جمعه 16 خرداد 1399 - 21:17
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

يك تكنيك ساده براي خلاقيت گروهي

 

هر ظرفي هرچه در آن نهند تنگ گردد، جز ظرف دانش كه وسعت يابد.

مولاي متقيان حضرت علي(ع)

 

 موسسه فرانكفورت آلمان، يكي از شركت هايي است كه در امر خلاقيت بسيار موفق عمل كرده است و چند تكنيك خلاقيت زا را كه عموما از فرايند طوفان فكري اقتباس شده، طراحي و ابداع نموده است.

يكي از تكنيك هاي طراحي شده توسط اين موسسه تكنيك كارت سنجاقي مي باشد. اين تكنيك نيز براساس فرآيند طوفان فكري طراحي شده است. اين تكنيك مشابه تكنيك هاي nhk و tkj مي باشد.

در تكنيك كارت سنجاقي كه به صورت گروهي انجام مي شود، قوانين طوفان فكري رعايت و اجرا مي شود و ايده ها به جاي شفاهي، به صورت مكتوب و در قالب كارت هاي ايده مطرح و ارائه مي گردند.

اين تكنيك به سبب دسته بندي كردن، امكان سازمان دهي سريع ايده ها را فراهم مي آورد. روش كار و مراحل اجراي اين تكنيك به صورت زير مي باشد:

1-    گروهي متشكل از 5 تا 8 نفر كه براساس مسئله و موضوع موجود انتخاب مي شوند، دور يك ميز مي نشينند.

2-    مسئله و موضوع جلسه اطلاع رساني مي شود. اين اطلاع رساني به شركت كنندگان ترجيحا قبل از جلسه به انجام مي رسد.

3-    هريك از اعضاء افكار، نظرات و ايده هاي خود را در باره مسئله اي معين با استفاده از ماژيك رنگي (هر عضو يك رنگ) بر روي كارت مي نويسند. بر روي هر كارت يك ايده ثبت مي شود.

4-    كليه كارت هاي تكميل شده در يك مسير درست دست به دست مي شوند.

5-    هر شركت كننده كارت هايي را كه به دست او مي رسد مي خواند و اگر ايده ها ارزشمند باشند انها را به نفر بعدي مي سپارد. ايده هايي كه به نظر مفيد نمي آيند كنار گذاشته مي شوند.

6-    سرپرست گروه كارتهايي را كه روي ميز گردآوري شده دسته بندي مي كند.

7-    كارتها براساس موضوع دسته بندي شده و به يك صفحه بزرگ سنجاق مي شوند.

پس از اين جلسه، جلسه ارزيابي و انتخاب ايده برگزار مي شود. افراد شركت كننده در جلسه ارزيابي مي توانند همان افراد جلسه اجراي تكنيك باشند.

و من الله التوفيق و عليه التكلان

 

چهارشنبه 17 آبان 1391 - 10:53


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری