سه‌شنبه 17 تير 1399 - 20:38
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني

 

اهداف استقرار سيستم پيشنهادگيري

 

بينديش، پيشنهاد بده، تا منزلت واقعي خود را بيابي

بخش اول

هدف اصلي اجراي نظام مشاركت گذشته از اهداف معنوي، اخلاقي و بهادادن به شخصيت انساني كاركنان، احترام گذاشتن به روحيات آنها كه در مرحله اجراي اين نظام جاي ويژه خود را دارد؛ عبارت است از: مشاركت دادن تمام افراد و كاركنان در مسائل و مشكلات و امور جاري سازمان، براي بهبود اوضاع و شرايط سازمان، در تمام زمينه هاي موجود و ممكن .

اصل بر اين گذاشته شده است كه كاركنان هر سازمان، چون از نزديك به طرز كار و نوع محصول يا خدمات سازمان آشنايي دارند و از مشكلات كار بهتر از ديگران خبر دارند، در نتيجه بهتر از ديگران هم مي توانند براي رفع اين مشكلات ، چاره هاي عملي بينديشند و باارائه پيشنهادهايي كه به فكرشان مي رسد، مديريت و مسئولان را كمك كنند. بنابراين هركس وقتي مشكلي را چه در قسمتي كه خود در آن كار مي كند و چه در قسمت هاي ديگر مشاهده كند، درباره آن مي انديشد و راه حل و چاره يي را كه به نظرش مي رسد، با صورت پيشنهاد ارائه مي دهد.

هنگامي كه براي انجام كار به جاي يك انديشه و عقيده، قدرت تفكر، نيروي ابداع و ابتكار، از مجموع يا حاصل چند فكر، عقيده و ابتكار استفاده كنيم خيلي بيشتر مي توانيم در انجام كارها به صورتي بهتر از آنچه هست قدم برداريم در اينجاست كه ارزش استقرار نظام پيشنهادها معلوم مي شود و كاركنان انگيزه و رغبت بيشتري براي استفاده از توانايي هاي فكري، استعداد، دانش و ابتكارات خود خواهند داشت و با بكارگيري اين توانايي ها نقش مهم و سازنده اي را از طريق ارائه پيشنهادهاي متنوع در زمينه بهبود امور خواهند نمود.

علاوه بر اين چون كاركنان را ماشين مكانيكي ندانسته و به آنها بها داده شده است لذا نه تنها با ابتكار و خلاقيت خود در جهت پويايي سازمان كمك كرده، بلكه در جهت بهبود زندگي خويش نيز گام خواهند برداشت.

در دنياي امروز، شاهديم ژاپني كه بعد از جنگ دوم اكثر امكانات خود را از دست داده بود، و امكانات موجود كشور ما از قبيل معادن، نفت،‌ تنوع كشت انواع محصولات كشاورزي را نيز نداشت، فقط با تكيه بر سرمايه عظيم نيروي انساني، سازماندهي و بهره بردن از نيروي تفكر، كه بيشتر از طريق نظام پيشنهادها حاصل شده است به نتايج چشمگير امروزي نائل شده است. امروزه تقريباً همه مردم ژاپن از خرد و كلان در همه حال تفكر مي كنند و پيشنهاد مي دهند و از ثمره همين پيشنهادهاي مفيد، كشور و ملت ژاپن بهره مند گرديده اند. بطوريكه بدون داشتن امكانات موجود در كشور ما به نتايج و موفقيت هاي چشمگيري دست يافته اند.

در مطلب بعدي اهداف استقرار نظام پيشنهادها را برخواهيم شمرد.

ادامه دارد...

و من الله التوفيق و عليه التكلان

 

چهارشنبه 1 شهريور 1391 - 13:48


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری