شنبه 17 خرداد 1399 - 0:22
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

بابك راكخواه

 

گزارشي از همايش دو روزه مسئولين دارالقرآن‌ها و مديران اتحاديه‌هاي قرآني مردمي

 

گزارشي از همايش دو روزه مسئولين دارالقرآن‌ها و مديران اتحاديه‌هاي قرآني مردمي

همايش مسئولين دارالقرآن‌ها و مديران اتحاديه‌هاي قرآني مردمي استان‌ها 23 و 24 آبان به همت سازمان دارالقرآن الکريم برگزار شد.

اين همايش به منظور بررسي عملکرد فعاليت‌هاي قرآني ادارات کل تبليغات اسلامي سراسر کشور طي 6 ماهه اول سال جاري و با عنايت به 2 موضوع اعتبارات نيم درصد از يکسو و محدوديت منابع مالي و مصوب سالجاري از سوي ديگر برگزار شد.

آسيب شناسي و تبيين جايگاه و نقش اتحاديه هاي موسسات قرآني مردمي از ديگر موضوعات اين نشست‌هاي دو روزه بود.

تربيت قرآني بايد بر تمامي فعاليت هاي قرآني حاكم باشد

مهدي قره شيخلو رئيس سازمان دارالقرآن الكريم در اولين روز همايش مسئولين دارالقرآن الكريم استان‌ها با اشاره به سه دهه تجربه فعاليت‌هاي قرآني در سازمان گفت: تغيير جهت و سبك و روش را به سمت تربيت قرآني مورد نياز دانستيم و از علل اين تصميم تأثيرات زيادي است كه فعاليت‌هاي حوزه قرآني در جامعه دارد و نياز عموم مردم به اين موضوع نيز بسيار حائز اهميت است.

وي افزود: اين وضعيت مسئولين اين سازمان را به سوي حمايت و پشتيباني بيشتر از فعاليت‌هاي حوزه تربيت قرآني سوق داده است و با توجه به آنچه در سند راهبردي سازمان ترسيم شده است فعاليت‌هاي اين سازمان را به سوي حاكم كردن موضوع تربيت قرآني بر تمامي فعاليت‌هاي اين حوزه اعم از قرائت، حفظ و ... سوق داده است.

رئيس سازمان با تأكيد بر اينكه تربيت قرآني بايد تمامي بخش هاي آموزشي را تحت تأثير قرار دهد افزود: بايد كاري كنيم كه خروجي تمامي فعاليت هاي قرآني سراسر كشور به اين موضوع و تأثيرات آن منتج شود.

اين قاري بين المللي قرآن كريم با اشاره به لزوم كادر سازي و تربيت نيروي قرآني اظهار داشت: در بسياري از نهادها شاهد اين نياز هستيم و ادارت كل تبليغات اسلامي استان‌ها مي‌توانند با برنامه‌ريزي، آموزش و آماده سازي نيروها اين نياز موجود را برطرف كنند و بايد اين برنامه‌ريزي به گونه‌اي باشد كه تمامي بخش‌هاي استاني را شامل شود و از توجه يكجانبه به مركز استان پرهيز شود.

اين عضو هيأت أمناء 18 مأموريت بسيار متقن و شفاف كه در اساسنامه وجود دارد را بسيار حائز اهميت دانست و با اشاره به ساختار تشكيلاتي جديد سازمان دارالقرآن الكريم تصريح كرد: در تشكيلات جديد، ‌سازمان يك موسسه عمومي غير دولتي وابسته به سازمان تبليغات اسلامي است كه با تركيب هيأت أمنايي اداره مي‌شود و رئيس سازمان تبليغات اسلامي به عنوان رئيس هيأت أمناء است.

مهدي قره شيخلو در بخش ديگري از سخنان خود با تأكيد بر كيفي تر نمودن موسسات قرآني مردمي افزود: سطح بندي موسسات بايد با هدف ايجاد كيفي تر نمودن آنها و رعايت حداقل استانداردهاي اين حوزه همراه بوده و راهبرد اساسي سازمان در اين مسير، ايجاد موسساتي است كه با كيفيت و برنامه‌ريزي همراه باشند و سازمان نيز در حوزه طرح‌ها و برنامه‌ها هدايت گري و حمايت خواهد كرد.

رئيس سازمان اتحاديه‌هاي موسسات قرآني مردمي استانها را حلقه كارآمد اين سلسله دانست و گفت: در ميان حلقه هدايت موسسات توسط سازمان، وجود اتحاديه‌هاي استاني و كشوري بسيارموثر است.

در اولين روز همايش برگزاري نشست هايي با حضور معاونين ارتباطات و فنآوري اطلاعات – آموزش و پژوهش و نظارت بر چاپ و نشر قرآن كريم و مديران مربوطه همراه بود كه موضوعات و مباحث لازم در زمينه فعاليت‌هاي سازمان از جمله برگزاري مسابقه قرآني تسنيم ( ويژه دستگاه هاي فرهنگي )، مراسم تكريم چهره‌هاي قرآني، طرح اعطاي مدرك به حافظان قرآن كريم، ارتقاء برنامه هاي آموزشي و پژوهشي و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

روز دوم همايش؛ برگزاري همايش تبيين وظايف و رسالت اتحاديه‌ها

دومين روز همايش تبيين وظايف و رسالت اتحاديه‌هاي موسسات قرآني مردمي استانهاي سراسر کشور چهارشنبه 24 آبان در سالن همايش سازمان تبليغات اسلامي برگزار شد.

در اين همايش مهدي قره شيخلو رئيس سازمان با اشاره به شرح وظايف سازمان در خصوص ساماندهي موسسات قرآني مردمي گفت: سازمان در اين زمينه از 83 تا کنون، اقدامات و فعاليت هاي چشمگيري را به انجام رسانده و اکنون با صدور مجوز بيش از 2000 موسسه قرآني مردمي سعي در ارتقاء جايگاه و تعامل بيشتر با موسسات داشته و دارد.

وي افزود: موسسات قرآني، مجموعه هاي مستقلي هستند که با نظارت سازمان به فعاليت مي پردازند و لازم است در اين زمينه همگرايي بيشتري صورت پذيرد.

در اين همايش تعدادي از مسئولين دارالقرآن الکريم استانها، روساي هيات مديره و مديران عامل اتحاديه هاي موسسات قرآني مردمي استاني و اتحاديه کشوري به بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه ها، رويکردها، چالش ها و مسائل مرتبط با حوزه موسسات پرداختند.

 

 

دوشنبه 29 آبان 1391 - 9:20


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری

 

از اين نويسنده يا گزارشگر