يكشنبه 11 خرداد 1399 - 21:39
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ضياء آراسته

 

دلير دلوار

 

دلير دلوار/ مجموعه سرداران ايران ؛ رييس علي دلواري 23

نويسنده : فاطمه قائدي

چاپ و شمارگان : اول 91 – 3000 نسخه

ناشر : شرکت سهامي کتابهاي جيبي وابسته به موسسه انتشارات اميرکبير

 

ناشر در ابتداي کتاب حاضر بيان مي کند که برآميدن و باليدن مردان بزرگ که بزرگي را به اعتبار منش انساني و ويژگي هاي سترگ آسمان انديشي ، بدست آورده اند ، مديون فرهنگ ، باور و بسترهاي تاريخي معرفتي است که در آن نفس کشيده اند و از سرچشمه هاي آن سيراب شده اند . شرکت سهامي کتابهاي جيبي ادامه مي دهد که همانطور که از شوره زار چيزي نمي رويد ، از خاک حاصلخيز و دامنه هاي پرباران که نور مهربان خورشيد را هماره برجان خود دارند ، دامن دامن ريحان و باغ در باغ درخت هايي با ميوه هاي شيرين و آبدار قد مي کشد و سايه مي گستراند . مردان بزرگ ، بزرگي را از فرهنگ ملي و جان بزرگ خود وام مي گيرند . بزرگي جوهره و سرشتشان است ، عاريه اي نيست ، وصله اي نيست بر لباسشان .

ناشر در بخشي ديگر از مقدمه خود يادآور مي شود که ايرانيان مردمي بزرگ زاده اند و به  همين دليل بزرگان زيادي را در خود و با خود ديده اند . از ميان همه بزرگان اين سرزمين مردان مردي وجود دارند که ايرانيان ، فره « سردار ملي » را بر سينه شان آويخته اند . سرداراني که دشمنان اين مرز و بوم را سرنگون کرده اند  و مام ميهن را از عطر حضور خود آکنده اند .  ناشر مي افزايد اين سرداران چه در تمثال اسطوره اي  خود و چه در شمايل تاريخي خويش ، نامي شورآفرين و صفاتي برانگيزاننده دارند . سکون را مي زدايند و سکوت را مي شکنند . درماندگي را نهيب  مي زنند و غفلت را به بند مي کشند . چهره ها و جلوه هاي گوناگوني از سرداران ملي در حافظه تاريخي ايرانيان نقش بسته است . از سيماي اسطوره اي  رستم و فريدون و کيخسرو تا چهره دليراني چون آريوبرزن و سورنا ،از شاه اسماعيل صفوي تا امام قلي خان ، از عباس ميرزا تا رييس علي دلواري ، از چمران و باقري و همت و متوسليان تا باکري و خرازي ، از بابايي و رداني پور تا آبشناسان و صياد شيرازي همه ستارگاني هستند که در خاک گهرخيز ايران زمين باليده اند و سيماي تابناکشان تا هميشه در قاب خاطرات اين سرزمين با مهرباني لبخند مي زند .

شرکت سهامي کتابهاي جيبي در پايان پيشگفتار خود به اين موضوع اشاره مي کند که مجموعه « سرداران ايران » با اين انگيزه نوشته شده است تا به بايستگي بخش اندکي از زواياي پنهان چهره آنان نمايانده شود و در پرتو درخشش نام و يادشان ، زندگي امروز را روشن تر ديد و فرداها و فرداها را همسنگ تاريخ ميهن رقم زند .

شماره بيست و سوم مجموعه سرداران ايران به بيان زندگي رييس علي  دلواري اختصاص دارد. کودکي ، جواني ، مشروطه ؛ آشنايي با علم الهدي ، فتح بوشهر ؛ آشنايي با علم الهدي ، درگيريهاي پراکنده و همچنين جنگ جهاني تا شهادت عناوين اصلي کتاب حاضر را تشکيل مي دهد . در بخشي از کتاب حاضر مي خوانيم :

-        چيکار مي کني پسر ؟

مشدي همانطور که رو به طرف باغچه پردرخت حياط مي زد ، سيني چاي را گذاشت روي ايوان حسينيه .

-        به جاي اينکه به جون اون شاخه ها بيفتي ، بيا کمک کن به اين دوتا زبون بسته.

بعد سرش را چرخاند طرف سليم و محمد که داشتند کاهگل سقف اتاق مشدي را نو مي کردند .

-        از نفس افتادين باباجون ، اين آلونک ما دردسر شد براتون . واجب همون ترک ديوار حسينيه بود که درستش کردين . خدا خيرتون بده . بعد به توپ بستن دلوار ، تو اين دو سال هردفعه اين ترک باز ميشه ، قلبم مي خواد از زور غيظ بزنه بيرون .

همين که سليم و محمد استکان هاي کمرباريک را توي دست گرفتند ، عبدي هم از لابه لاي درخت هاي انار و کنار ، پيدايش شد . آب سرخ انار ، سبيل هاي نورسش را پر کرده بود . سليم خنده اش گرفت و استکان هاي چايش را زد به شانه محمد.

-        نگاه اين کن . انگار بچه اس هنوز . دور دهنت پاک کن.

دلير دلوار / مجموعه سرداران ايران ؛ رييس علي دلواري 23 در چاپ نخست خود با شمارگان 3000 نسخه و با قيمت 1850 تومان توسط شرکت سهامي کتابهاي جيبي وابسته به موسسه انتشارات اميرکبير به چاپ رسيده است.

 

 

چهارشنبه 1 آذر 1391 - 11:57


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری