يكشنبه 19 مرداد 1399 - 13:18
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

مدير خلاق كيست؟ قسمت اول

 

از نشانه هاي عالم، نقد سخن و انديشه خود و آگاهي از نظرات مختلف است.

حضرت امام حسين(ع)

 

مديران خلاق داراي 4 ويژگي عمده زير مي باشند:

1-    داراي روحيه نقادي بالايي هستند

از جمله خصايص مديران خلاق اين است كه خود از جمله افراد انتقادكننده بوده و انتقادپذير هستند و روحيه نقادي را از طريق ارائه اطلاعات به كاركنان، توجه و پذيرش نظرات كاركنان، ايجاد انگيزه نقد و ارائه راه حل، انجام نظرسنجي  از كاركنان، استقرار سيستم پيشنهادها در سازمان اشاعه مي دهند. وقتي روحيه نقادي در تك تك كاركنان ايجاد شد، اين امر به عنوان باورهاي مشترك درآمده و در سازمان نهادينه مي گردد. نقد را مي توان نرم افزاري براي توسعه فكر و ظرفيت ذهني و علمي بشر دانست. در نقادي افكار و مباحث علمي و سازماني مختلفي مورد بحث قرار گرفته و از دل آنها انديشه هاي نو پرورش مي يابد و به عنوان راهكارهاي عملي مشكلات سازمان را حل مي كند و در نهايت در دل نقادي خلاقيت هاي فردي شكل مي گيرد و افراد خلاق سازمان را تبديل به يك سازمان خلاق مي كنند.

2-    داراي روحيه علمي و پرورشي هستند

مديران خلاق با مسائل و امور مربوط به سازمان و حتي زندگي شخصي برخورد اصولي و علمي داشته و تحقيق و پژوهش را براي حل مشكلات كارساز مي دانند و اين به خاطر آنست كه استفاده از راه حلهاي جديد موجب صرفه جويي شده و زودتر به نتيجه مي رسند.

به كارگيري روشهاي تحقيق علمي و روش حل مسئله براي مديران خلاق و نوآور امري طبيعي و روزمره است. بنابراين آنها در انجام كارها ريز و درشت و سخت و آسان فرآيند: شناسايي مشكل، بررسي علل مشكل، تعيين و بررسي راه حل هاي ممكن، تعيين معيارها براي سنجش راه حل ها، تعيين نتايج حاصل از مقايسه راه حل با معيارها، انتخاب راه حل مناسب و ارزيابي و اجرا در دستور كار خود قرار مي دهند.

ادامه دارد...

 

سه‌شنبه 7 آذر 1391 - 11:28


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری