يكشنبه 18 خرداد 1399 - 8:38
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

زينب احمدي

 

جلوه محبوب

 

جلوه محبوب(سيري در دعاها و زيارت­هاي بقيه الله الاعظم امام مهدي (عج))

نوشته: اسماعيل حاجيان

تدوين کميته علمي اجلاس دوسالانه بررسي ابعاد وجودي حضرت مهدي (عج)

شمارگان: 3000 نسخه

قيمت: 24000 ريال

انتشارات: چاپ و نشر بين الملل

پيامبران و امامان وسيله­هاي شناخت راه درست زندگي هستند يا به ديگر عبارت واسطه­هاي تبليغ شرايع از جانب خدايند تا بشر به عرض خلقت خود که همان عبادت و معرفت است برسد: «و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون» اي ليعرفون.

از اين رو عدم شناخت امام زمان، جاهليت به شمار مي­رود؛ زيرا انساني که بدون شناخت امام زمان خود زندگي کند و بميرد زندگي و مرگش، زندگي و مرگ جاهلي است و هرگز به سعادت مطلوب نمي­رسد آنچه در اين کتاب آمده است تلاشي در همين جهت است. نگارنده محترم براي شناساندن ويژگي­ها، نام­ها و صفات بقيه الله الاعظم امام مهدي (عج) از ميان دعاها، زيارت­ها، حديث­ها و آيه­هاي قرآن تتبعي درخور تقدير و فرهنگ ساز انجام داده است چه اينکه در دوران حاضر غفلت از ياد و نام آن عصاره فضايل پيامبران و امامان در عرصه­هاي مختلف زندگي، حسرت و خسراني حيران پذير در جامعه شيعي به دنبال دارد. اين گردآوري گامي است براي واداشتن خوانندگان به تامل در انديشه­ها و کردار خود؛ اميدواريم فرهيختگان جامعه گام­هاي بلندتري را در عملي کردن خواست­ها و انتظارات آن امام منتظر بردارند و خود و جامعه را براي درک رضايت و حضور آن مهر پنهان آستان بلند رحمت الهي بزرگ مجراي اراده خدا، موعود موعودها، وصي اوصيا، بيش از پيش آماده کنند.

در اين کتاب پيش از مطالعه خوانندگان محترم به ياد داشته باشند که:

- دعاها و زيارت­ها از سه کتاب مفاتيح الجنان، صحيفه المهدي و ربيع الانام نقل شده است.

- اين مجموعه در ده فصل تدوين شده و تمام جملات دعاها و زيارت­ها براساس همان فصول دسته بندي شده است.

- پس از ذکر متن دعاها و زيارت­ها در هر فصل از آن متون برداشت کلي شده است و سپس به مستندات قرآني و روايي آن توجه شده است.

- در اين مجموعه تنها به آن قسمت از دعاها و زيارت­ها توجه شده که مربوط به حضرت مهدي (عج) بوده است. در بخش­هاي ديگر اين دعاها و زيارت­ها، معارف فراواني وجود دارد که به تامل و بررسي جداگانه و گسترده­اي نيازمند است.

- در اين تتبع کوشش شده از منابع و مآخذ اصلي و در دسترس عموم بهره گرفته شود.   

اين کتاب در ده فصل تهيه و تنظيم شده است که عناوين آن به ترتيب عبارتند از: نام­ها و صفات حضرت مهدي (عج)، آيات مهدوي (عج) در دعاها و زيارت­ها، ولايت و برائت در دعاها و زيارت­هاي مهدوي (عج)، صلوات و درود بر ياران و واليان عهد و فرزندان حضرت مهدي (عج): ديدار در غيبت کبري، دعاهاي امام زمان (عج) براي خود و شيعيان: بخشي از وظايف شيعيان در غيبت کبري، شرايط قيام و ظهور حضرت مهدي (عج)، رجعت و جلوه­هاي حکومت مصلح موعود (عج).

فصل يکم چهار مبحث را با عناوين نام­ها و صفات فردي، نام­ها و صفات امام مهدي (عج) با توجه به پدران، نام­ها و صفات امام مهدي (عج) با توجه به ارتباط معنوي با خدا و عنايات پروردگار و صفات امام مهدي (عج) با توجه به رسالت­هايي که بر دوش اوست را شامل مي­شود تا در فصل دو آيات مهدوي (عج) در دعاها و زيارت­ها بررسي شود و در فصل سوم مباحث فرازها، اشاره­ها، پذيرش ولايت امام (ع)، پذيرش ولايت امامان (ع) و قبولي اعمال، برائت از دشمنان امامان (ع) و نفرين آنها، اهل بيت (ع)، ميزان حق و اهل معروف، دعا براي حضرت مهدي (عج) و يارانش و آرزوي ياري و دفاع او دعا براي کسب معرفت خدا و رسول (ص) و اهل بيت (ع) و عهد و پيمان با امام عصر (عج) مورد مطالعه قرار مي­گيرد.

فصل چهارم نيز فرازها، اشاره­ها و مستندات را در باب صلوات و درود بر ياران و واليان عهد و فرزندان حضرت مهدي (عج) را مطالعه مي­کند تا در فصل پنجم به فرازها و اشاره­هاي مستندات در باب ديدار در غيبت کبري پرداخته شود.

فصل ششم نيز به فرازها، اشاره­ها و مستندات دعاهاي امام زمان (عج) براي خود و شيعيان اشاره مي­شود و در فصل هفتم به بخشي از وظايف شيعيان در غيبت کبري همچون دعا براي حضرت مهدي (عج) و تعجيل در ظهور او، فرازها، اشاره­ها، مستندات، آرزوي پيروزي و ياري حضرت مهدي (عج)، انتظار و مفهوم انتظار و ويژگي­هاي منتظر اشاره مي­ شود.

فصل هشتم نيز به فرازها، مستندات و شرايط ظهور پرداخت مي­شود تا در فصل نهم به فرازها و مستندات و اشاره­ها و پاسخ چند پرسش پيرامون رجعت مطرح شود و در ادامه در فصل پاياني ابتدا به فرازهاي جلوه حکومت مصلح موعود (عج) اشاره مي­شود و پس به برنامه­هاي حکومت جهاني حضرت مهدي (عج)، عدالت اجتماعي، قاطعيت و سازش ناپذيري، تصحيح انحراف­هاي فکري، وحدت اعتقادي و مرامي، رفاه اقتصادي و معيشتي، مساوات و مواسات، حاکميت فراگير جهاني، حکومت مستضعفان، آيين و روش جديد، رشد عقلي و تکامل علم، امنيت اجتماعي، رشد و تربيت انساني.

همچنين در بخش کتابنامه هم فهرست آيات قرآني، احاديث، اعلام، اصطلاحات و فهرست نام­ها، کينه­ها، لقب­ها و صفت­هاي حضرت مهدي آمده است.

در بخشي از اين کتاب مي­خوانيم:

«اميد به آينده روشن با عنايت به رهبري انساني معصوم آينده­اي که بدون دروغ و فريب عدالت واقعي را نويد مي­دهد، آينده­اي که تمام زواياي ديني و دنيوي آن مشخص و روشن است، آينده­اي نوراني، باصفا و به دور از هر ظلم و ستم و بي عدالتي، ثمره باور به انتظار است.»

گفتني است، کتاب جلوه محبوب پيرامون سيري در دعاها و زيارت­هاي بقيه الله الاعظم امام مهدي (عج) نوشته اسماعيل حاجيان از سوي کميته علمي اجلاس دوسالانه بررسي ابعاد وجودي حضرت مهدي (عج) با شمارگان 3000 نسخه و قيمت 24000 ريال از سوي انتشارات چاپ و نشر بين الملل منتشر و راهي بازار نشر کتاب شده است.

 

 

يكشنبه 7 آبان 1391 - 14:20


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری