پنجشنبه 19 تير 1399 - 10:1
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني

 

بيشتر به خود فكر كنيد!

 

اگر در اولين قدم موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت

روزي از روزها بچه گوزن كوچكي به پدرش گفت: «پدرجان، شما از سگ ها بزرگ تر و باهوش تريد. خيلي تندتر از آنها مي دويد و شاخ هاي بزرگي هم داريد كه مي توانيد با آنها، با سگ ها بجنگيد و آن ها را شكست دهيد، پس چرا هميشه اين قدر از سگ ها مي ترسيد و تا آنها را مي بينيد فرار مي كنيد»

گوزن پدر، در حالي كه با ناراحتي سرش را تكان مي داد، گفت: «حق با توست پسرم، تو راست مي گويي، مشكل من اين است كه هروقت صداي پارس سگها را مي شنوم بدون اين كه صبر كنم، يا به چيزهايي كه تو گفتي فكر كنم، پا به فرار مي گذارم.»

تا به حال چند بار بدون اين كه مشكل خود را ارزيابي كرده باشيد، يا با آن درگير شويد با اين تفكر كه از پس آن برنمي آييد، از كنار آن رد شده ايد و از آن فرار كرده ايد؟

تاكنون چند موقعيت مناسب را به علت ترس هاي بدون فكر از دست داده ايد؟

با ارزيابي صحيح توان ها و امكانات موجود خود و واقع بيني آن چه داريد، بسياري از مشكلات و سختي ها برطرف خواهد شد.

فكر كنيد، شما موقعيت هاي مثبت زيادي داريد. بيشتر به خود فكر كنيد.

«اگر به قدر كافي اراده داشته باشيم، به قدر كافي وسايل پيدا خواهيم كرد.»

و من الله التوفيق و عليه التكلان

 

چهارشنبه 6 دی 1391 - 11:30


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری