جمعه 16 خرداد 1399 - 21:24
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني

 

P هاي خلاقيت و نوآوري

 

«هركس بدون علم كار كند، آنچه را كه تباه مي سازد بيش از آن است كه اصلاح مي كند.»

رسول اكرم(ص)

 

همكاران و مديران عزيز و ارجمند آيا مي دانيد؟!

اگر سازمان در جهت افزايش سطح نوآوري خود گام برندارد قادر نخواهد بود از عهده چالش هاي راهبردي برآيد.

براي ارتقاء سطح نوآوري و خلاقيت، شناخت چهار p خلاقيت و نوآوري از اهميت بسزايي برخوردار است.

چهار p خلاقيت و نوآوري در اصل 4 عامل موثر در خلاقيت و نوآوري است كه اين چهار كلمه با حرف p آغازمي شوند:

product محصول

possibilities امكانات

processes فرآيند

personal and group creativity خلاقيت فردي و گروهي

 

فرآيند ها و خلاقيت فردي و گروهي از طريق امكانات منجر به محصول (نوآوري) مي شود.

محصول نوآوري= امكانات+ فرآيندها، خلاقيت فردي و گروهي

 

1-  محصول product

محصول نتيجه فرآيند خلق يا نوآوري است و مي تواند يك شيء فيزيكي، خدمت و يا ارتقاء هريك از اينها، يك فرآيند براي افزايش اثربخشي و يا كارايي، يك روش نوآورانه تر بازاريابي يا روش بهتر مديريت باشد و محصول براي اينكه يك خلاقيت واقعي باشد بايد داراي ارزش باشد.

چگونه مي توان فهميد كه يك چيز داراي ارزش قابل ملاحظه اي است؟

گاهي به وسيله تجزيه و تحليل، گاهي به وسيله درك مستقيم و شهود. ارزش، يك امر نسبي است كه هم به سيستم هاي ارزشي شخص يا سازمان ارزياب و هم به زماني كه خلاقيت صورت مي گيرد بستگي دارد.

 

2- امكانات possibilities

براي روي دادن نوآوري بايد امكانات لازم براي خلاقيت و نوآوري وجود داشته باشد. اگر در شرايط مطلوبي به سر نبريد هرقدر هم كه داراي استعداد خلاق باشيد و هرقدر هم از دانش و مهارت بالايي برخوردار باشيد قادر به خلق نوآوري نخواهيد بود. تا فرهنگ سازماني با گسترده ترين معنا از نوآوري حمايت نكند خلاقيت روي نخواهد داد. شواهد نشان مي دهد كه نوآوري سازمان از مديريت دقيق سازماني نشات مي گيرد كه اين موضوع را مي توان از مديريت هفت s سازمان به خوبي درك كرد. هفت sعبارتند از: راهبرد، ساختار، سيستم ها (مديريت)، سبك (رهبري)، كارمنديابي، مهارتها و فرهنگ سازماني.

 

3- خلاقيت فردي و گروهي personal and group creativity

افزايش خلاقيت فردي تلاش دوجانبه اي را مي طلبد: 1- افزايش استفاده از نيمكره سمت راست مغز (در مورد آدمهاي چپ دست نيمكره سمت چپ) به منظور بالابردن شهود و درك مستقيم.2- رهاسازي خود از قيد و بندهاي اجتماعي بودن كه خلاقيت را محدود كرده است.

 

4- فرآيند processes

تكنيك هاي متعددي را مي توان براي افزايش خلاقيت حل مسئله در يك سازمان بكار برد. اين فرآيندها در جهت افزايش خلاقيت ها در تمام مراحل فرآيند حل مسئله سوق دارند.

 

و من الله التوفيق و عليه التكلان

 

سه‌شنبه 28 شهريور 1391 - 11:28


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری