يكشنبه 11 خرداد 1399 - 12:35
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

لازمه تصميم قاطعانه شناخت كافي است!!

 

بهترين راه براي رسيدن به پيشنهادهاي خوب، جمع آوري تعداد زيادي پيشنهاد و حذف پيشنهادهاي بد است.

 

روزي مدير يكي از شركتهاي بزرگ در حاليكه به سمت دفتر كارش مي رفت چشمش به جواني افتاد كه در كنار ديوار ايستاده بود و به اطراف خود نگاه مي كرد. جلو رفت و از او پرسيد: شما ماهانه چقدر حقوق دريافت مي كني؟ جوان با تعجب جواب داد: ماهي 2000 دلار. مدير با نگاهي آشفته دست به جيب شد و از كيف پول خود 6000 دلار را درآورد و به جوان داد و گفت: اين حقوق سه ماه تو، برو و ديگر اينجا پيدايت نشود، ما به كارمندان خود حقوق مي دهيم كه كار كنند نه اينكه يكجا بايستند و بيكار به اطراف نگاه كنند. جوان با خوشحالي از جا جهيد و به سرعت دور شد. مدير از كارمند ديگري كه در نزديكيش بود پرسيد: آن جوان كارمند كدام قسمت بود؟ كارمند با تعجب از رفتار مدير خود به او جواب داد: او پيك پيتزافروشي بود كه براي كاركنان پيتزا آورده بود.

شرح داستان:

برخي از مديران حتي كاركنان خود را در طول دوره مديريت خود نديده و آنها را نمي شناسند. لكن در برخي از مواقع تصميمات خيلي مهمي را درباره آنها گرفته و اجرا مي كنند.

و من الله التوفيق و عليه التكلان

 

چهارشنبه 29 آذر 1391 - 9:51


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری