شنبه 25 مرداد 1399 - 21:57
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ضياء آراسته

 

پيش مرگ

 

پيش مرگ/ مجموعه سرداران ايران ؛ آريو برزن / 5

نويسنده : زينب عطائي

چاپ و شمارگان : اول 91 – 3000 نسخه

ناشر : شرکت سهامي کتابهاي جيبي وابسته به موسسه انتشارات اميرکبير

 

ناشر در ابتداي کتاب حاضر بيان مي کند که برآميدن و باليدن مردان بزرگ که بزرگي را به اعتبار منش انساني و ويژگي هاي سترگ آسمان انديشي ، بدست آورده اند ، مديون فرهنگ ، باور و بسترهاي تاريخي معرفتي است که در آن نفس کشيده اند و از سرچشمه هاي آن سيراب شده اند . شرکت سهامي کتابهاي جيبي ادامه مي دهد که همانطور که از شوره زار چيزي نمي رويد ، از خاک حاصلخيز و دامنه هاي پرباران که نور مهربان خورشيد را هماره برجان خود دارند ، دامن دامن ريحان و باغ در باغ درخت هايي با ميوه هاي شيرين و آبدار قد مي کشد و سايه مي گستراند . مردان بزرگ ، بزرگي را از فرهنگ ملي و جان بزرگ خود وام مي گيرند . بزرگي جوهره و سرشتشان است ، عاريه اي نيست ، وصله اي نيست بر لباسشان .

ناشر در بخشي ديگر از مقدمه خود يادآور مي شود که ايرانيان مردمي بزرگ زاده اند و به  همين دليل بزرگان زيادي را در خود و با خود ديده اند . از ميان همه بزرگان اين سرزمين مردان مردي وجود دارند که ايرانيان ، فره « سردار ملي » را بر سينه شان آويخته اند . سرداراني که دشمنان اين مرز و بوم را سرنگون کرده اند  و مام ميهن را از عطر حضور خود آکنده اند .  ناشر مي افزايد اين سرداران چه در تمثال اسطوره اي  خود و چه در شمايل تاريخي خويش ، نامي شورآفرين و صفاتي برانگيزاننده دارند . سکون را مي زدايند و سکوت را مي شکنند . درماندگي را نهيب  مي زنند و غفلت را به بند مي کشند . چهره ها و جلوه هاي گوناگوني از سرداران ملي در حافظه تاريخي ايرانيان نقش بسته است . از سيماي اسطوره اي  رستم و فريدون و کيخسرو تا چهره دليراني چون آريوبرزن و سورنا ،از شاه اسماعيل صفوي تا امام قلي خان ، از عباس ميرزا تا رييس علي دلواري ، از چمران و باقري و همت و متوسليان تا باکري و خرازي ، از بابايي و رداني پور تا آبشناسان و صياد شيرازي همه ستارگاني هستند که در خاک گهرخيز ايران زمين باليده اند و سيماي تابناکشان تا هميشه در قاب خاطرات اين سرزمين با مهرباني لبخند مي زند .

شرکت سهامي کتابهاي جيبي در پايان پيشگفتار خود به اين موضوع اشاره مي کند که مجموعه « سرداران ايران » با اين انگيزه نوشته شده است تا به بايستگي بخش اندکي از زواياي پنهان چهره آنان نمايانده شود و در پرتو درخشش نام و يادشان ، زندگي امروز را روشن تر ديد و فرداها و فرداها را همسنگ تاريخ ميهن رقم زند .

شماره پنجم مجموعه سرداران ايران به زندگي آريو برزن اختصاص دارد و در نه بخش به بيان منش و زندگاني او ميپردازد :

اشک هاي آرشام گلوله هاي ريز و شفافي بود که از روي گونه اش راه پيدا مي کرد و در جعد محاسنش گم مي شد . بعيد بود از يک مرد ، مرد نبرد ، نه يک سرباز ساده که يک فرمانده. آمي تيس دقايقي نگاهش کرد و دستش را مشت کرد و آرام به روي ميز زد . آمي تيس دقايقي نگاهش کرد و دستش را مشت کرد و آرام به روي ميز زد. از اتاق بيرون رفت و ما را تنها گذاشت . دستم را گذاشت روي شانه اش ، گفتم چرا گريه مي کني ؟

گفت : حرف آمي تيس.

گفتم : حرف خاصي زد ؟

گفت : ياد اولين باري افتادم که اسم پدرت را شنيدم.

گفتم : فکر مي کردم از قديم دوست بوده ايد ، از کودکي .

گفت : نمي شناختمش . اصلا ً مرد جنگ نبودم .

گفتم : نبودي ؟ پس چطور سر از گوگمل و دروازه پارس درآوردي ؟

گفت : يوتاب ... هي يوتاب .

به روي زانويش زد.

پيش مرگ/ مجموعه سرداران ايران ؛ آريو برزن / 5 به قلم زينب عطائي در چاپ نخست خود باشمارگان 3000  نسخه و با قيمت 1500 تومان توسط شرکت سهامي کتابهاي جيبي وابسته به موسسه انتشارات اميرکبير انتشار يافته است .

 

 

سه‌شنبه 23 آبان 1391 - 10:2


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری