چهارشنبه 14 خرداد 1399 - 4:36
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ضياء آراسته

 

فقيرها

 

 

فقيرها و چند داستان ديگر

نويسنده : ژيگموند موريتس

مترجم : محمود تفضلي

چاپ و شمارگان : سوم – 1500 نسخه

ناشر : موسسه انتشارات اميرکبير

 

مقدمه ، هفت شاهي ، فاجعه ، آخورچوبي ، يک بار سير شدن ، تحصيل مجاني در در دبيرستان وهمچنين فقيرها عناوين کتاب حاضر را تشکيل مي دهد . نويسنده در مقدمه کتاب خود بيان مي کند که ژيگموند موريتس ؛ بزرگ ترين نويسنده مجارستان است که در نيمه اول قرن ما زندگي کرد .در سال 1879 در يک خانواده دهقان در يکي از دهات هاي کوچک مجارستان متولد شد . پدرش دهقان کوچکي بود که زمين مختصري داشت و با همت و غيرت زندگي مي کرد . محمود تفضلي ادامه مي دهد که ژيگموند نه تنها محيط ده  خود و با دنياي فقير و محدود روستاييان آشنايي زياد پيدا کرد بلکه چون زندگي پرماجرايي داشت توانست با قشرهاي مختلف اجتماعي به خوبي آشنا شود و در آثار فراوان خود  قيافه هاي مختلف مردم را منعکس سازد . به همين جهت ژيگموند موريتس از نوع نويسندگاني شبيه « شکسپير » درانگلستان ، « بالزاک » در فرانسه ، و « گورکي » در شوروي است که آثارشان جلوه گاه نمونه هاي مختلف مردم زمان خودشان شده است .

وي درادامه يادآور مي شود که در سال 1908 ، وقتي که تقريبا ً سي ساله بود نخستين اثر ادبي او ، داستان کوچک هفت شاهي که نخستين داستان اين کتاب است در يکي از مجلات انتشار يافت . انتشار اين داستان لطيف و حساس که در آن فقر توده هاي مردم به شکلي بسيار هنرمندانه بيان شده است يکباره موريتس را مشهور ساخت و در رديف نويسندگان توانا قرار داد. موريتس اين اثر را بر بالين مرگ نخستين فرزندش نوشت و همين امر خود ، اثر خنده هاي تلخي را که در داستان به گوش مي رسد شديدتر مي سازد و آنها را به صورت نيشخندي زهرآلود در مي آورد. محمود تفضلي رمان هاي معروف لجن و طلا ، پشت سرخدا ، من نمي توانم بدون موسيقي زندگي کنم ، بخت نيک و غيره را که پيش از جنگ جهاني اول نوشته شده اند رمانهايي مي داند که همه اين خصوصيات را بيان مي کند . تفضلي تاکيد مي کند که نوول حساس « فقيرها » که در آخر همين کتاب آمده است در سال 1916 در بحبوبه همان جنگ نوشته شده است و ژيگموند موريتس در آن بيان کرده است که توده هاي ملت ها با هم نمي جنگند و دشمني ندارند بلکه دو طبقه فقيران و ثروتمندان مي باشند که در واقع از هم جدا هستند و در برابر يکديگر قرار دارند .

ژيگموند موريتس در بخشي از داستان « فقيرها » مي نويسد :

همه چيز خيلي گران است . به شکل وحشتناکي گران. يک کيلو نان بيست  و شش فولر . باز اگر پيدا مي شد اين قيمت گران نبود . اما هيچ جا پيدا نمي شود و در ده ما خدا مي داند که ما با چه کدخداهايي سروکار داريم . هيچ وقت آرد ، آرد کوپني نداريم . در دهات ديگر بيشتر به مردم توجه مي کنند و آرد برايشان مي آورند . تنها در ده ماست که هيچ کار نمي کنند ... نگاه کن ! ديروز پيرزن مي گفت کدخدا گفته است حسابش را با کساني که از او بدگويي کنند تصفيه خواهد کرد ..

سرش را تکان داد و شروع کرد به خنديدن .

... با وجود اين همه مردم به آساني از کدخدا بدگويي مي کنند و فحشش مي دهند .

جوان نگاهش را به چشمان پيرمرد دوخت و مثل اينکه مي خواهد حرف بزرگ و مهمي بگويد گفت :

بابا ايشتوان ، مي بيني ، من سه روز است که برگشته ام ، اما هيچ نمي فهمم !مي دانيد که سه ماه بود که من در جبهه بودم و بايد بگويم که در آنجا همه چيز پيدا فراوان بود .

فقيرها و چند داستان ديگر به قلم ژيگموند موريتس و با ترجمه محمود تفضلي در چاپ سوم خود با شمارگان 1500 نسخه و با قيمت 16000 ريال توسط موسسه انتشارات اميرکبير به چاپ رسيده است .

 

 

سه‌شنبه 26 دی 1391 - 14:5


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری