چهارشنبه 14 خرداد 1399 - 5:14
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ضياء آراسته

 

راهي

 

راهي/ مجموعه سرداران ايران / شهيد بابايي /10

نويسنده : راضيه عزيز ي

چاپ و شمارگان : اول 91 – 3000 نسخه

ناشر : شرکت سهامي کتابهاي جيبي وابسته به موسسه انتشارات اميرکبير

 

ناشر در ابتداي کتاب حاضر بيان مي کند که برآميدن و باليدن مردان بزرگ که بزرگي را به اعتبار منش انساني و ويژگي هاي سترگ آسمان انديشي ، بدست آورده اند ، مديون فرهنگ ، باور و بسترهاي تاريخي معرفتي است که در آن نفس کشيده اند و از سرچشمه هاي آن سيراب شده اند . شرکت سهامي کتابهاي جيبي ادامه مي دهد که همانطور که از شوره زار چيزي نمي رويد ، از خاک حاصلخيز و دامنه هاي پرباران که نور مهربان خورشيد را هماره برجان خود دارند ، دامن دامن ريحان و باغ در باغ درخت هايي با ميوه هاي شيرين و آبدار قد مي کشد و سايه مي گستراند . مردان بزرگ ، بزرگي را از فرهنگ ملي و جان بزرگ خود وام مي گيرند . بزرگي جوهره و سرشتشان است ، عاريه اي نيست ، وصله اي نيست بر لباسشان .

ناشر در بخشي ديگر از مقدمه خود يادآور مي شود که ايرانيان مردمي بزرگ زاده اند و به  همين دليل بزرگان زيادي را در خود و با خود ديده اند . از ميان همه بزرگان اين سرزمين مردان مردي وجود دارند که ايرانيان ، فره « سردار ملي » را بر سينه شان آويخته اند . سرداراني که دشمنان اين مرز و بوم را سرنگون کرده اند  و مام ميهن را از عطر حضور خود آکنده اند .  ناشر مي افزايد اين سرداران چه در تمثال اسطوره اي  خود و چه در شمايل تاريخي خويش ، نامي شورآفرين و صفاتي برانگيزاننده دارند . سکون را مي زدايند و سکوت را مي شکنند . درماندگي را نهيب  مي زنند و غفلت را به بند مي کشند . چهره ها و جلوه هاي گوناگوني از سرداران ملي در حافظه تاريخي ايرانيان نقش بسته است . از سيماي اسطوره اي  رستم و فريدون و کيخسرو تا چهره دليراني چون آريوبرزن و سورنا ،از شاه اسماعيل صفوي تا امام قلي خان ، از عباس ميرزا تا رييس علي دلواري ، از چمران و باقري و همت و متوسليان تا باکري و خرازي ، از بابايي و رداني پور تا آبشناسان و صياد شيرازي همه ستارگاني هستند که در خاک گهرخيز ايران زمين باليده اند و سيماي تابناکشان تا هميشه در قاب خاطرات اين سرزمين با مهرباني لبخند مي زند .

شرکت سهامي کتابهاي جيبي در پايان پيشگفتار خود به اين موضوع اشاره مي کند که مجموعه « سرداران ايران » با اين انگيزه نوشته شده است تا به بايستگي بخش اندکي از زواياي پنهان چهره آنان نمايانده شود و در پرتو درخشش نام و يادشان ، زندگي امروز را روشن تر ديد و فرداها و فرداها را همسنگ تاريخ ميهن رقم زند .

شماره دهم مجموعه سرداران ايران در شش بخش به بيان زندگي شهيد بابايي مي پردازد .

در بخشي از کتاب حاضر مي خوانيم :

نگاهي به اتوبوس ها انداخت و شمرد : يک دو سه و چهار اتوبوس . کنار هر اتوبوس چهل مسافر ايستاده اند ، چهل مسافر و صدها نفر همراه که بدرقه شان کنند . گريه امان خيلي ها بريده است ، پشت سر مسافرشان گريه مي کنند و مدام صلوات مي فرستند . او هم مسافر است ، پاهايش خيال راه رفتن ندارند . رو به عباس مي کند و مي گويد : اتوبوس ما سي و نه مسافر دارد . سي  و نه مسافر و يک صندلي خالي . مثل هميشه کنار من خالي مي ماند . عباس دستي روي سر کشيد و توي صورتش خنديد ، هميشه همينطوري مجابش مي کند اما اين بار مثل هميشه نيست .

-        عادت مي کني عزيز دلم ، عادت مي کني ، احساس مي کني کنار توام بي آنکه ببيني ام !

-        البته تا عرفات ، قولت را فراموش نکني .

-        من کنار تو خواهم بود اما اگر نديدي ام ، اگر برگشتي و من نبودم ...

مليحه دستش را از کنار گوش ها تا روي سر فشار داد و در قاب دست هايش فرو رفت . هياهوي مسافران توي گوشش مي پيچيد ، احساس کرد همه آمده اند تا يک نفر را بدرقه کنند و مسافر مثل هميشه عباس است .

-        سرش را بالا آورد و پرسيد ، با اين دل آشفته ام چه کنم ، آرام نمي گيرد . اصلا ً پاهايم خيال رفتن ندارند .

عباس هلويي را از پاکت برداشت و مقابل صورتش گرفت ، مي دانست صورت مليحه با ديدن هلو به خنده باز مي‌شود ، اما لب هاي مليحه امروز خيال خنديدن ندارند .

راهي / مجموعه سرداران ايران / شهيد بابايي 10 در چاپ نخست خود با شمارگان 3000 نسخه و با قيمت 1500تومان توسط شرکت سهامي کتابهاي جيبي وابسته به موسسه انتشارات اميرکبير انتشار يافته است .

 

چهارشنبه 1 آذر 1391 - 11:59


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری