يكشنبه 19 مرداد 1399 - 14:7
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ضياء آراسته

 

فرنيان ايران

 

 

فرنيان ايران / سرداران ايران /   11- براساس زندگي سورنا

نوشته : الهام زارع زاده

چاپ و شمارگان :  اول 91- 3000 نسخه

ناشر : شرکت سهامي کتابهاي جيبي وابسته به موسسه انتشارات اميرکبير

 

ناشر در ابتداي کتاب حاضر بيان مي کند که برآميدن و باليدن مردان بزرگ که بزرگي را به اعتبار منش انساني و ويژگي هاي سترگ آسمان انديشي بدست آورده اند ، مديون فرهنگ ، باور و بسترهاي تاريخي معرفتي است که در آن نفس کشيده اند و از سرچشمه هاي آن سيراب شده اند . شرکت سهامي کتابهاي جيبي ادامه مي دهد که همانطور که از شوره زار چيزي نمي رويد ، از خاک حاصلخيز و دامنه هاي پرباران که نور مهربان خورشيد را هماره برجان خود دارند ، دامن دامن ريحان و باغ در باغ درخت هايي با ميوه هاي شيرين و آبدار قد مي کشد و سايه مي گستراند . مردان بزرگ ، بزرگي را از فرهنگ ملي و جان بزرگ خود وام مي گيرند .  بزرگي جوهره و سرشتشان است ، عاريه اي نيست و وصله اي بر لباسشان  نيست .

ناشر در بخشي ديگر از مقدمه خود يادآور مي شود که ايرانيان مردمي بزرگ زاده اند و به  همين دليل بزرگان زيادي را در خود و با خود ديده اند . از ميان همه بزرگان اين سرزمين مردان مردي وجود دارند که ايرانيان ، فره « سردار ملي » را بر سينه شان آويخته اند . سرداراني که دشمنان اين مرز و بوم را سرنگون کرده اند  و مام ميهن را از عطر حضور خود آکنده ‌اند .  ناشر مي افزايد اين سرداران چه در تمثال اسطوره اي  خود و چه در شمايل تاريخي خويش ، نامي شورآفرين و صفاتي برانگيزاننده دارند . سکون را مي زدايند و سکوت را مي شکنند . درماندگي را نهيب  مي زنند و غفلت را به بند مي کشند . چهره ها و جلوه هاي گوناگوني از سرداران ملي در حافظه تاريخي ايرانيان نقش بسته است . از سيماي اسطوره اي  رستم و فريدون و کيخسرو تا چهره دليراني چون آريوبرزن و سورنا ،از شاه اسماعيل صفوي تا امام قلي خان ، از عباس ميرزا تا رييس علي دلواري ، از چمران و باقري و همت و متوسليان تا باکري و خرازي ، از بابايي و رداني پور تا آبشناسان و صياد شيرازي همه ستارگاني هستند که در خاک گهرخيز ايران زمين باليده اند و سيماي تابناکشان تا هميشه در قاب خاطرات اين سرزمين با مهرباني لبخند مي زند .

شرکت سهامي کتابهاي جيبي در پايان پيشگفتار خود به اين موضوع اشاره مي کند که مجموعه « سرداران ايران » با اين انگيزه نوشته شده است تا به بايستگي بخش اندکي از زواياي پنهان چهره آنان نمايانده شود و در پرتو درخشش نام و يادشان ، زندگي امروز را روشن تر ديد و فرداها و فرداها را همسنگ تاريخ ميهن رقم زند .

شماره يازدهم مجموعه سرداران ايران به سورنا اختصاص دارد و در هشت بخش به بيان گوشه اي از از حيات و منش اين سردار ايراني مي پردازد . در بخشي از اين کتاب مي خوانيم :

-        من آن لحظاتي که سايه به سايه سپاه مي آمدي ، حس مي  کردم . آن نشانه گيري ات را که باعث نجات من و کيوان شد  ، همان که آريامنس خائن ، پس از همخوابگي با زنان حرمسرا به سرش زده بود را مي گويم . از بابت آن هم ممنون دارت هستم .

-        آه ، اين عرب ديوانه بسيار نوشيده بود و همه کرده هاو نکرده هايش را براي دوست من که او هم از پناهندگان است گفته بود . پس از اينکه آريامنس به خواب رفت ، نزد من آمد و همه آنچه از زبان او شنيده بود ، برايم گفت. از اردوگاه در کمينش بودم . سلامت سردار از هر تحفه اي براي هاميرا ارزشمندتراست .

کله گي اسب را مي کشد و اسب دوري مي زند و به سمت بقيه سپاهيان به راه مي افتد .

پس از گذشت چند صبح ، اين صبحي ديگري است و اين خورشيد که تا قبل از رساندن روز به  نيمه اش ، سپاه راه به دروازه غربي تيسفون همراهي مي کند . سورنا در پيشاني سپاه اسب مي راند . به زمين مي راند . بوي ديار به مشامش خورده  و خاک را مي نگرد . کيوان در حال خنده و مزاح با سرداران و فرماندهان است . خود را از جوار آنها به سورنا مي رساند و مي گويد :

-        نمي دانم. از رفتار روميان سردرنمي آورم ! ما يک خداييم و سقراط نيز به يک خدا ، پس چرا آن بيچاره بر دار رفت .

-        نديدي چگونه به سمتمان لشکر کشيده بودند؟ آمده بودد حقمان را بابت اين فکر باطل کف دستمان بگذارند؛ با چهل هزار سرباز !

فرنيان ايران / سرداران ايران /   11- براساس زندگي سورنا در چاپ اول خود با شمارگان 3000 نسخه و با قيمت 2600 تومان توسط شرکت سهامي کتابهاي جيبي وابسته به موسسه انتشارات اميرکبير به چاپ رسيده است . 

 

 

يكشنبه 21 آبان 1391 - 9:17


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری