يكشنبه 11 خرداد 1399 - 7:9
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

زينب احمدي

 

ملاصدرا به روايت ما

 

ملاصدرا به روايت ما

(هستي شناسي، معرفت شناسي، نفس شناسي، دين شناسي، اخلاق شناسي، فلسفه هنر و زيبايي شناسي)

مولفان: مجتبي حسيني سرايي، رضا کايدخورده، فيليپ (علي) لنسل، ياسين شکراني، سيد محمدرضا منافيان، زهير انصاريان.

زيرنظر: دکتر رضا اکبري

به همت مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق (ع)

شمارگان: 3000 نسخه

قيمت: 27000 ريال

ناشر: چاپ و نشر بين الملل

اين کتاب دربرگيرنده آراي صدرالمتالهين شيرازي در خصوص هستي، معرفت، نفس، دين، اخلاق و هنر است که تحقيق و نگارش آن توسط گروهي شش نفره از دانشجويان دانشگاه امام صادق (ع) و زير نظر اين حقير در مدتي حدود هجده ماه به انجام رسيده است. تلاش بر آن بود که کليه آثار ملاصدرا مطالعه شوند؛ تا بتوان در حد امکان تقريري مناسب از انديشه­هاي ملاصدرا درباره زمينه­هاي فوق الذکر ارائه کرد. هريک از فصول اين کتاب بيش از چهار بار مورد مطالعه و اصلاح قرار گرفته است که نشان دهنده دغدغه نويسندگان در نگارش متني دقيق و روان مي­باشد که از ديدگاه­هاي شارحان ملاصدرا نيز استفاده شده است.

تلاش بعدي اين تيم نويسنده نگارش کتاب همراه ملاصدرا در هريک از زمينه­هاي ذکر شده است. اميد مي­رود که اين حرکت به صورت بهتر و دقيق­تر توسط ديگر مراکز علمي دنبال شود و شاهد بازخواني انديشه­هاي بزرگان خود در عرصه فلسفه کلام به زبان روز باشيم.

چرا نبايد نظريه حرکت جوهري در نظريات فلسفي در باب تاريخ و حرکت آن بروز داشته است، چرا نبايد اين نظريه را، براي نظريه پردازان عرصه تعليم و تربيت باز کند و چرا نبايد نظريه پردازان حوزه اقتصاد در خصوص رابطه انسان و رشد اقتصادي از اين نظريه استفاده کنند؟ همه اين چراها به ما برمي­گردد ما که انديشه­هاي صدرا را به زبان امروز بيان نکرده­ايم و به قالب­هاي منجمد زبان گذشته بسنده کرده­ايم. از اين رو مولفان اين کتاب بر آن شدند تا تلاشي اوليه در انجام اين امر خطير انجام بدهند.

اين کتاب در شش بخش به رشته تحرير درآمده است. هستي شناسي صدرايي/ مجتبي حسين سرايي، معرفت شناسي صدرايي/ رضاي کايدخورده، نفس شناسي صدرايي/ فيليپ (علي) لنسل، دين شناسي صدرايي/ ياسين شکراني، اخلاق شناسي صدرايي/ سيد محمد منافقان و فلسفه هنر و زيبايي شناسي صدرايي/ زهير انصاريان از جمله عناوين بخش­هاي اين کتاب به شمار مي­روند.

در بخش اول کتاب حاضر در خصوص هستي، نخستين اصل در مابعدالطبيعه، نگاه مابعدالطبيعي به چيستي اشياء، اصالت وجود، ماهيت و وجود، وحدت و کثرت، عليت و وجود، حرکت جوهري، زمان، مکان، سرانجام سخن، قلم رانده شده است تا در فصل دوم (معرفت شناسي صدرايي) درباره معرفت شناسي شفافيت ماهيت علم، تقسيمات مختلف علم، (علم حصولي، علم حضوري، علم اجمالي، علم تفصيلي، علم فعلي، علم انفعالي و جز اين دو، علم مرکب، علم بسيط، علم جزئي، علم کلي؛ نحوه حصول ادراک، چيستي نفس، قواي نفس (قواي ادراکي نفس حيواني، حواس ظاهري، قواي حسي باطني، قواي ادراکي نفس انساني))، حصول مراتب مختلف ادراکي (تجريد يا تعالي)، وجود ذهني، اقسام معقولات و قضايا (نحوه وجود معقولات (معاني اسمي و معاني حرفي)، نفس معقولات در شناخت)، مبناگروي، هستي شناسي شناخت (علم حضوري و علم حصولي (اقسام علم حضوري، زيربنا بودن علم حضوري براي علم حصولي)، اتحاد عقل و معقول، تجرد ادراکي؛ نفس شناسي صدرايي: علم النفس (اهميت علم النفس، جايگاه علم النفس)، انواع نفس و تعريف آن، جوهريت نفس(عدم تلازم بين تعريف نفس و جوهريت آن)، نظريات مختلف درباره ماهيت نفس (جوهر دانستن نفس، عرض دانستن نفس، جمع بين عرضيت و جوهريت نفس))، خاصيت جوهر نفس در مقابل جواهر ديگر، براهين اثبات وجود نفس (اثبات نفس با استفاده از قاعده امکان اشرف و عنايت الهي، اثبات نفس براساس حرکت جوهري، اثبات نفس با استفاده از آثار و افعال آن)، تجرد نفس (تجرد نفس حيواني، تجرد نفس انساني)، رابطه نفس و بدن (نحوه تعلق نفس و بدن، نقطه تلاقي نفس و بدن، اصالت نفس يا بدن؟) تکامل نفس (حدوث يا قدم نفس (عدم نياز نفس به تکامل، تکثر فردي با قدم نمي­سازد، هبوط نفس در بدن))، عوالم نفس و تحليل آنها (رابطه نفس با قواي آن، مباني تقسيم قوا، قواي نفس نباتي، قواي نفس حيواني (قواي محرکه يا تحريکي، قواي مدرک يا ادراکي، قواي نفس انساني))؛ دين شناسي صدرايي: خداشناسي، صفات خدا، شرور، وحي و اعجاز، مرگ و جاودانگي، حرکت جوهري، رابطه نفس و بدن (مرگ (انواع مرگ، معاد، تناسخ(تناسخ نزولي، تناسخ صعودي، ابطال تناسخ)، جايگاه عقل؛ اخلاق شناسي صدرايي: جايگاه علم اخلاق در معرفت بشري، نفس انساني و قواي آن، خلق، حال و ملکه، اراده و اختيار، فضيلت و عدالت، حسن و قبح، لذت، سعادت؛ فلسفه هنر و زيبايي شناسي صدرايي: فلسفه هنر (جايگاه هنر، تعريف براز هنرها و ويژگي آنها (موسيقي، شعر و رقص)، فعل هنري و فاعليت هنرمند، نقش قوه خيال و متخيله در آفرينش آثار هنري (نظريه هنر، هنر متعالي)، زيبايي شناسي (وجودشناسي زيبايي(اکتناه ناپذيري زيبايي، اصالت زيبايي، وحدت زيبايي، عيني يا ذهني بودن زيبايي، ملاک­هاي زيبايي))، معرفت شناسي زيبايي، روان شناسي زيبايي (عشق به زيبايي، لذت از زيبايي).

در بخشي از بخش آخر اين کتاب مي­خوانيم:

«در بحث اکتناه ناپذيري زيبايي گفته شد که حقيقت زيبايي به تصور درنمي­آيد و ادراک آن تنها از طريق علم حضوري ميسر است. علم حضوري که در مقابل علم حصولي قرار مي­گيرد، حضور خود مدرک نزد مدرک است، نه حصول صورتي از آن در ذهن او که علم حصولي است. لذا، انسان تنها هنگامي به حقيقت زيبايي دست مي­يابد که به آن احاطه وجودي پيدا کند. هر قدر شدت وجودي مدرک افزون گردد علم او به حقيقت زيبايي نيز زياده مي­شود چرا که علم نيز عين وجود است و شدت و ضعف وجود همان شدت و ضعف علم به مدرکي است که مدرک بدان احاطه مي­يابد.»

گفتني است، کتاب ملاصدرا به روايت ما نوشته مجتبي حسيني سرايي، رضا کايدخورده، فيليپ (علي) لنسل، ياسين شکراني، سيد محمدرضا منافيان، زهير انصاريان با نظارت دکتر رضا اکبري با شمارگان 3000 نسخه و قيمت 27000 ريال از سوي انتشارات چاپ و نشر بين الملل منتشر و راهي بازار نشر کتاب شده است.

 

 

يكشنبه 14 آبان 1391 - 9:34


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری