چهارشنبه 8 بهمن 1399 - 10:6
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

اكرم اماني

 

امامت صالحان (اميرالمومنين و اهل بيت در قرآن و حديث)

 

- امامت صالحان (اميرالمومنين و اهل بيت در قرآن و حديث)     

- حشمت الله قنبري همداني

- شرکت چاپ و نشر بين الملل وابسته به انتشارات اميرکبير، چاپ اول 1385

- شابک: 5- 39- 7126-964

- قيمت: 2200 تومان

 «امامت صالحان» درباره خصائص و ويژگيهاي اميرالمومنين و اهل بيت در قرآن و حديث به قلم حشمت الله قنبري همداني مي­باشد.

نويسنده پس از مقدمه­اي کوتاه و توضيح اينکه چرا و چگونه به نگارش اين کتاب روي آورده، خصائص و ويژگيهاي آن حضرت را تقسيم بندي کرده و در هر بخش از کتاب يکي از آنها را توضيح داده است. ضمن اينکه اول هر بخش آيه­اي از قرآن درباره­ي موضوع آن بخش نيز ذکر کرده است. به عنوان مثال در بخش اول با عنوان «اميرالمومنين و اهل بيت از ديگران برتر و داناترند» به آيات 51-55 سوره­ي نساء اشاره کرده است که مي­فرمايد: «آيا نديدي کساني را که بهره­ اي از کتاب خدا به آنان داده شد، به جبتِ و طاغوت ايمان مي­آورند و درباره­ي کافران مي­گويند: آنها از کساني که ايمان آورده­اند، هدايت يافته­ترند؟ آنان کساني هستند که خداوند ايشان را از رحمت خود دور ساخته و هر آن کسرا خدا از رحمتش دور سازد، ياوري براي او نخواهي يافت . . .».

سپس در ادامه به فتنه گريهاي يهود و حسادت يهود به انباي الهي اشاره مي­کند.

در بخش دوم به قضاوت حضرت امير مي­پردازد و مي­گويد: قضاوت از مسئوليتهاي اصلي حاکميت برخاسته از دين است. در آيات متعددي از قرآن کريم به بسط و قسط و ترويج عدالت تاکيد شده است. جامعه تهي از عدالت راه به جايي نبرده و طعم امنيت و آرامش را نخواهد چشيد، و هرگاه قرآن و قوانين الهي به عنوان ميزان عدل گستري از کانون توجه سران حاکميتها بيرون شد، عفريت ظلم شئونات اجتماع را درهم پيچيده و ستمگري اميد و شادابي را از جامعه گرفته و آنها را به يأس و دلمردگي سوق مي­دهد . . .

و در ادامه پس از ذکر آيات 49 – 50 سوره­ي مائده به فريبکاري يهود و جايگاه قضاوت اشاره مي­کند.

«اميرالمومنين و اهل بيت با ديگران مقايسه نمي­شوند» عنوان يکي ديگر از بخشهاي کتاب مي­باشد.

خداوند تعالي براي هدايت بندگان و اتمام حجت و اکمال نعمت، رسولان و انبياي گرامي خود را از ميان بهترين فرزندان امام برگزيد و به رسالت مبعوث کرد، کتاب و شريعتهاي آسماني را در اختيار ايشان قرار داد و به آنها ماموريت داد تا بدون توقع از مردم در کمال صبر و فروتني و در اوج اخلاق و جديت به راهنمايي مردم و توصيه به خدا همت گمارند. رسولان الهي ساليان بلند در اعلا درجه­ي مظلوميت مردم را از معارف و معالم الهي آگاه ساختند تا اينکه خاتم رسولان مأموريت يافت تا کار انبيا را در زيباترين صورت ممکن به انجام رساند. تا اينکه خاتم رسولان مأموريت يافت تا کار انبيا را در زيباترين صورت ممکن به انجام رساند . . .

مؤلف در ادامه با ذکر آيه­اي از سوره­ي زمر در اين رابطه با موضوع بر شرح و تفسير آن مي­پردازد.

در بخش ديگر نويسنده به اين موضوع که اميرالمومنين و اهل بيت پاسخگوي پرسشگرانند مي­پردازند و بيان مي­کند که خداوند تعالي از موضع رحمت و کرامت خود هميشه پاسخگوي نيازها و درخواست بندگان خود بوده و بدون درخواست و درک نياز توسط مخلوقات نعمتهاي خود را بر آنها ارزاني داشته و از فيوضات خود آنها را بهره مند فرموده است، تمامي لازمه­هاي زندگي از نيازها و تمنيات جسماني تا ميل و خواسته­هاي روحي و رواني و تا هدايتهاي سعادت آفريني که خوشبختي و نيکبختي ابدي را براي انسان به ارمغان مي­آورد براي وي منظور شده و بدون منت و توقع پاسخ در اختيار او قرار داده شده است، ريزش فيض خداوندي و اجابت رباني در همه­ي دورانهاي حيات بني آدم مستقيم و غيرمستقيم بطور مستمر و بي وقفه ادامه داشته است و بنده پروري الهي هميشگي مي­باشد.

و در ادامه­ي اين بخش مؤلف به تعريف و فلسفه­ي دعا و اينکه چرا گاهي دعاها اجابت نمي­شود؟ مي­پردازد در سوره­ي بقره آيه­ي 186 خداوند چنين مي­فرمايد: «هرگاه بندگانم مرا از تو پرسيدند، من نزديکم، دعاکننده­اي مرا خواند، دعايش را اجابت کنم، پس مرا اجابت کنند و به من ايمان آورند تا راه يابند».

کلام حق پروردگار عالم با لطيف­ترين مضامين و عاطفي­ترين واژگان بنده مي­پرورد و جان و دل آنها را به سوي خدا فرا مي­خواند. ذات اقدس خداوندي خود را به آنها نزديک و پاسخگوي ايشان معرفي مي­فرمايد.

مؤلف درباره­ي دعا و فلسفه­ي آن چنين مي­گويد: از آيات الهي دريافت مي­شود که بندگان خدا نيازمندان به ذات مقدس او هستند و او سبحانه و تعالي بي نياز مطلق از همه­ي دايره­ي هستي و مخلوقات خود مي­باشد و چون تمامي موجوديت بندگان قائم به اوست پس مي­بايست به او نزديک باشند. و اين اتصال و نزديکي مورد تصديق خالق آفرينش است. و به علت همين وابستگي و قرابت او درخواست بندگان خود را مستجاب مي­کند و تنها شرط خداوند عالم اين است که داعي تنها او را بخواند و از قيد هر تعلقي با اعتماد به اقتدار و اجابت حق تعالي رها باشد . . .

پس دعا و درخواست از ذات اقدس خداوندي اتصال و ارتباط با قدرت پايان ناپذيري است که ازليت و ابديت هستي به تدبير و هدايت او رقم مي­خورد.

سپس نويسنده درباره­ي اينکه چرا گاهي دعاها اجابت نمي­شود؟ چنين پاسخ مي­دهد که: خداوند وعده­ي اجابت فرموده و وعده­ي الهي حق است و تغيير نمي­پذيرد اما درخواست و پرسش بايد منطبق با مسير حکيمانه­ي آفرينش باشد، اگر توحيد و نبوت و معاد بندگان مقبول ذات اقدس خداوندي نيست بايد در جستجوي علل و اسباب اين ناکامي و ناکارآمدي در زندگي انسان بود. خداوند وعده­ي اجابت فرموده، اما نياز علمي و پاسخ پرسشها و درخواستهاي زباني مردمان چگونه برطرف مي­شود؟ آيا خداوند عالم مي­بايست مستقيماً پاسخگوي هرکدام از بندگان باشد؟ يا اراده­ي رحماني در اجابت قطعي بخش بزرگي از درخواستهاي بني آدم، افروختن مشعل عقل و خرد از درون و فيض هدايت و تعليم حاملان علوم کامله­ي الهي از برون، درخشان و فروزان مقرر فرموده است؟ و يا . . .

مسئوليت انبياء خصوصاً رسول اکرم علاوه بر ريزش فيض و رحمت خداوندي پاسخگويي به نيازهاي علمي و پرسشهاي زباني امت بود و پس از او چه کساني بايد پاسخگوي پرسشهاي امت باشند؟ بعد از دين بحث نويسنده به احاديثي در اين باب اشاره مي­کند و توضيح مي­دهد که بعد از پيامبر امامان هدايت انسانها را عهده­دار مي­باشند.

در بخش ديگر با عنوان اميرالمومنين وارث علم پيامبر و کتاب خداست، مؤلف به مفهوم حق، ارث و ميراث، بندگان برگزيده، مسئوليت وارث، پيمان برادري و تفسير امام حسين(ع) در اين باره مي­پردازد. و اذعان دارد که قرآن کتاب خدا و معجزه­ي جاويدان رسالت آخرين فرستاده­ي آسمان است. آنچه براي ابديت انسان و رسيدن و رساندن او به حداعلاي کمال به عنوان کمال به عنوان سبب و سررشته­هاي مقام خليفه الهي انسان مقتضي و مورد نياز بود در اين کتاب جامع الهي منظور شده است.

تعاليم همه­ي انبياء و هدايتهاي تمامي کتابهاي آسماني به دور از هرگونه تحريف و دستبرد در اختيار رسول اکرم اسلام قرار داده نشد و او نيز در روزهاي پاياني زندگاني به امت خود سفارش فرمود که قرآن را به عنوان ثقل اکبر الهي نگهبان باشند و در هيچ امري از آن عقب نمانند و سبقت نگيرند و به عنوان امانتي گرانبها آن را پاس بدارند . . .

اميرالمومنين و اهل بيت امناي اسرار خداوند هستند، اميرالمومنين و اهل بيت عالم به کتابهاي سري خدا هستند، اميرالمومنين همانند انبيا علت شرافت آدم بر ملائکه است، اميرالمومنين افشاگر اسرار نبوت نبود، اميرالمومنين و اهل بيت طعام دانش را از نهاد رسول خدا گرفتند، اميرالمومنين و اهل بيت محرم و داناي غيب هستند، اميرالمومنين و اهل بيت باب شهر دانش پيامبر هستند، اميرالمومنين و اهل بيت معلمان بندگان خدا هستند، اميرالمومنين و اهل بيت گوشهاي فراگير حق هستند، اينها عناوين بعدي کتاب هستند که مؤلف به آنها پرداخته است.

 

 

 

چهارشنبه 29 آذر 1391 - 9:4


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری