پنجشنبه 8 خرداد 1399 - 4:54
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

نيما نوربخش

 

حافظ رمز ماندگاري توحيد را به تصوير مي کشد

 

گزارشي از سخنان رئيس جمهور در بزرگداشت حافظ

نيما نوربخش

رئيس جمهور اسلامي ايران گفت: سخن از حافظ سخن از توحيد، هستي و سخن از همه کمالات و عظمت روحي انسان است و اين شاعر به زيبايي رمز ماندگاري توحيد را به تصوير مي کشد.

به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر محمود احمدي نژاد شامگاه جمعه در مراسم يادروز حافظ با بيان اينکه سخن از حافظ سخن عرفان و همه عشق و زيبايي هاست، اظهار داشت: سخن از اين شاعر سخن از کسي است که راه درست تعالي را يافته و با عشقي سوزان قله هاي بلند کمال را فتح کرده است.

وي ادامه داد: حافظ جام جهان نما را يافته و افقي بسيار بالاي عالم هستي را به نگاه نشسته است و اين شاعر به زيبايي رمز ماندگاري توحيد را به تصوير مي کشد.

رئيس جمهور اسلامي ايران در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينکه خداوند انسان را در بالاترين مرتبه خلق کرده است، اظهار داشت: اگر انسان از اين عالم برداشته شود موضوع مهمي در عالم خلقت باقي نمي ماند زيرا انسان تجلي خداوند در عالم هستي و تجلي همه اسماء و صفات خداوند در عالم است.

دکتر احمدي نژاد بيان کرد: براي سير صعودي بي انتها از پايين ترين مرتبه هستي(خاک) تا بالاترين مرتبه(خدا) بايد اول شناخت خود(انسان)، دوم شناخت مقصد (خداوند) و سوم شناخت راه را طي کرد.

وي افزود: براي شناخت انسان بايد حقيقتي به نام انسان کامل شناخت زيرا مجموعه انسانهاي ناقص نمي توانند معرف درست و کاملي براي انسان باشند.

رئيس جمهور اسلامي ايران با اشاره به اينکه حقيقت و جوهر انسان در وجود گران قدري به نام انسان کامل متجلي مي شود، بيان کرد: بايد خدا را شناخت، امکان اشراف بر خداوند وجود ندارد شناخت خدا از طريق آيات خداست.

وي با بيان اينکه انسان کامل خودش راه است، گفت: انسان کامل در يک حرکت صعودي در راه تعالي و کمال است او در مسير صعود است، هر روز در يک سطحي براي شناخت راه بايد انسان کامل راشناخت بدون انسان کامل حرکتي اتفاق نمي افتد.

دکتر احمدي نژاد با اشاره به اينکه نقطه اوج با انسان کامل گره خورده، بيان کرد: در هيچ برهه اي از زمان زمين خالي از انسان نبوده، انسان کامل از مرز صفات گذشته است.

وي تاکيد کرد: بستر حرکت انسان در مسير کمال عبارت از معرفت و عشق زيرا انسان بدون اين دو بي معناست و انسان بايد عاشق و عارف باشد تا حرکتي اتفاق افتد.

وي گفت: تمام حافظ عرفان، دلدادگي به انسان کامل است و عشق به او و شناخت او تمام زواياي وجودي حافظ را پر کرده است همه عمر حافظ در جهت شناخت و رسيدن به انسان کامل است و بدون او نمي بيند و جز درباره او سخني نمي گويد.

رئيس جمهور اسلامي ايران با اشاره به اينکه حافظ خدا را مي شناسد، گفت: او همه حقيقت، معارف و کمال را از ناحيه انسان کامل مي شناسد.

وي با اشاره به اينکه حافظ معتقد بود بدون جمال جانان انسان کامل امکان حضور در عالم هستي ندارد، گفت: هر پديده اي خود جمالي از جانان است و به عشق جان جانان پيدا مي شود و زندگي مي کند و شايد معناي حرف حافظ اين باشد که موجودات با ديدن جان جانان ميل به حيات در اين دنيا پيدا مي کنند.

احمدي نژاد با بيان اينکه انسان کامل از مرز اسماء و صفات عبور کرده و هر لحظه در افقي است، اظهار داشت: از نظر حافظ مقصود نهايي بازگشت به ديار خود است که ديار معشوق است.

وي گفت: حافظ هر دياري غير از ديار انسان کامل را غربت مي داند.

رئيس جمهور اسلامي ايران عنوان کرد: از منظر حافظ عشق رمز و راز وصال است و رمز و راز خلق همه عالم محسوب مي شود، حافظ معتقد است که بايد اوج کمال را خواست و نبايد به سطوح پايين قانع شد.

احمدي نژاد ادامه داد: حافظ معتقد است که حتي يک جرعه از جام مي ناب معرفت معشوق، آب حيات است و داستان شکار سيمرغ حافظ بيانگر اين حقيقت است.

وي گفت: از منظر حافظ راه و راهنما انسان کامل است و بايد با او حرکت کرد، عاشق دائم با معشوق همراهي کند.

رئيس جمهور اسلامي ايران عنوان کرد: از منظر حافظ دلدادگي و انتظار جزو ذات عاشق مي شود و روح عاشق لطيف و کلامش عاشقانه و پردرد مي شود، در مکتب حافظ رياکاري و ظاهرکاري و توسل به ظواهر مانع کمال انسان است.

وي ادامه داد: بايد به دنبال اصل حقيقت و به دنبال مي ناب معرفت بود.

رئيس جمهور اسلامي ايران عنوان کرد: حافظ تمام عمر خود را در انتظار فرج انسان کامل و امام معصوم بوده است، حافظ در عشق به انسان کامل کمال يافت و به جايي رسيد که خود نشاني از هدايت و چلچراغ نوراني از عرفان، عشق و اميد شد.

وي با اشاره به اينکه هر کس از مرزهاي تعصبات قوميتي و نژادي و جغرافيايي عبور کرد جهانگير شد، اظهار داشت: تعجبي ندارد که مردم آلمان،تاجيکستان، آفريقا، شرق آسيا و آمريکا و همه انسانها وقتي با حافظ آشنا مي شوند حقيقت خود را در وجود حافظ مي يابند.

احمدي نژاد گفت: او در وراي آسمان با فرشتگان و ساکنان حرم عفاف ملکوت همنشين شد.

نماد حافظ به رئيس جمهور اهدا شد.

همچنين در مراسم يادروز حافظ، نماد آرامگاه حافظ توسط حسن موسوي رئيس سازمان ميراث فرهنگي کشور در شيراز  به رئيس جمهور اسلامي ايران اهدا شد. در اين مراسم از کتاب «همراه با حافظ با کلام نافذ» نيز رونمايي شد.

 

 

 

دوشنبه 1 آبان 1391 - 8:32


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری