يكشنبه 19 مرداد 1399 - 14:8
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني

 

اهداف استقرار سيستم پيشنهادگيري

 

به موقع بينديشيد، اين سرچشمه توانايي شماست اغلب مشكلات ناشي از فقدان تفكر است.

حضرت امام صادق(ع)

 

بخش پاياني

8- تقويت احساس مسئوليت شغلي در كاركنان و ايجاد انگيزه هاي معنوي و مادي در آنها و پديدآوردن راه كارهاي سازنده در كار از سوي كاركنان.

9-دلپذيركردن فضاي سازماني، بالابردن سطح و كيفيت زندگي كاري.

10-ايجاد محيط مناسب براي رشد و شكوفايي، ابداع، نوگرايي و برتري جويي و مشاركت بين سازمان و مخاطبان آن.

11-ابداع روشهاي تازه و ابتكاري براي جلب خشنودي و پشتيباني مردم و كساني كه از خدمات سازمان بهره مند مي شوند و استقرار پيوند عقلي و عاطفي آنان با سازمان.

12-كاهش پيامدهاي سخت و ناگوار ديوان سالاري.

13- فراهم آوردن موجبات مشاركت مخاطبان سازمان در پيشبرد هدف هاي سازمان.

14- ايجاد فرصت براي كاركنان جهت پرورش استعدادهاي نهفته.

15-همسو كردن هدف هاي كاركنان، با هدف هاي سازمان، از طريق فراهم نمودن منافع مشترك مادي و معنوي و كاهش هزينه هاي جاري سازمان، بهبود روندهاي عملياتي و افزايش كيفيت و بهره وري.

16- ايجاد احساس نياز در همكاران به تغيير مستمر در جهت بهبود امور.

17- فراهم آوردن رضايت مندي بيشتر مخاطبان طرحها و برنامه هاي سازمان.

و من الله التوفيق و عليه التكلان

 

سه‌شنبه 21 شهريور 1391 - 11:43


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری