يكشنبه 11 خرداد 1399 - 12:29
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

پيشنهادهاي قابل قبول و غيرقابل قبول

 

 

ميان دل زعشقت لاله باغيست

بحمدلله كه قلبم مست ساقيست

بساط گريه را آماده سازيد

كه يك شب تا محرم وقت باقيست

 

نتيجه نهايي هر پيشنهاد مي تواند به دوصورت قابل قبول و يا غيرقابل قبول، اعلام شود كه هريك به نوبه خود داراي حالتهاي متفاوتي است كه در جدول زير نمايش داده شده است:

 

نتيجه نهايي

توضيح

 

 

قابل قبول

قابل اجرا

عين پيشنهاد اجرا و به پيشنهاددهنده پاداش تعلق مي گيرد

با اعمال تغييرات، قابل اجرا

پيشنهاد اصلاح يافته و سپس اجرا مي شود، به پيشنهاددهنده پاداش تعلق مي گيرد

در حال حاضر قابل اجرا نيست

به دلايلي نظير محدوديت هاي قانوني، مالي و ... پيشنهاد اجرا نمي شود پيشنهاد به حالت معوق درمي آيد و به محض رفع كسور، اجرا مي شود. پاداش بعد از اجراي پيشنهاد پرداخت مي شود.

 

 

 

 

غير قابل قبول

غيرقابل اجرا

دلايل كارشناسي به رويت پيشنهاددهنده مي رسد، پاداش به او تعلق نمي گيرد

تكراري

پيشنهاد اوليه با مدارك و مستندات به رويت پيشنهاددهنده مي رسد، پاداش به او تعلق نمي گيرد

در دستور كار سازمان قرار دارد

مدارك و مستندات مبني بر تقدم تاريخي دستور كار سازمان به رويت پيشنهاددهنده مي رسد. پاداش به او تعلق نمي گيرد

كلي و بدون ارائه راه حل است

فقط مشكلي عنوان شده و راه حل ارائه نگرديده، پاداش به او تعلق نمي گيرد.

ماهيت پيشنهادي ندارد

در حد  درخواست كار و يا از وظايف بديهي پيشنهاددهنده مي باشد. پاداش به او تعلق نمي گيرد.

ساير موارد

برحسب مورد مشخص مي شود، پاداش به او تعلق نمي گيرد.

 

 

چهارشنبه 24 آبان 1391 - 11:34


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری