چهارشنبه 15 مرداد 1399 - 17:33
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

زينب احمدي

 

تاملات فلسفي در تعليم و تربيت

 

تاملات فلسفي در تعليم و تربيت

نويسنده: سعيد بهشتي

شمارگان: 3000 نسخه

قيمت: 58000 ريال

انتشارات: چاپ و نشر بين الملل

محور کتاب حاضر، تعليم و تربيت است و تاملات فلسفي مولف حول اين محور حرکت مي­کند. کتاب حاضر از دو بخش و چهارده فصل پديد آمده است که به مصداق «خير الکلام ماقل و دل» به اختصار آنها را معرفي مي­کنيم.

بخش اول به تاملات فلسفي در تعليم و تربيت اسلامي و بخش دوم به تاملات فلسفي در تعليم و تربيت غرب اختصاص دارد. در بخش اول موضوعاتي مانند تاملاتي در فلسفه تربيت ديني از ديدگاه اسلام، قلمروشناسي عقلانيت در تربيت اسلامي، تشکيک مندي خاصي تربيت اسلامي در پرتو قرآن و سنت نبوي، نظام تربيت عقلايي بر مبناي سخنان امام علي (ع) فلسفه تعليم و تربيت اسلامي بر مبناي معرفت شناسي صدرالمتالهين، انديشه­هاي ابتکاري صدرالمتالهين شيرازي در حوزه روانشناسي فلسفي، به منزله شالوده­اي براي نظريه پردازي در فلسفه تعليم و تربيت اسلامي و ديدگاه­هاي ماجد عرسان کيلاني در باب فلسفه تربيت اسلامي و در بخش دوم موضوعاتي چون فلسفه تعليم و تربيت در جهان امروز، پست مدرنيسم در فلسفه تعليم و تربيت معاصر، ديدگاه­هاي فلسفي موافق و مخالف با استانداردسازي آموزشي، فلسفه تربيتي و نظريه تربيت اخلاقي کانت و مباني و اصول تربيتي مونتسوري به بحث و بررسي و نقد گذاشته مي­شود.

نويسنده در مقدمه به جمع بندي مطالب آمده در مقدمه مي­رسد که عبارتند از:

الف: سنت ميان تفکر و تامل، تساوي است هرچند اگر با توجه به حيث تقييدي ژرف انديشانه و موشکافانه بودن، تامل قضاوت کنيم، نسبت آنها عموم و خصوص مطلق خواهد بود.

ب: از آن رو که در متون فلسفي غرب، به ويژه از زمان دکارت، اصطلاح به معناي تامل به کار رفت، در اين کتاب نيز همين اصطلاح براي پشت جلد کتاب برگزيده شد.

ج: تامل فلسفي عبارت است از: تفکر کل نگرانه، موشکافانه و منتقدانه.

د: بنابراين قيد فلسفي براي تامل، قيد احترازي خواهد بود نه توضيحي. پس تامل به تامل فلسفي و غيرفلسفي تقسيم مي­شود.

فصل اول تاملاتي در فلسفه تربيت ديني از ديدگاه اسلام نام دارد که درباره مبادي تربيت ديني از ديدگاه اسلام کدام است، مباني تربيت از ديدگاه اسلام کدام است؟، اصول تربيت ديني از ديدگاه اسلام چيست؟ و اهداف تربيت ديني از ديدگاه اسلام کدام است؟ سخن مي­گويد.

فصل دوم درآمدي بر قلمروشناسي عقلانيت در تربيت اسلامي نام دارد که عناوين آن مفهوم تربيت اسلامي، مفهوم قلمروشناسي عقلانيت در تربيت اسلامي، بررسي فرض­هاي سه گانه و بررسي حدود عقلانيت در حوزه انديشه­هاي نظري تربيت اسلامي مي­باشند.

فصل سوم تشکيک مندي خاصي تربيت اسلامي در پرتو قرآن و سنت نبوي نام دارد که عناوين آن، تعريف اصطلاحات، تشکيک مندي خاصي تربيت اسلامي در پرتو قرآن و سنت نبوي، به شمار مي­روند.

فصل چهارم پژوهشي در نظام تربيت عقلاني بر مبناي سخنان امام علي (ع) نام دارد که عبارتند از: مفهوم عقل، تقسيم عقل، مفهوم نظام تربيت عقلاني بر مبناي سخنان امام علي، هدف­هاي تربيت عقلاني بر مبناي سخنان امام علي (ع)، هدف غايي تربيت عقلاني، هدف­هاي واسطه­اي تربيت عقلاني، بنيادهاي تعليم و تربيت، بنيادهاي تربيت عقلاني بر مبناي سخنان امام علي (ع) و روش­هاي تربيت عقلاني بر مبناي سخنان امام علي (ع).

فصل پنجم نيز پژوهشي در فلسفه تعليم و تربيت اسلامي با تاکيد بر حکمت متعاليه صدرايي نام دارد که مباني معرفت شناختي تعليم و تربيت اسلامي نام دارد.

فصل ششم فلسفه تعليم و تربيت اسلامي بر مبناي معرفت شناسي صدرالمتالهين نام دارد که درباره ديدگاه­هاي معرفت شناختي حکيم صدرالمتالهين شيرازي سخن مي­گويد.

فصل هفتم انديشه­هاي ابتکاري حکيم صدرالمتالهين شيرازي در حوزه روانشناسي فلسفي با شالوده­اي براي نظريه پردازي در فلسفه تعليم و تربيت اسلامي نام دارد که درباره ابتکارات روان شناختي ملاصدرا بحث و بررسي مي­کند.    

زندگي نامه و سوابق علمي نويسنده، مروري بر مفاهيم و مباحث مطرح شده در بخش­ها و فصل­هاي کتاب، تحليلي معرفت شناختي و روش شناختي بر نوع رويکرد کيلاني به فلسفه تربيت اسلامي و کتاب فلسفه تربيت اسلامي دروزان نقد از عناوين فصل هشتم، معرفي، تحليل، و نقد ديدگاه­هاي ماجد عرسان کيلاني در باب فلسفه تربيت اسلامي به شمار مي­روند.

فصل نهم نيز بررسي مفهوم فلسفه تعليم و تربيت، مروري بر تحولات رشته فلسفه تعليم و تربيت در قرن بيستم و نگاهي به فلسفه تعليم و تربيت اسلامي انجام مي­شود.

فصل دهم تبيين و نقد پست مدرنيسم در فلسفه تعليم و تربيت معاصر، هم درباره مباني فلسفي پست مدرنيسم، ديدگاه­هاي تربيتي پست مدرنيسم و نقدي بر فلسفه تربيتي پست مدرنيسم سخن مي­گويد.

فصل يازدهم نيز درباره مفهوم پست مدرنيسم، پست مدرنيسم در فلسفه تعليم و تربيت، ديدگاه­هاي تربيتي پست مدرنيسم بحث مي­شود.

فصل دوازدهم بررسي ديدگاه­هاي فلسفي موافق و مخالف با استانداردسازي در آموزش و پرورش به بررسي ديدگاه­هاي اگزيستانسياليست­ها درباره استاندارسازي در آموزش و پرورش مي­پردازد.

فصل سيزدهم هم به اهميت تعليم و تربيت از منظر کانت، مروري بر مهم­ترين اصول تربيتي کانت، در مراتب بالاتر تعليم و تربيت، مراتب تعليم و تربيت و اصول مربوطه به هر مرتبه و نقدي بر انديشه­هاي تربيتي کانت مي­پردازد.

فصل چهاردهم، جست و جويي در انديشه­ها، مباني و اصول تربيتي ماريا مونتسوري نام دارد که ويژگي­هاي فکري مونتسوري، ويژگي­هاي کودک از ديدگاه مونتسوري يا مباني تربيتي وي، مروري کوتاه بر شماري از اصول تربيتي مونتسوري و نقدي بر انديشه­هاي تربيتي مونتسوري از عناوين آن به شمار مي­رود.

گفتني است، کتاب تاملات فلسفي در تعليم و تربيت نوشته سعيد بهشتي با شمارگان 3000 نسخه و قيمت 58000 ريال از سوي انتشارات چاپ و نشر بين الملل منتشر و راهي بازار نشر کتاب شده است.

 

يكشنبه 23 مهر 1391 - 12:41


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری