شنبه 21 تير 1399 - 0:4
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

زينب احمدي

 

مطالعات استراتژيک توسعه فرهنگ ديني (ج 1)

 

مطالعات استراتژيک توسعه فرهنگ ديني (ج 1)

تأليف: مؤسسه فرهنگي هنري عرش پژوه با همکاري پژوهشکده باقرالعلوم(ع)

نوبت چاپ: اول – پاييز 1391                                               

شمارگان: 1000 نسخه

قيمت: 450000 ريال

انتشارات: شرکت چاپ و نشر بين الملل

در بررسي و تحليل وضعيت موجود پژوهشگران حوزوي داراي ضرورت­هاي فراواني مي­باشد. از جمله آن که با انجام پژوهش­هايي از اين دست مي­توان پتانسيل معنوي يا به عبارتي پشتوانه فکري تحقيقات حوزوي را شناسايي کرد. اين شناسايي گام نخست در برنامه ريزي و استفاده بهينه از نيروي انساني پژوهشگر در حوزه علميه مي­باشد.

در اين کتاب سعي بر برآورده شدن اهدافي همچون بررسي و تحليل وضعيت موجود پژوهشگران حوزوي، تبيين ويژگي­هاي مطلوب بهره گيري از پژوهشگران حوزوي و ارائه راهکارهاي بهبود وضعيت بهره گيري از پژوهشگران حوزوي شده است تا به صورت ويژه مولفين در فصل اول به اهداف ذيل نايل آيند.

- بررسي وضعيت تحصيلاتي و تخصصي پژوهشگران حوزوي، بررسي وضعيت سني، جنسي پژوهشگران حوزوي، وضعيت پژوهشگران حوزوي از حيث موضوعات پژوهشي، تحليل وضعيت درآمدي و معيشتي پژوهشگران حوزوي، بررسي وضعيت مطلوب بهره گيري از پژوهشگران حوزوي، بررسي روش­هاي جذب، نگهداشت و بهداشت نيروي انساني مراکز پژوهشي حوزوي و ارائه راهکارهاي بهبود وضعيت بهره گيري از پژوهشگران حوزوي.

عنوان فصل دوم توسعه و تقويت اطلاع رساني علمي در پژوهش­هاي حوزوي نام دارد. توسعه و تقويت نحوه ارتباط علمي و شيوه­هاي اطلاع رساني مراکز تحقيقاتي از موضوعات ذيل طرح پژوهش­هاي حوزوي است که به عنوان يک تحقيق مستقل مي­تواند با ساير طرح مباني مشخص در خصوص سازماندهي نحوه اختصاص مصرف منابع اعتباري دولت در زمينه کمک به مراکز تحقيقاتي حوزوي را نمايد.

مساله اصلي طرح پيرامون شناسايي وضعيت ارتباطات علمي و اطلاع رساني پژوهش­هاي حوزوي بوده (توصيف) تا از اين طريق بتوان به ارائه راهکارهايي براي بهينه سازي وضعيت موجود (توسعه و تقويت) پرداخت. در اين فصل شناسايي و تبيين وضع موجود و مطلوب مراکز اطلاع رساني حوزوي و ارائه پيشنهادات و راهکارهاي علمي به جاي حصول به وضعيت مراکز اطلاع رساني حوزوي از اهداف کلي به شمار مي­روند تا به اهداف اصلي همچون معرفي اجمالي مراکز اطلاع رساني حوزوي و نوع خدمات آنان، بررسي وضعيت موجود مراکز اطلاع رساني حوزوي و نوع خدمات آنان، بررسي وضعيت موجود مراکز اطلاع رساني حوزوي، بررسي فرصت­هاي پيش روي مراکز اطلاع رساني حوزوي، بررسي نقاط تمديدهاي ضعف مراکز اطلاع رساني حوزوي و بررسي راهکارهاي بهبود وضعيت مراکز اطلاع رساني حوزوي برسند.

فصل سوم کتاب حاضر شيوه اختصاص و مصرف منابع اعتباري دولت به مراکز تحقيقات حوزوي نام دارد. در سال­هاي اخير موضوع استفاده از منابع مالي دولت به منظور توليد و عرضه کالاها و خدمات ديني از جمله مقولاتي است که مورد نقد و بررسي قرار گرفته و ديدگاه­هاي متفاوتي در اين زمينه ارائه شده است.

در اين فصل در قسمت اول به بررسي و توصيف وضع موجود پرداخته و داده لازم براي اين قسمت را از طريق مصاحبه و ميزگردهاي کارشناسي و استفاده از مباني نظري به دست آورده است.

توصيف وضعيت مراکز پژوهشي حوزوي و بررسي راهکارهاي تقويت آن عنوان فصل چهارم است. در ضرورت­هاي انجام اين پژوهش ابتدا مي­توان به وضعيت موجود فرهنگ ديني جامعه مي­باشد. انجام دادن اين پژوهش به وضعيت آتي جامعه و مخاطبان و استفاده بهينه از منابع انساني موجود در حوزه­هاي علميه به ترتيب از ضرورت­هاي دوم و سوم به شمار مي­روند و آخرين ضرورت انجام پژوهش حاضر ايجاد امکان استفاده بهينه از منابع و امکانات مادي و مالي منسجم و فعال و هدفمند، نيازمند بازشناسي آفات و آسيب­ها و نيز نقاط ضعف و قوت­هاي مراکز پژوهشي مي­باشد.

همچنين، بررسي وضعيت نيروهاي انساني سازمان­ها و نهادهاي ديني و ارائه راهکارهاي بهبود وضعيت عنوان فصل پنجم کتاب حاضر است.

تبيين مباني نظري منابع انساني ويژه سازمان­ها و فعاليت­هاي ديني، بررسي و تحليل وضعيت موجود نيروي انساني سازمان­ها و نهادهاي ديني، تبيين وضعيت مطلوب بهره گيري نهادهاي ديني از منابع انساني و ارائه راهکارهاي سياسي بهبود وضعيت منابع انساني از اهداف اصلي تحقيق به شمار مي­رود.

فصل ششم تحليل وضعيت موجود منابع انساني مساجد، ارائه راهکارهاي بهينه سازي، توانمندي­سازي و تامين منابع انساني مساجد نام دارد و مسئله اصلي تحقيق حاضر آنست که به تحليل وضعيت موجود منابع انساني مساجد پرداخته شود و از رهگذر آن به ارائه راهکارهاي اصلي براي بهينه سازي، توانمندسازي و تامين منابع انساني مساجد پرداخته شود.

بررسي راهکارهاي تقويت نقش مشارکتي در سرمايه گذاري و تامين منابع مالي بخش ديني نام فصل هفتم است. اين تحقيق شامل دو لايه ذيل است:

1- صاحبنظران و محققان در حيطه مشارکت مردم در امور ديني و 2- مديران مراکز، سازمان­ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي بودند.

پژوهش حاضر به بررسي و تبيين امکان و ضرورت رابطه مسجد و مدرسه به عنوان دو نهاد هم در امر تعليم و تربيت افراد اجتماع مي­پردازد.

فصل هشتم نيز بررسي جايگاه مسجد در حيات ديني جامعه و چگونگي ارتقا آن نام دارد هدف کلي اين پژوهش، شناخت وضع موجود ارتباطات و همکاري­هاي مسجد با ساير مراکز و نهادهاي اجتماعي و آسيب­هاي آن است و شناخت شيوه­هاي اعتلابخشي اين ارتباطات و همکاري­ها است.

شناخت وضعيت موجود ارتباطات و همکاري­هاي مسجد و جايگاه آن در رسانه­هاي جمعي، نظام آموزش و پرورش با مراکز تفريحي و زيارتي، نهادهاي ديني، نهادها از نظر ائمه جماعات مساجد و شيوه اعتلابخشي آن.

شناخت نقاط قوت و ضعف در ايجاد ارتباط و محاسبات بهينه بين نهادها با مساجد و شناخت روش­هاي ارتقاي ارتباط کنوني بين نهادها با مساجد از جنبه کمي و کيفي است.

جايگاه مردم و نقش مشارکتي آنها در ساماندهي و تقويت عملکرد نهادهاي ديني عنوان فصل نهم است.

در تحقيق حاضر تلاش مي­شود تا با بررسي مباحث نظري سازه مشارکت، مفهوم سازي دقيق از آن صورت گرفته و بتوان شيوه­ها و راهکارهاي عملي مناسبي را بدست آورد تا از اين طريق نه تنها منابع غيردولتي تبليغات ديني تامين شود بلکه سطح مشارکت عمومي در امور مختلف تبليغات ديني ارتقا يابد. از اين رو در تحقيق حاضر به بررسي شيوه­ها و راهکارهاي عملي تامين منابع غيردولتي و ارتقا سطح مشارکت عمومي در امور مختلف تبليغات ديني پرداخته مي­شود.

بررسي وضعيت موجود سازمان و مديريت مساجد و ارائه راهکارهاي مناسب بهبود وضعيت عنوان فصل دهم است.  

براساس يافته­هاي تحقيق حاضر و تئوري­هاي مربوط به سازماندهي الگوي سازماني خاصي براي اداره مساجد، در سطح خرد و کلان ارائه مي­شود. اين الگو در سه سطح شوراي سياستگذاري، هيات امنا، معاونت امور استان­ها و نواحي و الگوي سازماني فعاليت­هاي مساجد در اين فصل ارائه شده است.

گفتني است، کتاب مطالعات استراتژيک توسعه فرهنگ ديني (ج 1) تأليف مؤسسه فرهنگي هنري عرش پژوه و با همکاري پژوهشکده باقرالعلوم(ع) با شمارگان هزار نسخه و قيمت 450000 ريال و از سوي انتشارات چاپ و نشر بين الملل منتشر و راهي بازار نشر کتاب شده است.

 

 

دوشنبه 23 بهمن 1391 - 10:6


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری