يكشنبه 6 خرداد 1397 - 12:17
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

يادداشت

 

سازمان تبليغات اسلامي

 

خودباوري را در کودکان و جوانانمان تقويت کنيم

 

فرازهايي از رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب؛


 حضرت آيت الله خامنه‌اي از ˈغرب باوريˈ به عنوان يک بيماري و آفت ياد کرده و فرمودند: خودباوري و اعتماد به نفس را در جوانان و کودکانمان تقويت کنيم.

در کشور ما متاسفانه فرهنگ کاملا منحرفي از گذشته پايه‌گذاري شده که هنوز آثارش از بين نرفته - با اين همه تبليغاتي که از اول انقلاب تا امروز داشتيم - و آن، نگاه نيازمندانه‌ به سمت غرب، بزرگ ديدن غرب و کوچک ديدن خود در مقابل اوست که متاسفانه اين فرهنگ ريشه‌کن نشده و وجود دارد؛ اين به دليل نبود خودباوري است.

اينکه شما ملاحظه مي کنيد فلان مارکِ جنس خارجي پول بيشتري طلب مي کند اما طرفدار بيشتري هم در بين يک طبقه‌اي دارد، در حالي که جنس مشابه داخلي گاهي کيفيتش بهتر از آن است، به خاطر همين نگاه است؛ اين يک بيماري است، اين يک آفت است.

اگر چنانچه گفته شود که فلان متخصص، دوره‌هاي تخصص را در داخل گذرانده است، به خارج نرفته است، در وهله اول يک نگاه منفي نسبت به او وجود خواهد داشت. بله، اگر چنانچه اين متخصص داخلي که در داخل تحصيل کرده، با کارهاي برجسته‌ خود توانست اين باور را به هم بزند - که در اين سال هاي اخير، فراوان هم اتفاق افتاده - آن مطلب ديگري است اما مادامي که بگويند اين تحصيلکرده‌ خارج است، اين تحصيلکرده داخل است، نگاه به او برتر خواهد بود. اينها عيب است.

شما شايد از بنده زياد شنيده باشيد، بنده هيچ مخالف کسب علم از بيگانه‌ها نيستم؛ ابدا. بنده بارها گفته‌ام که ما ننگمان نمي کند شاگردي کسي را بکنيم و ياد بگيريم اما ننگمان مي کند که خيال کنيم هميشه بايد چشم هاي ما آزمندانه، آرزومندانه، با احساس حقارت نفسي، به دست ديگران، به فکر ديگران، به کار ديگران باشد.

اين چيز بدي است؛ اين را بايد ريشه‌کن کرد.

انسان مشاهده مي کند؛ گاهي ما مي خواهيم يک اخلاق خوب را در بين جامعه به وجود بياوريم، مثالي که در تمجيد آن اخلاقِ خوب ميزنيم، حتما از کشورهاي غربي است! چه لزومي دارد؟ چرا ما اين روحيه را دائما در مخاطبينِ خودمان تقويت کنيم که براي تشخيص و تمايز خوب و بد و برجسته و غيربرجسته، بايد نگاهشان به طرف غرب باشد؟

همين مطلبي که بعضي از دوستان گفتند ˈغرب‌باوريˈ. اين خودباوري در مقابل آن است. اين به معناي دشمني با کسي نيست، اين به معناي تعصب عليه يک منطقه‌ جغرافيايي يا منطقه‌ سياسي نيست؛ اين به معناي اين است که يک ملت وقتي که از توانايي خود، از استعدادهاي خود، از فرآورده‌هاي خود روي برگرداند و به آنها بي‌اعتقاد شد، سرنوشتش همان سرنوشتي است که کشورهاي وابسته - چه خود ما در دوران پهلوي، چه کشورهاي ديگري که مشاهده مي کنيم - به آن دچار شدند.

خودباوري را بايد در جوان هايمان و در کودکانمان تقويت کنيم. من مي‌بينم، گاهي به من گزارش مي رسد که فلان معلم سر کلاس، يا فلان استاد در سر کلاس دانشگاه، از يک پيشرفت علميِ مسلم، اظهار ترديد کرده؛ اين اتفاق افتاده است.

فرض کنيد در زمينه سلول‌هاي بنيادي، در زمينه‌ نانوتکنولوژي، در زمينه‌هاي گوناگون علمي - که حالا خوشبختانه پيشرفت هاي علمي کشور در بخش هاي مختلف خيلي زياد است - يک اتفاقي افتاده؛ اين يک اتفاقِ حقيقي است، قابل ترديد نيست، جلوي چشم است، ملموس است؛ اما اين آقا در کلاس دانشگاه يا کلاس دبيرستان، شروع مي کند به خدشه کردن که نه آقا، اينجوري نيست؛ معلوم نيست!

ما چه انگيزه‌اي داريم؟ اگر فرض کنيم خود ما هم ترديد داريم در اين که اين پيشرفت تحقق پيدا کرده، چه داعي‌اي داريم آن را به جوان مخاطبمان القاء کنيم؟ خب، برويم تحقيق کنيم؛ براي خودمان روشن شود که شده يا نشده. اين خودباوري را تزريق کردن و به وجود آوردن، يکي از کارهاي اصلي است.

 

* از بيانات رهبر انقلاب در ديدار معلمان و اساتيد استان خراسان شمالي‌ (بيستم مهر 1391)

 

چهارشنبه 17 آبان 1391 - 11:36


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری