سه‌شنبه 17 تير 1399 - 13:1
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

اهداف استقرار سيستم پيشنهادگيري

 

بخش دوم

لحظه اي بينديشيد:

با كسي كه كاري را به خوبي به اتمام رسانده بي تفاوت و بي اهميت برخورد كردن خيلي تعجب آور است.

1- تلاش در حفظ و بالابردن حرمت و ارزش وجودي كساني كه بار سنگين چرخاندن امور يك سازمان را برعهده دارند و مي كوشند تا با ايفاي وظيفه هاي قانوني خود، موجبات آسايش و خشنودي مخاطبان طرحها و برنامه هاي سازمان را فراهم آورند.

2- پديد آوردن فضاي مناسب، براي شكوفاكردن و بهره گرفتن از انديشه و تجربه كاركنان سازمان و افزايش دامنه تعلق و وابستگي آنان به بهتر كردن و گسترده تر كردن دامنه خدمات.

3- فراهم آوردن موجبات فضاي آزاد و سالم براي طرح و نقد انديشه، و وسعت دادن به دامنه آگاهي ها و توانايي ها و بردباري جامعه كاركنان از راه دريافت، ارزشيابي و نقد كردن پيشنهادهايي كه از سوي جامعه كاركنان براي بهتر كردن كيفيت خدمات سازمان ارائه مي شود.

4- فراهم كردن فضاي مناسب براي مسئوليت پذيري افراد و آشكار كردن توانمندي هاي آنها به منظور بهتر كردن كار و ارائه خدمات اثربخش

5- برقراري روابط مناسب، همراه با احترام متقابل، ميان كاركنان درجهت موثركردن آثار مطلوب خدمات سازمان.

6- كاهش تنش هاي رواني و فشارهاي عصبي در كار، از طريق فراهم آوردن فضايي مناسب براي انديشيدن، سخن گفتن و چاره جويي كردن، براي از ميان برداشتن مشكلات كاري.

7- بالابردن تراز كارايي سازماني و كاهش هزينه هاي جاري و سرمايه اي از راه به كارگرفتن پيشنهادهاي مطلوب  كاركنان.

ادامه دارد...

 

سه‌شنبه 14 شهريور 1391 - 13:8


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری