شنبه 10 خرداد 1399 - 4:49
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

يك سازمان خلاق چگونه بايد باشد؟

 

كيفيت عامل بقا سازمان است و بقا سازمان بقا شغل است

 

 

بخش پاياني

 در مطلب قبلي پنج ويژگي از مجموعه ويژگي هاي يك سازمان خلاق را برشمرديم تا با وجود چنين ويژگي هايي بتوان دائماً انديشه هاي نو و بكر را در مجموعه سازمان مشاهده نمود و اينك تعدادي ديگر از اين ويژگيها را خواهيم شمرد:

6- تغيير در اين سازمانها ارزشي مثبت تلقي مي شود و تمامي مديران تغيير را به عنوان تنها عامل ثبات و گريز ناپذير مي دانند.

7- اهداف اين سازمانها مبتني بر ارزشهاي انساني است. به همين جهت كاركنان اين سازمان ها به توليد محصولات و يا خدمات خود افتخار مي كنند.

8- امكان آزادانديشي و فضاي طرح پيشنهاد وجود دارد تا افراد فرصت يابند مشكلات و طرح هاي سازنده خود را در قالب پيشنهاد مطرح كنند.

9- كاركنان با اين نوع سازمان ها روابط دائمي و بلندمدت دارند بنابراين از امنيت شغلي برخوردارند.

10- و بالاخره در يك سازمان خلاق تقسيم بندي نيروها به خودي و غيرخودي معنا ندارد و از بي تدبيري هاي مديريت است و همه نيروهاي سازمان در جهت تحقق ماموريت اساسي و چشم انداز سازمان گام برمي دارند.

و من الله التوفيق و عليه التكلان

 

چهارشنبه 4 بهمن 1391 - 13:43


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری