چهارشنبه 14 خرداد 1399 - 4:59
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

زينب احمدي

 

فلسفه در دام ايدئولوژي

 

فلسفه در دام ايدئولوژي

رضا داوري اردکاني

شمارگان: 3000 نسخه

قيمت: 70000 ريال

انتشارات: چاپ و نشر بين الملل

بسياري از فصول اين کتاب سخنراني و مصاحبه است و لحن شفاهي دارد. نويسنده سعي کرده است که محتواي شفاهي آنها را تا حدودي که مي­تواند و مناسب است به لحن کتبي مبدل کند. از ميان اين فصول دو فصل آزادي مطبوعات و سياست و سياست زدگي را که هرچه کوشيده است رام و هموار نشدند و کژتابي را رها نکردند، عجالتاً حذف کرده است. اگر نويسنده مي­خواست اين دو مقاله را ويرايش کند تاخير يکساله همچنان دوام پيدا مي­کرد و اين درست نبود لذا نويسنده اين دو فصل را براي چاپ سوم گذاشته است.

از بخش بندي برحسب مضمون که بگذريم اين مجموعه را مي­توان شامل مقالاتي با دو وجهه نظر سياسي و فلسفي دانست. اين مقالات در سال­هاي 1360 تا 1365 نوشته شده است.

در قسمت يادداشت نويسنده بر ويراست جديد مي­خوانيم:

«من يعني رضا داوري اردکاني همينم که در کتاب فلسفه در بحران آمده است يعني عين اين کتابم و اين کتاب عين من است پس مي­بايست اين تصوير خود در نظر ديگران را يک بار ديگر مي­ديدم و در آن دقت مي­کردم؛ بخصوص که کساني مي­گويند تغيير کرده­ام و ديگر آنچه پيشتر بوده­ام و مخصوصاً غرب ستيز و خشونت گرا نيستم يا ديگر لحن غرب ستيزي ندارم. البته هنوز هم کساني مرا آموزگار خشونت مي­دانند. اينها به قول و فعل من کار ندارند. من هرچه بگويم و هرچه بکنم حکم آنان صادر شده است و تغيير هم نمي­کند، آنها سر حرفشان ايستاده­اند.»

اين کتاب شامل چهار بخش با عناوين استيلاي غرب، تماس با غرب، پريشاني در فکر و نظر و سياست و فلسفه است.

مطالب در بخش اول اين کتاب پيرامون عناوين ذيل نظم يافته است:

انقلاب و انديشه، جوهر و ماهيت غرب، لوازم و نتايج افکار غرب، غرب مدعي سلطنت بر عالم و آدم، ديانت، فلسفه و علم جديد، مفهوم توسعه و مدرنيزاسيون، اخذ و اقتباس تکنولوژي، فلسفه و علوم انساني در غرب، نظري به ماهيت علوم انساني و فرهنگ و توسعه.

در بخش دوم نيز نويسنده به آغاز آشنايي با علم و تمدن جديد، ملاحظاتي در باب ترجمه فلسفه اروپايي و غربي به فارسي، آموزش فلسفه در دانشگاه­هاي ايران. علم و فلسفه، دين و زندگي کنوني، انقلاب فرهنگي و وضع پژوهش در ايران اشاره مي­کند.

در بخش سوم، پريشاني در فکر و نظر نيز درباره نکاتي در باب معني علم و مراتب آن، التقاط چيست و التقاطي کيست؟، ريشه­هاي التقاط، علم و آزادي آري، التقاط نه!، سوفسطاييان جديد غرب، ديني کردن عصر، غايت انقلاب فرهنگي و بحثي در باب عصر ديني و دين عصري سخن مي­گويد.

در بخش آخر هم پيرامون انقلاب و فرهنگ، نظري به انقلاب مشروطه، آزادي بيان و نظر، ملاحظاتي در باب حقوق بشر و حج و سياست نويسنده قلم زده است.

در بخشي از اين کتاب مي­خوانيم:

«آيا درست است که کسي مثلاً آمريکا، انگليس و اسرائيل فعلي را نمونه جامعه کامل بداند و به کساني که در اين باب چون و چرا دارند بگوييد شما از غرب موجودي شکست ناپذير ساخته­ايد؟ من مي­گويم نيروي تفکري که به غرب قدرت سياسي، اقتصادي و فرهنگي داده به پايان رسيده است و غرب کم کم مستعد انقلاب مي­شود. اين سخن به شکست ناپذير بودن غرب اثبات تکامل اجتماعي تاريخي و اعراض از انقلاب ربطي ندارد بلکه مقدمه طرح انقلاب است. در هر صورت بايد مواظب بود که انکار تاريخ و تحول تاريخي، نحوي فلسفه بافي براي مطلق جلوه دادن وضع سياسي اقتصادي فعلي غرب و نفي انقلاب نباشد. در واقع اثبات غرب انکار سياسي بدون پشتوانه نيست؛ بلکه انکار فلسفي ندارد و صرفاً آثار سياسي بر آن مترتب مي­شود.»

گفتني است، کتاب فلسفه در دام ايدئولوژي رضا داوري اردکاني با شمارگان 3000 نسخه و قيمت 70000 ريال از سوي انتشارات چاپ و نشر بين الملل منتشر و راهي بازار نشر کتاب شده است.

 

 

سه‌شنبه 16 آبان 1391 - 12:11


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری