پنجشنبه 19 تير 1399 - 18:33
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

زينب احمدي

 

چهل جلوه از ولايت در عاشورا

 

چهل جلوه از ولايت در عاشورا

اسماعيل منصوري لاريجاني

شمارگان: 3000 نسخه

قيمت: 22000 ريال

انتشارات: چاپ و نشر بين الملل

اين کتاب رويکردي عرفاني واقعه کربلا و حوادث روز عاشورا دارد و نگارنده با بضاعت کم خود چهل خوشه از فرض بي پايان عاشورا و کربلا را به عنوان چهل نکته عرفاني برداشت کرده است.

مقدمه اين کتاب با قلم اخگري به عنون مقاله­اي مستقل تدوين کرده است که با توجه به زيبايي مقاله و مناسبت آن با کتاب حاضر با اندکي تغيير گنجانده شد و اميد مي­رود که مورد استفاده مشتاقان راه حسين (ع) قرار گيرد.

يکي از ويژگي­هاي ادبيات عرفاني رمزي بودن آن است. از آنجايي که واژگان را ياراي آن نيست که مفاهيم بلند عرفاني را در خويش جاي دهد و عارف در کشف و شهود نمي­داند چگونه هجوم لحظه­هاي ناب را تاب آورد از رمز مدد مي­جويد تا بدان بتواند گوشه­اي از دريافت­هايش را بيان کند و عيان نمايد.

نگاهي گذرا به سير کاربرد واژه مقدس حسين در ادبيات عرفاني فارسي نشان دهنده نمادين و رمزي شدن اين نام است و اين خود نيز بيانگر عمق معنا و مفهوم اين حادثه عظيم و مفاهيم مکنون در آن و وقايع باطني و مخزون در پوسته ظاهري آن است. براي آن که نويسنده بتواند سير کاربرد اين نام مقدس را بررسي کند اين سير را بر چند دوره تقسيم کرده است:

- نام مقدس حسين در نخستين دوره­هاي ادبيات عرفاني

- رابطه نمادين عشق و حسين در اشعار سده­هاي مياني

- داستان عشق و حسين (ع) در گنجينه اسرار عمان ساماني

- تجلي عاشقانه حسين (ع) در شعر معاصر

- عشق و حسين و مقاومت در ادبيات مقاومت

اين کتاب در باب چهل ولايت پيرامون عاشورا نوشته شده است که عناوين آن عبارتند از:

ولايت مظهر عشق الهي، ولايت حلقه اتصال، ولايت و وراثت، ولايت در منزل نور، ولايت در منزل هدايت، ولايت در منزل مسئوليت، ولايت و هجران، ولايت در کعبه، ولايت در منزل توبه، ولايت مدار حق، ولايت و دنيا، ولايت و روز عاشورا، ولايت و خاک کربلا، کربلاي ضمير، ولايت در شب عاشورا، ولايت و قرآن، ولايت و عشق صادق، ولايت و آب، ولايت و شراب طهوري (قمر بني هاشم (ع))، ولايت و شراب زنجبيلي (حضرت علي اکبر (ع))، ولايت و شراب کافوري (حضرت قائم (ع))، ولايت و شراب سلسبيلي(علي اصغر (ع))، ولايت و رحيق مختوم (عبدالسر بن حسن)، ولايت و شراب تسنيم شهدا، ولايت و ياري کائنات، ولايت و شوق شهادت، ولايت و صبر، ولايت و عزت و افتخار، ولايت و ختامه صيک (زينب کبري (ع))، ولايت و اسارت، ولايت و بلا، ولايت و زيبايي شهادت، ولايت و غربت (مسلم بن عقيل)، خرابه طور سينا، سرسر، ولايت و بکاء، ولايت و شراب ايوبي (امام سجاد (ع))، ولايت و منطق پيروز، ولايت و عبرت آموزي در تاريخ.

در بخشي از اين کتاب مي­خوانيم:

در تاريخ آنها که بسيار گريه مي­کردند پنج نفرند. حضرت آدم (ع)، حضرت يعقوب (ع)، حضرت يوسف (ع)، حضرت زهرا (ع) و امام زين العابدين (ع). حضرت آدم (ع) در فراق بهشت آن قدر گريه کرد که بر اثر سوزش اشک در چهره­اش مانند دو نهر گود افتاده بود. يعقوب در فراق يوسف آن قدر گريست که چشمانش نابينا شد و خانواده­اش به او اعتراض کردند و گفتند: به خدا سوگند آنقدر يوسف يوسف مي­کني که مي­ترسيم مريض شوي يا بميري.

اما يوسف در زندان آن گريه کرد که زندانيان به تنگ آمدند و گفتند: يا روز گريه کن و شب آرام گير يا شب آرام بگير يا شب گريه کن و روز آرام باش.

اما حضرت زهرا (ع) آنچنان گريه مي­کرد که مردم مدينه به تنگ آمدند و گفتند: گريه تو ما آزرده است. لذا حضرت زهرا به مقابر شهدا مي­رفت و گريه مي­کرد و شب به خانه بازمي­گشت.

اما علي بن حسين (ع) چهل سال در عزاي پدر گريست. وقتي نبود که غذا برايش بياورند و او را با ديدن غذا گريه نکند تا آنکه غلامش عرض کرد: پسر پيغمبر مي­ترسم خود را هلاک کني. فرمود: هرگاه کشتار فرزندان فاطمه (ع) را به ياد مي­آورم گريه گلويم را مي­فشارد.

سيدبن طاوس در لهوف از امام صادق (ع) روايتي آورده است که حضرت فرمود: زين العابدين حدود چهل سال بر پدر بزرگوارش گريست، در حالي که روزها را روزه مي­گرفت و شب­ها را عبادت مي­کرد. هنگام افطار غلام آن حضرت غذايش را حاضر مي­ساخت و عرض مي­کرد: غذايتان را ميل فرماييد.

گفتني است، کتاب چهل جلوه از ولايت در عاشورا نوشته اسماعيل منصوري لاريجاني با شمارگان سه هزار نسخه و قيمت 22 هزار ريال از سوي انتشارات چاپ و نشر بين الملل منتشر شده است.

 

 

دوشنبه 8 آبان 1391 - 13:16


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری