يكشنبه 11 خرداد 1399 - 11:48
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

زينب احمدي

 

بشري منتشر شد

 

 صد و دوازدهمين شماره از ماهنامه سازمان تبليغات اسلامي با عنوان«بشري» ويژه آبان جاري از سوي اين سازمان منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي، اين نشريه در هشت بخش با عناوين طليعه، مديريت ديني، فرهنگ، گزارش، دين و انديشه، ادب و هنر، كتابشناسي  و چكيده انگليسي پيرامون فرهنگ ديني شكل يافته است.

در بخش طليعه بشري با عنوان جلوه هاي تابناك غدير، مي خوانيم:

«هيجدهم ذي الحجه به عنوان يك عيد صرفا براي شيعيان رسميت ندارد بلكه اين واقعيت در تاريخ اسلام روزي است كه عيد مسلمانان محسوب مي شود، نه عيد اختصاصي شيعيان، گاه بي تالملان و ناآگاهان با معرضاتي در طول تاريخ بوده اند كه بر قلم اين جماعت چنين جاري شده كه غدير عيد اختصاصي شيعه است و حال اينكه چنين نيست».

در ادامه، در متن گفت و گو با علامه محمد تقي مصباح يزدي، پيرامون نقش حوزه اي علميه در سياست گذاري فرهنگي، مي خوانيم:

«رفتارهاي اجتماعي گاهي رفتارهايي نسنجيده و اتفاقي و تابع عوامل اتفاقي است مي بينيد چه پيش مي آيد و هرچه پيش آيد خوش آيد و گاهي براساس ضوابط و طرح است، اگرچه عاقلانه اين است كه رفتارها براساس ضوابط بايد شرايط اجرايي را در نظر گرفت اينكه عامل اجراي آن چه كسي با چه فكر و چه ابزاري باشد چه قدر بودجه داشته باشد و در چه فضا و زماني باشد همه را بايد در نظر گرفت تا برنامه اجرايي تهيه شود، ولي به قول عرب ها سياست گذاري خطوط عريضه اي است كه چارچوب هاي كلي را ترسيم مي كند و برنامه ريزي هاي اجرايي در قالب آن خطوط عريض طراحي و سپس اجرا مي شود.»

گفتني است، بشري در هشت بخش با عناوين طليعه، مديريت ديني، فرهنگ گزارش، دين و انديشه، ادب و هنر، كتابشناسي  و چكيده انگليسي پيرامون فرهنگ ديني شكل يافته و در آبان جاري از سوي اين سازمان، انتشار يافته است.

 

سه‌شنبه 23 آبان 1391 - 9:29


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری