرهنگ ديني

- شناسايي ميزان مشارکت و سرمايه گذاري مردم در کاهش آسيب­هاي جدي در توسعه فرهنگ ديني

- شناسايي ميزان مشارکت و سرمايه گذاري دولت و مردم در کاهش آسيب­هاي جدي در توسعه فرهنگ ديني

- شناسايي ميزان مشارکت و سرمايه گذاري دولت در افزايش کارکرد مساجد

- شناسايي ميزان مشارکت و سرمايه گذاري مردم در افزايش کارکرد مساجد

- شناسايي ميزان مشارکت و سرمايه گذاري دولت و مردم در افزايش کارکرد مساجد

در اين تحقيق جامعه پژوهش تمامي متخصصين، کارشناسان و صاحبنظران در حيطه­هاي مربوط به امور مساجد را در برمي­گيرد. بنابراين، براساس مفروضات روش­هاي نمونه گيري غيرتصادفي تعداد 90 نفر به صورت هدفمند داوطلبانه به عنوان نمونه تحقيق گزينش شدند.

در انتهاي تحقيق براساس روش شناختي تحقيق پيشنهاد شده است:

در زمينه گونه­هاي مسجد و مساجد متفاوت بايد تحقيقات دامنه داري را صورت داد از اين طريق بتوان ملاک­هاي دقيق­تري را براي طبقه بندي مساجد و تعريف انواع مساجد بدست آورد.

با توجه به ساختار مديريتي مساجد عنوان مي­شود که از قانون بازآزمايي مسجد استفاده به عمل آيد. و از اين طريق به مقايسه مديريت در کليسا و ديگر مراکز اقليت­هاي مذهبي تاکيد کرد.

با توجه به قوانين روان سنجي به ساختارسازي مجدد پرسشنامه تاکيد کرده و از اين طريق بتوان گويه­هاي مناسبي را براي کارکردهاي مساجد در تحقيق­هاي آتي فراهم ساخت.

فصل دوم کتاب حاضر به بررسي و تحليل راهکارهاي افزايش مشارکت مردم در امور مساجد مي­پردازد.

در تحقيق حاضر تلاش مي­شود تا با بررسي مباحث نظري سازه مشارکت مفهوم سازي دقيقي از آن صورت گرفته و بتوان شيوه­ها و راهکارهاي عملي مناسبي را به دست آورد تا از اين طريق نه تنها منابع غيردولتي تبليغات ديني تامين شود بلکه سطح مشارکت عمومي در امور مختلف تبليغات ديني ارتقا يابد. از اين رو در تحقيق حاضر به بررسي شيوه­ها و راهکارهاي عملي تامين منابع غيردولتي و ارتقا سطح مشارکت عمومي در امور مختلف تبليغات ديني پرداخته مي­شود. از مهمترين پيش فرضهاي اين تحقيق مي­توان به اين نکته اشاره کرد که مشارکت مردم در امور مساجد کاهش يافته است و وضعيت حاضر به عنوان يک پيش فرض اصلي شناخته شود.

از ديگر پيش فرض­هاي اين تحقيق مي­توان به عدم شناسايي دقيق شيوه­هاي مشارکت از ديدگاه برنامه ريزان و مسئولين اشاره کرد. پيش فرض ديگر تحقيق حاضر بي توجهي و عدم استفاده از اصول علمي و پژوهشي در افزايش مشارکت مردم معطوف است.

فصل سوم کتاب نيز به موضوع شناسايي انتظارات و نيازهاي مخاطب در فضاهاي تبليغي و ارائه شاخص­ها براي تبليغ پرداخته است.

امروزه در جوامع مختلف پژوهش­هاي مستمر در قالب نيازها و موضوع يابي­ها در امر تبليغي صورت مي­گيرد تا متوليان امر تبليغ بتوانند هرچه بهتر پاسخگوي انتظارات اجتماعي افراد جامعه باشند و ميزان اهتمام بدين امر بستگي به سطح پذيرش ضرورت و اهميت تبليغ از سوي متوليان امر دارد، اين پژوهش­ها دقيقا در قالب فضاهاي مختلف مورد استفاده از سوي افراد تعريف مي­شود و يافته­ها در يک نظام جامع مورد تجزيه و تحليل و کاربرد است.

هدف کلي در اين تحقيق نيازسنجي مطلوب از مخاطب در ارتباط با فضاهاي تبليغي مختلف و ارائه شاخص­هاي مقتضي براي يک فعاليت مستمر است.

در اين پژوهش سعي شود به اهداف جزئي ذيل مولفان نائل آيند:

- شناخت سطوح مختلف نيازها (در قالب کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت) براي تبليغ.

- شناخت شيوه­هاي مقتضي تبليغ در فضاهاي مختلف و نحوه پاسخگويي به انتظارات مخاطبان.

- شناخت ابزارهاي مورد استفاده در فضاهاي مختلف تبليغي.

- شناخت نيازهاي مختلف براي تبليغ در فضاهايي نظير مساجد، اماکن زيارتي، مدارس و . . .

- شناخت راهکارها و ارائه پيشنهادات براي بهبود شيوه­هاي تبليغي در فضاهاي مختلف.

- شناخت اصول و قواعد تبليغ در فضاهاي مختلف.

در پايان اين پژوهش همانطور که در انتهاي متون آن آمده است، مي­خوانيم نيازهاي بدست آمده در فضاهاي مختلف کشور در قالب سه دسته برنامه­هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت قابل طراحي و ارائه است. اين تبليغات ديني در قالب شيوه­هايي نظير تصوير، فيلم و . . . قابل ارائه است که موضوعاتي نظير آموزش و پرورش و . . . را مي­تواند مورد توجه قرار دهد.

به منظور انجام تبليغ کار را بايد ملاحظات ذکر شده در هريک از فضاها توجه بشود که اصول و قواعد مقتضي براي تبليغ دين نيز در آن لحاظ شده است.

لازم به ذکر است تنها توجه به ماهيت فضا و نوع مخاطب و امکانات فضا براي تبليغ ابزار مورد بهره برداري در تبليغ ديني متفاوت است.   

گفتني است، مقالات استراتژيک توسعه فرهنگ ديني (ج 2) از سوي مؤسسه فرهنگي هنري عرش پژوه با همکاري پژوهشکده باقرالعلوم(ع) با شمارگان هزار نسخه و قيمت چهل هزار تومان از سوي انتشارات چاپ و نشر بين الملل منتشر و راهي بازار نشر کتاب شده است.

 

 

دوشنبه 23 بهمن 1391 - 10:9


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری