چهارشنبه 7 خرداد 1399 - 7:2
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

زينب احمدي

 

آموزش فلسفه (جلد اول)

 

آموزش فلسفه (جلد اول)

نوشته: محمدتقي مصباح يزدي

شمارگان: 3000 نسخه

قيمت: 60000 ريال

انتشارات چاپ و نشر بين الملل

کتاب حاضر مشتمل بر سه مبحث (مقدماتي، شناخت شناسي و هستي شناسي) بخشي است از مجموعه مطالعات و تحقيقات در زمينه­هاي آموزشي فلسفه الهي مرتبط با مسائل اسلامي که مي­تواند در راه شناخت و تحقيق منطقي معارف الهي بنيه استدلال و مباني فکري را تقويت کرده و بويژه در سطوح دانشگاهي تکيه گاه مطمئن علمي بر دانش پژوهان باشد.

امتياز اين مجموعه بر ديگر آثار مشابه يکي اينست که: در نگارش آن شيوه کلاسيک آموزشي منظم اتخاذ گرديده و در هر موضوع پرسش­هاي متناسب با درس­هاي جهت تمرين و آزمون دانش پژوهان مطرح شده که در اخذ نتيجه بسيار موثر خواهد بود.

ديگر امتياز به کار رفتن شيوه نگارش با قلم روان و رسا و به دور از تعقيد و ابهام و اصطلاحات پيچيده است که در عين علمي بودن مباحث، فهم آن را آسان و سهل الوصول مي­سازد.

اين مباحث درس­هايي است از آقاي محمد تقي مصباح که به وسيله موسسه (در راه حق) تنظيم شده و معظم له آن را با بررسي و بازنگري کامل بدين صورت مطلوب درآورده­اند و از اين نقطه نظر بر ساير آثار مشابه از دروس و کلاس­هاي ايشان برتري و امتياز محسوس و اساسي دارد.

اين کتاب مي­تواند به عنوان يک متن آموزشي اضافه بر محيط­هاي علمي و فرهنگي و دانشگاهي، در آموزش مکاتباتي –که بخشي از واحد آموزش سازمان است– مورد استفاده قرار مي­گيرد.

در مقدمه مولف در بيان ويژگي­هاي اين کتاب مي­خوانيم:

1- در اين کتاب اشاره­اي گذرا به سير تفکر فلسفي و مکتب­هاي مختلف آن شده تا اينکه دانشجو تا حدودي به وضع فلسفه در جهان از آغاز پيدايش آن تاکنون آگاه شود و ضمناً علاقه او به مطالعه تاريخ فلسفه جلب شود.

2- موقعيتي که در مغرب زمين براي علوم تجربي پيش آمده و کمابيش روشنفکران شرقي را هم تحت تاثير قرار داده مورد ارزيابي قرار گرفته و موقعيت واقعي فلسفه در برابر آنها تثبيت شده است.

3- در اين کتاب علوم فلسفه با ديگر علوم و معارف بررسي شده و نتايج آن ارائه مي­شود نياز آنها به فلسفه اثبات شده است.

4- ضرورت آموختن فلسفه، تبيين و شبهاتي که پيرامون آنها مطرح مي­شود رفع شده است.

5- قبل از ذکر مسائل هستي شناسي، مبحث شناخت شناسي آورده شده که منطقاً مقدم است و امروزه هم در جهان مورد گفتگوهاي فراواني قرار دارد.

6- سعي شده که مسائل به گونه­اي بيان شود که انگيزه طرح آنها و نيز موارد کاربرد آنها براي دانشجو روشن گردد و نيز به صورتي تنظيم شود که علاوه بر رعايت رابطه منطقي بين آنها شوق دانشجو را در آموختن مباحث بعدي برانگيزاند.

7- همچنين کوشيده­ايم مطالب طوري بيان شود که دانشجو را به سوي تحجر فکري سوق ندهد بلکه روح نقادي را در وي زنده بسازد.

8- مطالب به صورت درسهاي جداگانه بيان شده و به طور متوسط خوراک يک جلسه در يک درس گنجانيده شده است.

9- سعي شده نکته مهم هر درسي در درس­هاي بعدي مورد تاکيد و احيانا مورد تکرار قرار گيرد تا بهتر در ذهن دانشجو جايگزين شود.

10- در پايان هر درسي خلاصه مطالب و نيز پرسش­هايي پيرامون آنها ذکر شده که نقش مهمي در بهتر آموختن بازي مي­کند.

بخش اول اين کتاب شامل ده درس به ترتيب با عناوين عبارتند از: نگاهي به سير تفکر فلسفي از آغاز تا عصر اسلامي، نگاهي به سير تفکر فلسفي از قرون وسطي تا قرن هجدهم ميلادي، نگاهي به سير تفکر فلسفي در دو قرن اخير، معاني اصطلاحي علم و فلسفه، فلسفه و علوم، فلسفه چيست؟، موقعيت فلسفه، روش تحقيق در فلسفه، رابطه ميان فلسفه و علوم و ضرورت فلسفه.

بخش دوم نيز شناخت شناسي نام دارد که شامل ده فصل با عناوين مقدمه شناخت شناسي، بداهت اصول شناخت شناسي، اقسام شناخت، علم حصولي، اقسام مفاهيم کلي، حس گرائي، نقش عقل و حس در تصورات، نقش علم و حس در تصديقات، ارزش شناخت و ارزش يابي قضاياي اخلاقي و حقوقي است.

بخشي هم مقدمه هستي شناسي و مفهوم وجود، واقعيت عيني، وجود و ماهيت، احکام ماهيت، مقدمه اصالت وجود، وحدت و کثرت، وحدت و کثرت در وجود عيني و مراتب وجود را ده درس انتهايي کتاب به مخاطب ارائه مي­کند.

در بخشي از اين کتاب مي­خوانيم:

مي­توان خاستگاه آنرا خلط بين مفاهيم ماهوي و فلسفي دانست به اين تقرير هنگامي وحدت مفهوم نشانه ماهيت مشترک بين مصاديق است که از قبيل ماهوي باشد ولي مفهوم وجود از قبيل مفاهيم فلسفي است و وحدت آن فقط نشانه وحدت حيثتي است که عقل براي انتزاع آن در نظر مي­گيرد و آن عبارت است از حيثيت طرد عدم.

گفتني است، جلد اول کتاب آموزش فلسفه نوشته محمدتقي مصباح يزدي با شمارگان 3000 نسخه و قيمت 60000 ريال از سوي انتشارات چاپ و نشر بين الملل منتشر شده است.

 

 

دوشنبه 1 آبان 1391 - 8:38


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری