چهارشنبه 14 خرداد 1399 - 5:19
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ضياء آراسته

 

علوم عقلي و تجربي در عالم اسلام

 

 

 

علوم عقلي و تجربي در عالم اسلام

نويسندگان : اسماعيل راجي فاروقي و لوئيس لميا فاروقي

مترجم : محمد فيروزکوهي و روح الله نصراللهي

ناشر : شرکت چاپ و نشر بين الملل

 

دکتر اسماعيل راجي فاروقي ؛ متفکر و مبارز مسلمان در شهر يافاي فلسطين متولد شد . در مکتب حوزوي تحصيل کرد و زبان هاي فرانسه و انگليسي را آموخت . در سال 1945 فرماندار شهر گاليله شد و پس از تشکيل دولت اسرائيل از فلسطين مهاجرت کرد . وي پس از اخذ درجه دکتراي فلسفه از دانشگاه اينديانا به جهان عرب بازگشت و استاد موقت بيش از بيست و سه دانشگاه در سراسر جهان بود . از آثار متعدد او اطلس تاريخي اديان بزرگ ، اديان بزرگ آسيايي و کتاب حاضر را مي‌توان نام برد . دکتر راجي فاروق اسلام را ديني منطقي و سازگار با علوم معرفي کرد که با تاکيد بر عمل و اخلاق پيشرفت مي کند . او دو درجه مطالععه تمدن اسلامي و اسلام کردن دانش و جديد  را داراست . همچنين دکتر لوييس لميا فاروقي پژوهشگر هنر اسلامي بود که در رشته مطالعات اسلامي از دانشگاه آمريکايي سيراکوز دکترا گرفت و در دانشگاه باتلر و پنسيلوانيا به تدريس پرداخت . اسلام و هنر و پژوهشي در موسيقي عربي از آثار اوست . مولفان در دانشگاه تمپل در پنسيلوانيا در سال 1987 در شرايط نامعلومي ترور شده اند .

کتاب حاضر از فصولي با عناوين حقوق ، کلام ، تصوف ( عرفان ) ، اسلام و فلسفه هلني و همچنين علوم طبيعي تشکيل شده است . نياز به حقوق ، هدف از آفرينش انسان ، شرط اول ، شرط دوم ، شرط سوم ، شرط چهارم ، شرط پنجم ، ابداع علم اصول فقه ، شريعت و  عدالت ، شريعت اسلامي وغير مسلمانان ، اهميت عدالت از نظر اسلام ، شريعت و خرد گرايي ، شريعت و تاکيد بر دنيا ، شريعت و مساوات همگاني ، منع تجاوز ، شريعت و جامعه ، شريعت و احسان ، جامعيت شريعت ، قانون در تاريخ ، تکوين ، شکوفايي ، علماي شافعي ، علماي مالکي ، علماي حنبلي ، علماي حنفي ، علماي معتزلي ، پيدايش کلامي ، نخستين مکتب هاي کلامي ، قدريه ، جهيزيه ، صفاتيه ، خوارج ، معتزله ، شکوفايي مکتب اشعري ، وجود و يگانگي خدا ، الگوي الهي نه ضرورت علي ، عقل و وحي ، سرچشمه هاي تصوف ، جريان تصوف ، سرچشمه ها ، دوره تسلط ، دوره انحطاط ، اصلاح ، رشد و گسترش ، نظام برادري ، آيينها ، ميراث ادبي تصوف ، تفکر نظري ، غزالي ، ابن عربي ، دوره انحطاط ، کشف ، کرامات ، تعبد ، توکل ، قسمت ،فنا و عدم ، اطاعت ، نهضت ترجمه ، کندي ، اخوان الصفا ، فارابي ، ابن سينا ، ابن رشد ، ابن خلدون  ، علوم اجتماعي جديد نزد ابن خلدون ، رابطه اسلام با علوم طبيعي ، طبيعت چيست ؟ نامقدس بودن ، مخلوقيت ، نظاممندي ، غايتمندي ، اطاعت ، چگونگي شناخت طبيعت ، امکان شناخت طبيعت رابطه اسلام با علوم طبيعي ، گرايش به شناخت طبيعت ، اسلام و روش علمي ، چگونگي استفاده از طبيعت ، دستاوردهاي مسلمانان در تاريخ ، پزشکي و سلامت عمومي ، ابوبکر بن زکرياي رازي ، ابوعلي حسين به سينا ، خلف بن عباسي هراوي ، ابووليد محمد بن رشد ، دارو شناسي وشيمي ، جابر بن حيان کوفي ، عزالدين جلدکي ، فيزيک ، رياضيات و ستاره شناسي و همچنين جغرافيا مباحثي هستند كه مورد بررسي و كنكاش نظر قرار مي‌گيرد.

در بخش قسمت و توکل کتاب علوم عقلي و تجربي در عالم اسلام مي خوانيم :

دخل و تصرف ، حک و اصلاح مکان و زمان مطابق در الگوي الهي ، تکليف انسان است . تصوف با پذيرفتن قسمت به معناي راضي بودن انفعالي به عمل مستقل نيروهاي طبيعي ، و جايگزين کردن آن به جاي تکليف ، راه ميانبري را از طريق ذکر با تکرار عبادات تعليم مي دهد و اميد به دخل و تصرف نيروهاي خودسر جوانه مي زند که اين امر دردها را به روي جادو ، طلسم پرستي و شيادي باز مي کند .

توکل اتکاي کامل بر عامل معنوي براي رسيدن به نتايج عملي است . به اعتقاد صوفيان اگر قرار باشد که اهداف مورد نظر تحقق يابند ، بادي توکل « با معنايي که براي آن ذکر شد » جايگزين باور مسلمانان به کارايي جدي قوانين ثابت خداوند در طبيعت گردد و به تبع جاي ضرورت فعاليت بشر در بستري از علل و عوامل طبيعي را بگيرد.

علوم عقلي و تجربي در عالم اسلام  به قلم اسماعيل راجي فاروقي و لوئيس لميا فاروقي در چاپ نخست خود با شمارگان 3000 نسخه و با قيمت 13000 ريال توسط شرکت چاپ و نشر بين الملل انتشار يافته است .

 

 

 

چهارشنبه 4 بهمن 1391 - 13:5


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری