يكشنبه 15 تير 1399 - 2:48
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نقد و تحليل

 

روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان يزد

 

برهنگي، نقشه پليد شيطاني

 

 

 مفهوم لغوي و پيشينه حجاب و پوشش

حجاب: ستر: پرده( به پوششي گفته مي شود كه مانع از ديدن شي پوشانده شده مي شود ) المنجد ترجمه مصطفي  رحيمي اردستاني  انثشارات صبا چاپ دوم پائيز 80  

كلمه حجاب هم به معني پوشيدن است و هم به معناي پرده  حاجب  اما استعمال آن به معني پرده بيشتر اين كلمه از آن جهت مفهوم پوشش مي دهد كه پرده وسيله پوشش است و شايد بتوان گفت كه به حسب اصل لغت هر پوششي حجاب نيست  آن پوششي حجاب است كه از طريق پشت پرده واقع شدن صورت گيرد  ( مجموعه آثار شهيد مطهري  انتشارات صدرا ج 19 ص 386)

واژه حجاب در قرآن 7 مرتبه بكار رفته و معني آن در همه موارد چيزي است كه از هر حيث مانع ديدن  شود

سوره ص آيه 32 ( فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتي توارت با لحجاب) در داستان حضرت سليمان هنگامي كه به اسباب هايش نگاه مي كرد تا از ديدگانش پنهان شدند.

سوره احزاب آيه 54( اذا سئلتموهن متاعا فسئلوهن من ورا الحجاب) در باره همسران پيامبر  هنگامي كه چيزي از وسايل زندگي از آنها مي خواهيد از پشت پرده بخواهيد

سوره صافات آيه 5( و من بيننا و بينك) ميان ما و تو حجابي قرار گرفته

سوره مريم آيه 17 ( فاتخذت من دونهم حجابا) ميان خود وآنان حجابي افكند

سوره شوري آيه 51 ( ما كان بشر ان يكلمه الله الا وحيا او من ورا حجاب)  شايسته هيچ انساني نيست كه خدا با او سخن بگويد مگر از راه  وحي يا از پشت پرده

سوره اسرا آيه 45 (اذا قرات القران جعلنا بينك و بين الذين لا يومنون بالاخره حجابا مستورا  )هنگامي كه قران مي خواني ميان تو و آنها كه به اخرت ايمان نمي آورند حجاب نا پيدا ئي قرار داديم

سوره اعراف آيه 46( و بينهما حجاب و علي الاعراف رجال و ..). در ميان آن دو بهشتيان و جهنميان حجابي است.

مفهوم اصطلاحي استعمال كلمه حجاب در مورد زنان اصطلاح نسبتا جديدي است در قديم مخصوصا در اصطلاح فقها ء كلمه ستر به معني پوشش بكار رفته است  و بهتر اين بود كه اين كلمه عوض نمي شد و كلمه پوشش بكار مي برديم زيرا معني شايع لغت حجاب پرده است و اگر در مورد حجاب بكار برده مي شود به اعتبار پشت پرده واقع شدن زن است و همين امر موجب شده كه عده زيادي گمان كنند كه اسلام خواسته زن هميشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد و بيرون نرود پوشش زن در اسلام  اين است كه زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و  به جلوه گري و خود نمايي نپردازد  آيات مربوطه همين معني را ذكر مي كند و فتوي فقها هم مويد اين مطلب است  ( از كتاب حجاب و نقش آن در سلامت روان  نويسنده عباس رجبي  سال86ص27)

آثار به جا مانده از انسان ها و تمدن هاي كهن نشانگر پيشينه تاريخي و ديرينه ي پوشش است و به اسلام اختصاص ندارد سه هزار سال قبل از ميلاد مسيح نقاش مصري تصويري كشيده كه دختران تمام بدن و پسران نيمه پايين بدن خود را پوشانده اند .

نقش برجسته ي كه تل النحارنه  در استان اسيوط مصر  موجود است مربوط به چهارده قرن پيش از ميلاد تصوير ملكه را نشان مي دهد كه پوشش دارد

نقش برجسته هاي معبد هاي كارنالوس در موزه هاي بريتانيا كتيبه معبد زئوس در موزه برلين  مجسمه اونارس در موزه ناپل نشان دهنده پوشش زنان آن دوره مي باشد  مجسمه هاي زنان در اين موزه ها از پوشش كامل برخور دارند و پيشينه برخي از آنها به سه هزار سال پيش از ميلاد مي رسد

زنان در يونان  رم  مصر  ايران باستان بويژه زنان شهر نشين و ثروتمند خود را مي پوشاندند و از نظر ها دورنگه مي داشتند

در يونان هنگامي كه زن از خانه بيرون مي آمد بدن و صورت خود را مي پوشاند 

زنان آشوري به حجاب بدن سر و صورت عادت داشتند

در روم شرقي (بيزانس )حجاب شديدتري رواج داشت 

در روسيه تا زمان سلطنت پطر كبير حجاب معمول بود

 

پوشش در اديان الهي

در آيين زرتشت  يهوديت و مسيحيت و اسلام  پوشش زنان لازم شمرده شده است احكام ديني متن كتابهاي مذهبي  آئين و آداب و سيره عملي و پيروان اديان الهي بهترين گواه  مي باشد.

پوشش در آيين زرتشت

مركز بعثت آشور زرتشت ايران بوده است و زنان ايران زمين از زمان مادها كه نخستين ساكنان اين ديار بودند  پوشش كاملي شامل پيراهن بلند چين دار شلوار تا مچ پا  چادر و شنلي بلند بر روي لباس ها داشتند  اين حجاب در زمان پارسها  ( هخامنشيان، اشكانيان، ساسانيان) نيز رايج بود.

بنا بر اين در زمان بعثت و قبل از آن زنان ايراني از پوشش كاملي برخور دار بوده اند.

روش عملي زنان زرتشتي جامعه  ويژه زرتشتيان لزوم پوشاندن موي سر در مراسم عبادي و حرمت نگاه به زنان و پند و اندرزهاي ديني نشانگر تشريح حجاب در ايين زرتشت و بيانگر كيفيت پوشش از ديدگاه آنان است(كتاب فلسفه حجاب  شهيد مطهري ص17چاپ 76سال87  )

پوشش در آيين يهود

در كتاب مقدس تورات و كتاب فقهي تلمود كه آيين نامه زندگي يهوديان است به صراحت وجوب پوشش سر از نا محرمان در بيرون خانه حتي براي گذر از راه مخصوص بين دو خانه  مي باشد وتشبيه زن به مرد و مرد به زن در پوشش و منع لمس و تماس و اختلاط زنان بيگانه وپرهيزاز آرايش و ناز و غمزه و به صدا در آوردن خلخال ها موجب عذاب الهي مي گردداگر زني به نقض قانون يهود مي پرداخت مثلا بي آنكه سر را بپوشاند به ميان مردم مي رفت يا با هر سخني با مردان درد دل مي كرد يا صدايش آن قدر بلند بود كه چون در خانه تكلم مي كرد كه همسايگان مي توانستنند سخنان او را بشنوند در آن صورت مرد حق داشت بدون پرداخت مهريه او را طلاق دهد.

(كتاب حجاب و نقش آن در سلامت روان  عباس رجبي ص35)

پوشش در آيين مسيح

مسيحيت  نه تنها احكام سخت شريعت يهود در مورد حجاب زنان را استمرار بخشيد بلك در برخي موارد آن را تشديد نمود انجيل نه تنها در مواضع متعدد وجوب پوشش را تذكر داده است بلكه در برخي آيات خود كوشيده است عفاف درون را پشتوانه محكم برون را قرار دهد در كتاب مقدس يهوديان آياتي در باره لزوم  عفت و آراستگي زن بوسيله حياء پرهيز از آرايش و زيور آلات وجوب پوشاندن موي سر بويژه در مراسم عبادي داشتن وقار و دوري از نگاه به نا محرم آمده كه كيفيت پوششي را كه مد  نظر ديني  واجب بوده است بيان مي كند

قدر مسلم  اين است كه قبل از اسلام در ميان بعضي از ملل حجاب وجود داشته است اما در جاهليت عرب حجاب وجود نداشته است و بوسيله اسلام در عرب پيدا شده است 

 پوشش در ايران باستان

مطا لعه فرهنگ پوشاك مردم ايران در طول تاريخ نشانگر آن است كه زنان شريف ايران حجاب را به عنوان  ارزشي والا داشته و به آن افتخار مي كرده اند و همگان در مجامع عمومي با پوشش كامل ظاهر مي شده اند  در دوره مادها و پارسي ها زنان علاوه بر لباس هاي بلند نظير مردان  بجاي شنل از چادر استفاده مي كردنند در دوره اشكانيان هم داراي حجابي كامل بودند

پوشش زنان عرب پيش اسلام

زنان عرب پيش از اسلام پوشش مناسبي نداشتند از اين رو همسران پيامبر از پيروي آن الگو منع شدندآيات سوره احزاب بيانگر اين نكته مهم است.

از بررسي تاريخي نتيجه مي گيريم كه اصل پوشش پيش از اسلام بوده است اما اسلام حد و مرز آن را مشخص كرده بعبارت ديگر اسلام حدود آن را به حد شرعي و اعتدال و بدور از هرگونه افراط و تفريط  رسانده و آن را اصلاح و تعديل كرد و جزء فرائض دين قرار داده است

حجاب در فرهنگ ملي

در هر جامعه نوع و كيفيت لباس زنان و مردان افزون بر آنكه از شرايط اقتصادي  اجتماعي و اقليمي آن جامعه پيروي مي كند قويا تابع جهان بيني و ارزشهاي حاكم برفرهنگ ان جامعه و حتي مبين و آينه آن جهان بيني است لباس نه تنها تحت تاثير فرهنگ جامعه است بلكه معرف شخصيت تك تك افراد ودر نتيجه فرهنگ عمومي جامعه نيز مي باشد  رابطه لباس و فرهنگ به اندازه ي قوي است كه وقتي يك فرد خارجي و غريبه ي وارد محيطي مي شود نخستين علامتي  كه او را مي شناساند همان لباس اوست گويي انسانها با لباس خود با يكديگر صحبت مي كنند و هر كس به زبان لباس خويش خود را معرفي مي نمايد كه من كيستم از كجا آمدهام و به چه فرهنگي تعلق دارم (كتاب فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي غلامعلي حداد عادل ص8)

بنابر اين همانطور كه گفتيم توجه به فرهنگ اصيل ايراني در پوشش زن يعني استفاده از چادر كه كاملااز فرهنگ غني اسلامي متاثر است آنهم بطوريكه موازين شرعي در آن كاملا رعايت شود نه تنها سبب جلوگيري از نفوذ فرهنگ بيگانه مي شود بلكه به بهترين شكل از تحريكات جنسي زنان در انظار  عمومي جلوگيري مي كند

حجاب در سلامت روان

يكي از بزرگترين نعمت هاي الهي سلامت روان در زندگي انسان است  بدون ترديد حجاب و پوشش تاثيرات بسيار مثبتي بر روح و روان زن دارد عفاف و پوشيدگي براي زنان همچون سد و حفاظي است كه زن در سايه آن از هر ذلت و تحقيري در امان مي ماند  دين اسلام با واجب نمودن حجاب نمي خواهد زن بازيچه دست شهوت پرستان شود و ارزش ا و به ميزاني پايين بيايد كه تنها وسيله ي براي برطرف ساختن شهوت ها باشد  عفاف كه ثمره حجاب و پوشش است عامل آرامش و سكون انسان و دور ماندن او از عوامل پريشاني و در نهايت باعث رضايت وجدان است چه بسيارند عوامل ناامني فكري و ذهني كه عفاف مانع بروز آنهامي شود عفاف موجب احساس امنيت و شرف آدمي است كه انسان بتواند در طول حياتش درست فكر كند و نيكو تصميم بگيرد

زن از آن جهت كه داراي عواطف و احساسات قوي تري در برابر مرد دارد از نظر رواني نفوذ پذير تر از مرد مي باشد يعني از عوامل  بيروني بيشتر از مرد متاثر است  اين تاثير و نفوذ پذيري وقتي از يك منبع يعني از شوهر باشد با عث مي شود وحدت و يگانگي رواني زن حفظ شود اما زماني كه زن بدون حجاب در اجتماع مردان ظاهر شود به آساني تحت تاثير رواني و عاطفي آنان قرار مي گيرد و وحدت رواني او از بين ميرود  و با از بين رفتن وحدت رواني دچار ضطراب و آشفتگي مي شود( كتاب حجاب و نقش آن در روان  عباس رجبي)

 

بعضي از آثار حجاب در سلامت و آرامش رواني بشرح ذيل مي باشد:

 الف- امنيت 

امنيت يكي از طبيعي ترين و ضروري ترين نيازهاي بشر مي باشد  بنابر اين اگر انسانها در زندگي روز مره خود و در كوچه و بازار  محل كار و تحصيل  حتي داخل منزل  احساس امنيت نكند و همواره در ترس و دلهره باشد به تدريج دچار اضطراب مي شود در اين ميان زنان به دليل ويژگيهاي شخصيتي و موقعيت اجتماعي  آسيب پذيري بيشتري دارند و طبعا نياز به امنيت در آنها بيشتر احساس مي شود زيرا در بين جوامع بشري  هميشه مرداني كه بدليل نداشتن تربيت صحيح انساني  به دنبال فرصتي هستند تا زنان را مورد سوء استفاده هاي جنسي قرار دهند  مرداني كه به تعبير قران سوره احزاب آيه 33 ( و في قلبه مرض) يعني بيمار دل هستند با اندك و كوچكترين صحنه برانگيزاننده جنسي عنان اختيار از كف داده و به زنان بي حرمتي روا مي دارنددر اين شرايط زناني كه در انظار عمومي بدن خود را به نمايش مي گذارند  و موجب تحريك مردان مي شوند هم امنيت خود را از دست داده اند هم امنيت جامعه را .

ب- رشد رواني اجتماعي

يكي از نتايج مهم حجاب و پوشيدگي بلوغ و تكامل رواني و شخصيتي زن است يكي از روان شناسان بين نتايج حجاب و عوامل بلوغ رواني در زن مقايسه اي انجام داده و به نتايج جالبي رسيده كه بيشتر روان شناسان مانند فرويد اريك فروم كولوبگ  اريكسون و غيره مراحل و ادوار تكامل رواني انسان را به پنج دوره تقسيم نموده است: ا-مرحله گيرندگي غير فعال 2-مرحله گيرندگي فعال يا رشد احساسات بچه گانه 3- مرحله رشد عضلاني 4- مرحله تحرك و آغاز تشخيص هويت يا دوران نهان تناسلي 5- مرحله كمال هويت زنان يا مردان مرحله چهارم و پنجم مربوط به بحث حجاب مي شود. (شهريار روحاني بررسي مسئله پوشيدگي از ديدگاه رواني ص11)

ج- ارزشمند شدن زن

يكي ديگر از ثمرات حجاب براي بانوان ارزشمند شدن  و گرانبها شدن او براي مرد و در نتيجه بوجود آمدن عشق است كه لذت بخش ترين عواطف انساني بشمار  مي آيد  نياز به دوست داشتن و محبوب ديگران  واقع شدن يكي از نياز هاي مهم هر انساني است ميزان اين نياز در زنان بيشتر از مردان است زيرا موجوديت رواني و شخصتي زن به اين است كه مورد توجه و محبت ديگران بويژه نزديكانش مانند پدر مادر شوهر  و فرزندان قرار بگيرد بطوري كه اگر اين جايگاه نداشته باشد  اميد خود را در  زندگي از دست مي دهد (كتاب حجاب و نقش آن در سلامت روان عباس رجبي ص115)  آفرينش مرد را مظهر طلب و عشق و زن را محبوبيت و معشوقيت قرار داده است احساسات مرد نياز آميز و احساسات زن نازخيز است احساسات مردطالبانه و احساسات  زن  مطلوبانه است (مجموعه آثار  حقوق زن در اسلام ص135 شهيد مطهري) يكي از نيازهاي جدي زنان اين است كه محبوب همسر خود باشند.

 پيامبر اسلام(ص) در حديثي فرمودند: اگر مردي به زنش بگويد تو را دوست دارم هرگز از خاطرش محو نمي شود اين نشان نياز زن است كه مورد توجه همسر قرار گيرد.

 امام صادق(ع) فرمودند: دوستي و محبت به زنان از خلق و خوي پيامبران است به تحقيق اگر زنان مورد بي مهري و بي توجهي قرار گيرند بيشتر در معرض ناراحتي ها و مشكلات رواني قرار مي گيرند.

4- تعديل كننده غرايز خود نمائي و تبرج

پوشش و حجاب نقش مهمي در متعادل نمودن غريزه خود نمايي و تبرج دارد زيرا آزاد ي زن  در خود آرايي و به نمايش گذاشتن جلوه هاي زنانه در بين جامعه باعث افراط در تجمل و توجه به زيبائي هاي ظاهري  مي شود كه اين توجه افراطي مي تواند بروز اختلال هاي رواني را در زن در پي داشته باشد.

 پيامبر اسلام (صلي ا...عليه و آله) فرمودند تمام اندام زن محرك و شهوت انگيز است وقتي زن از خانه خارج ميشود و خود را كاملا نپوشاند شيطان او را احاطه مي كند(وسائل الشيعه ج 14 ص114)

 امام صادق (ع) فرمودند: براي زن مسلمان جايز نيست روسري وپيراهني به تن كند كه بدنش را نپوشاند (وسائل الشيعه ج3ص64)

5-افزايش احساس خود ارزشمندي

حجاب مانند ديگر احكام اسلامي بعنوان نشانه اي از مكتب و ايدئولوژي الهي به زنان و دختران با حجاب احساس ارزشمندي و افتخار مي دهد در واقع يكي از حكمت هاي حجاب حفظ احترام و شخصيت انساني اوست به همين دليل اسلام دستور داده براي حفظ حرمت خود حجاب را مراعات كنند و به مردان نيز دستور داده از نگاه شهوت انگيز و حيواني  به زنان خود داري كنند.  بنابر اين بد حجابي و بدن نمائي زنان نه تنها به آنها احساس ارزشمندي و عزت نفس نمي دهد بلكه به خلاء عاطفي و كمبود شخصيت آنان مي افزايد و كم كم آنها دچار انواع و اقسام بيماري هاي رواني مانند اضطراب و افسردگي مي كند و در نتيجه سلامت روان آنها به مخاطره مي اندازد(زن در آينه جمال و جلال عبدا...جوادي آملي ص426) 

 

آثار و فوائد حجاب

حجاب كمال و آزادي زن

 خداوند متعال پس از انكه مراحل مختلف خلقت انسان را در قران كريم بيان مي نمايد و در مرحله پايان كه روح خود را به او مي دمد نسبت به اين خلقت خود تبريك گفته  است خداوند بخاطر خلقت آن مراحلي كه انسان با حيوان شريك مي باشد تبريك نمي گويدو زماني كه روح الهي به اين جسم دميده مي شود  خود را احسن الخالقين معرفي مي نمايد پس انسان هم مي شود احسن المخلوقين  اين احسن بودن ا نسان نسبت به ساير مخلوقات بطور قطع بخاطر جنبه اي است كه حيوانات فاقد آن هستنند اگر جنبه هاي بدني و جنسي براي انسان كمال بود خداوند بخاطر انها به خودش تبريك  نمي گفت و خود را احسن الخالقين  نمي ناميد زيرا حيوانات نيز داراي چنين جنبه هاي هستند وانسان را نسبت به آنها فضيلتي نيست پس كمالات يك زن نيز به عنوان انسان نمي تواند مربوط به جنبه هاي ظاهري باشد اسلام بر خلاف غرب و غرب زدگان كه كمالات زن را در جلوه گري و خود نمائي در انظار عمومي ميداند  منزلت زن را مربوط به روح الهي او مي دا ند و بخاطر همين ارزش است كه باقانون حجاب و احكام ديگر روابط بين او و مردان را محدوديت ايجاد كرده است شخصيت زن نتيجه  داشتن آن استعدادهاي عالي و شكوفايي آنهاست و از طرفي بي حجابي  يا بد حجابي مانع شكوفائي آن استعدادهاست (محمد شجاعي در صدف ص چاپ هشتم82)

2-حجاب و امنيت زن

حجاب نه تنها  زمينه بروز ارزش هاي واقعي و والاي براي زن  ايجاد مي كند بلكه از جنبه هاي اجتماعي حافظ امنيت و شخصيت و احترام وي نيز مي باشد زني كه به عفت و پاكدامني و حيا و حجاب شناخته شد هرگز مورد بي حرمتي و آزار و طمع ديگران قرار نخواهد گرفت خداوند در قران كريم سوره احزاب آيه59 به پيامبر دستور مي دهد كه به همسرانت و دخترانت و زنان مومن بگو كه پوششهايشان را به خود بپيچند كه اين كار براي اين است كه آنها به عفت شناخته شوند تا مورد تعرض و اذيت واقع نشوند  امير المومنان حضرت علي (ع)قوام و بقاي شخصيت زن را بسته به ميزان حجاب  او ميداند(نهج البلاغه نامه 32) مراعات حجاب و رفتار عفيفانه  امنينت فردي شخص را تامين مي كند و اورا از آسيبها و خطرات محافظت مي نمايد

3-حجاب و نقش آن در تحكيم خانواده

همانطور كه اختلاط بي حدو حصر زن و مرد موجب سست شدن اساس خانواده مي شود حجاب نيز نقش موثري در  تحكيم خانواده دارد زيرا با رعايت حجاب هيچ عامل تحريك كننده در بيرون از منزل وجود ندارد و نبود عامل تحرك در خارج از منزل از چند جهت در تحكيم خانواده و مانع از  بروز تشنجات و آشفتگي در آن جلو گيري مي نمايد

الف-زمينه بهره برداري جنسي در خارج از خانه به حد اقل مي رسدو هرگونه روابط  زناشويي و جنسي در خانه خواهد بود

ب- مردان ديگر زناني كه در بيرون از منزل مي بيند با زنان خود مقايسه نمي كنند  بنابر اين عدم رعايت حجاب بيش از هر كس ديگري به خود زنان لطمه مي زند زناني كه پايبند به حجاب نيستد و به راحتي خودنمايي مي كنند بايد بدانند همانطور كه در دل مردان تشويش و تهييج ايجاد مي كنند  زناني هم هستند كه با داشتن زيباي بيشتر و جاذبه جنسي برتر شوهر او را تحريك مي كنند ودر نتيجه بنيان خانواده خود او رو به زوال خواهد رفت( كتاب در صدف محمد شجاعي ص 88 )

4- حجاب و نقش آن در سلامت اجتماع

 رعايت و پايبندي به حجاب از دو جهت در سلامت  و پاكي اجتماع موثر خواهد بود

اول بخاطر تاثير زياد آن در استحكام خانواده به عنوان پايه و اساس اجتماع و همچنين تاثير بر ساخته شدن فرزندان با تربيت صحيح

دوم بعلت پاك نگه داشتن محيط اجتماع از عوامل تحريك آميز

مسلم است زماني كه كانون خانواده گرم و پر جاذبه باشداين گرمي و استحكام در بالا بردن روحيه عمومي مردم و جامعه تاثير بسزائي دارد  و كودكان تربيت يافته اين خانواده ها  هنگام ورود به اجتماع  نه تنها ورودشان در جامعه موجب بروز بزهكاري و جرم نيست بلكه منشاء سازندگي و ترقي و تعالي جامعه نيز خواهد بود  سلامت پاكي و صلاح جامعه با وضعيت پيوند خانوادگي رابطه مستقيم داردهر قدر پيوند محكمتر باشد جامعه سالم تر خواهد بود اصولاممكن نيست زني كه خود اسير هوسها و تمايلات حيواني است مادر خوبي براي فرزندانش باشدزيرا وراثت نقش زيادي در شكل گيري روحيات فرزند دارد

5- حجاب و نقش آن در مسئوليت هاي اجتماعي

هر انساني در برابر اجتماع خود وظايف و مسئوليت هايي دارد زنان با گرم نگه داشتن كانون خانه و تربيت صحيح فرزندان اصلي ترين و بزرگترين خدمت به جامعه مي كند و با توجه به اينكه زنان نيمي از پيكره جامعه  ميباشند علاوه بر وظايف مادري براي فرزندان و همسري براي شوهران  مي توانند با حضور آگاهانه خود در اجتماع در صحنه هاي مختلف نقش ايفا نمايند حضرت امام خميني 

رحمت ا...عليه در مورد نقش زنان  مي فرمايند همانطور كه مردها وارد ميدان بودند بانوان محترم هم وارد ميدان بودند بلكه بايد گفت زحمات اينها بيشتر از مردها بوده است( صحيفه نور ج13ص25 )در يك نگرش كلي به نقش زن در جامعه مي فرمايند نقش زن در جامعه با لاتر از مرد است (صحيفه نور ج14ص197)

6- رعايت حجاب  موجب خروج از لشكريان دشمن و ايمن از عذاب الهي و كسب ثواب اخروي خواهد بود

بي حجابي يا بد حجابي و عدم رعايت اصول شرعي در روابط محرم و نامحرم شخص را در معرض خشم خداوند قرار مي دهد چون هم خود آلوده به گناه مي شود هم ديگران را آلوده به گناه مي كند و اين چيزي نيست كه خداوند براي بندگانش دوست داشته باشد بايد توجه داشت كه مسئله بدحجابي و بي حجابي يك توطئه طراحي شده و برنامه شيطاني دولت هاي استكباري براي از بين بردن هويت انساني و به مقاصد شيطاني خود رسيدن در الفاظ فريبنده چون آزادي تمدن استقلال دمكراسي  توسعه و نظاير اينها بيان ميكنند و اين يك نوع اعلان جنگ با دين اخلاق و همه ارزشهاي الهي انساني خواهد بود بنابر اين رعايت حجاب علاوه برآثار دنيايي فراوان وسيله اي براي كسب كمالات معنوي و درجات والاي انساني مي باشد وعدم رعايت ان موجب محروميت از كسب كمالات انساني و الهي و نيز گرفتاري به عذاب و عقاب اخروي مي گردد(كتاب در صدف محمد شجاعي ص95) 

جاسوس انگليسي در گزارش خود به وزارت خارجه انگليس چنين مي نويسد: در مسئله بي حجابي زنان بايد  كوشش فوق العاده  به عمل آوريم تا زنان مسلمان به بي حجابي و رها كردن چادر مشتاق شوند پس از آنكه حجاب زنان با تبليغات وسيعي از ميان رفت وظيفه ماموران ما اين است كه جوانان را به عشق بازي و روابط جنسي نامشروع  تشويق كنيم.  زنان غير مسلمان كاملا بدون حجاب ظاهر شوند  تا زنان مسلمان از آنان تقليد كنند( خاطرات سياسي مستر همفر ص153) . نتانياهو وزير اسبق رژيم غاصب صهيونيستي چنين مي گويد: به جاي هزينه سنگين نظامي  و بمباران شهرها و مراكز كشورهاي اسلامي پيشنهاد مي كنم مسلمانان را از لباس هاي غربي دامن هاي كوتاه و لوازم آرايش و مشروبات الكلي و مواد مخدر پر كنيد  اين بهترين شيوه بمباران و از بين بردن مقاومت  مسلمانان است (عطر عفاف ص142به نقل از كتاب راز حجاب  نويسنده صفي ياري)

 فرانتن  فانون جامعه شناس و فيلسوف ميگويد:  هر چادري كه دور انداخته شود افق جديدي را كه براي استعمار ممنوع بوده در برابر او مي گشايد و پس از ديدن هر چهره بي حجاب اميد هاي حمله ور شدن استعمار ده برابر مي شود (كتاب  بهشت جوانان ص363 به نقل از كتاب راز حجاب)

 

منابع

قران كريم

نهج البلاغه

المنجد مصطفي اردستاني

آئين تندرستي مولف محمد مهدي اصفهاني چاپ ورامين سوم84

بهداشت روان  مولف بهروز ميلاني فر

حجاب و نقش آن در سلامت روان  مولف عباس رجبي انتشارات امام خميني  بهار86

در صدف  مولف محمد شجاعي انتشارات محبي چاپ ششتم 88

راز حجاب مسعود صفي ياري انتشارات نور السجادچاپ اول 88

 فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي غلامعلي حداد عادل انتشارات سروش 63

مجموعه اثار  شهيد مطهري انتشارات صدراچاپ هفتم تير 87

 مسئله حجاب شهيد مطهري انتشارات صدرا چاپ 76 تير 87

فراسوي حجاب  انتشارات معني گرا چاپ اول

 

                          

 

علي کارگر

معاونت فرهنگي،پژوهشي و آموزشي اداره کل تبليغات اسلامي استان يزد

 

 

دوشنبه 18 دی 1391 - 11:25


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری