يكشنبه 11 خرداد 1399 - 11:51
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

مدير خلاق كيست؟

 

قسمت پاياني

 

مشاركت عامل رقابت سالم و سازنده در بين واحدهاي سازمان است

در مطلب قبل دو ويژگي روحيه «علمي و پژوهشي» و روحيه «نقادي» را جهت يك مدير خلاق و توانمند بيان داشتيم و اكنون دو روحيه ديگر براي يك مدير خلاق را ارائه مي نماييم.

3- تمركز بر يك موضوع و يك كار

با توجه به اينكه اثربخشي خلاقيت بسته به سادگي و تمركز دارد مديران خلاق عمدتا بر يك كار متمركز مي شوند و اثربخشي خود را از جاهاي كوچك شروع مي كنند. خلاقيت به دانش و مهارت و تمركز نياز دارد. اين واضح است كه برخي افراد استعداد بيشتري براي خلاقيت دارند اما اين استعدادها در يك زمينه محدود و مشخص است. در حقيقت نوآوران به ندرت در بيش از يك زمينه فعاليت دارند و اين در تمام موفقيت هاي نوآورانه آن صدق مي كند.

خلاقيت نيز مانند كوششهاي ديگر نياز به استعداد، دانش و مهارت دارد. اما وقتي اين موارد تامين شد، نياز به كار سخت، متمركز و هدفمند دارد. وقتي تلاش، پشتكار و تعهد نباشد، استعداد، دانش و مهارت بي فايده است.

مديران خلاق از طريق تمركز به يك موضوع از سطحي نگري به ژرف نگري رسيده و مسائل و موضوعها را به طور عميق و همه جانبه مورد بررسي قرار مي دهند و به خلاقيت دست مي يابند.

4- داراي روحيه ريسك پذيري بالايي هستند

مديران خلاق، اهل خطر هستند. آنها از شكست خوردن نمي ترسند و با قبول يك خطر به دنبال بازكردن فضاي كار و رقابت جديد مي روند. براي مثال، گاهي سرمايه گذاري در يك بخش توليدي، صنعتي و يا سازماني نيازمند قبول تمام خطرهاي ممكن براي سرمايه مالي و انساني است كه شايد به موفقيت ختم شود، يعني قبول ابهامي كه پيش بيني پذير نيست.

ريسك كردن، زماني صورت مي گيرد كه با چند گزينه روبه رو شويم كه پيامدهاي آنها ناشناخته است و شخص براي تصميم گيري مي بايست از نظر و تجربه خود بهره گيرد. لازم به ذكر است كه اهداف و ريسك كردن باهم رابطه مستقيم دارند. بدين معنا كه هرچه هدف بزرگتر باشد ريسك آن هم بزرگتر خواهد بود و از آنجاييكه مديران خلاق به دنبال دستيابي به اهداف بزرگ هستند، همواره ريسك هاي بزرگ را مي پذيرند.

و من الله التوفيق و عليه التكلان

 

چهارشنبه 22 آذر 1391 - 11:40


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری