شنبه 17 خرداد 1399 - 15:14
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني

 

قدري آهسته تر...!

 

با بهره گيري از سيستم نظام پيشنهادها شما مي توانيد به فرارسيدن روزي كه بتوانيد از همه رقباي خود پيشي بگيريد، اميدوار باشيد.

 

روزي مردي ثروتمند در اتومبيل جديد و گران قيمت خود با سرعت فراوان از خيابان كم رفت و آمدي مي گذشت. ناگهان از بين دو اتومبيل پارك شده در كنار خيابان، يك پسربچه پاره آجري به سمت او پرتاب كرد. پاره آجر به اتومبيل او برخورد كرد.

مرد پايش را روي ترمز گذاشت و سريع پياده شد و ديد كه اتومبيلش صدمه زيادي ديده است. به طرف پسرك رفت تا او را به سختي تنبيه كند.

پسرك گريان، با تلاش فراوان بالاخره توانست توجه مرد را به سمت پياده رو، جايي كه برادر فلجش از روي صندلي چرخ دار به زمين افتاده بود جلب كند.

پسرك گفت: اينجا خيابان خلوتي است و به ندرت كسي از آن عبور مي كند. هرچه منتظر ايستادم و از رانندگان كمك خواستم، كسي توجه نكرد. برادر بزرگم از روي صندلي چرخدارش به زمين افتاده و من زور كافي براي بلندكردنش ندارم.

«براي اينكه شما را متوقف كنم ناچار شدم از اين پاره آجر استفاده كنم.»

مرد متاثر شد و به فكر فرو رفت، سپس برادر پسرك را روي صندلي اش نشاند، سوار ماشينش شد و به راه افتاد.

در زندگي چنان با سرعت حركت نكنيد كه ديگران مجبور شوند براي جلب توجه شما، پاره آجر به طرفتان پرتاب كنند!

 

خدا در روح ما زمزمه مي كند و با قلب ما حرف مي زند.

و من الله التوفيق و عليه التكلان

 

چهارشنبه 3 آبان 1391 - 13:47


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری