چهارشنبه 8 بهمن 1399 - 13:23
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

يادداشت

 

روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان همدان

 

سحر آمد تا علي سفر كند!

 

 

كوچه هاي گريان كوفه ، اشكهاي غريبانه كودكان يتيم،كاسه هاي پر از شير، محراب بي ولايت همه از حادثه اي حكايت مي كردند كه تمام تاريخ را در اندوهي ابدي فروبرد. حادثه اي كه ريشه دركينه ديرين غاصبين و مارقين و قاسطين و ناكثين باگوهر وجودي بزرگ عدالتخواه هستي داشت. تا باخيال خام خود ريشه ولايت را بخشكانند. اماغافل ازآن كه برگ برگ تاريخ بشري با ياد ونام عدالت علي ورق خواهدخورد وخود براي هميشه تاريخ رسوا خواهندشد.

وقتي امتي قرباني جهالت خود مي شود، بايدولايت قرباني عدالت خودشود. وقتي امتي دلسوزترين كس خود را بيست وپنج سال خانه نشين مي كند و با وجوديكصد هزارشاهد بر ولايتش درغدير، ظلمت رابر روشنايي حاكم مي كند، بايدكسي لايق خود حاكمشان شود.

چگونه است امتي كه خود شاهدايثارگري ها و شجاعت هاي علي و توجهات خاصه پيامبراكرم (ص)به او، و در غدير شاهد بر ولايت امريش ازسوي رسول خاتم محمدمصطفي(ص) بوده اند، دربرابر غصب حكومت به حقش سكوت مي كنند وگاه به حمايت از غاصبين بر مي خيزند و فرياد دادخواهي دخت پيامبر را نمي شنوند وآتش زدن خانه ولايت رانمي بينند وگستاخانه ريسمان برگردن امامت مي بندند؟!

چگونه است كه بايد علي باتمام مظلوميت، فاطمه پاره جگررسول خدا را با صورت نيلي وپهلوي شكسته ،شبانه و مخفيانه به خاك بسپارد؟! چگونه است كه امتي نور را مي بيند وخورشيد را انكار مي كند؟!

چگونه است كه پس ازقبولاندن حكومت غصب شده ،به ولايت،خودعهدشكن مي شوند و حتي سيف الاسلامها وطلحه الخيرها عدالت او را بر نمي تابند و برامامت او شمشير مي كشند و خباثت پنهانشان را آشكار مي نمايند و سابقه مقبوليت خود را فداي دنياطلبي مي كنند و وجود مباركش را بارها و بارها مي آزارند وباحكميت، ولايت را در برابر مكر وحيله به قربانگاه مي برند و در زير سايه حكومت برحق علي آب به آسياب دشمن مي ريزند و آنگونه مي شود كه چاه همراز علي مي گردد.

آخرچگونه مي شود باور كرد كه علي در محراب مسجد و در سجده حق به شهادت برسد، اما امت گمراه، مسلمان بودن او را منكر شده وقبولي نمازخود را در لعن و نفرين بر مقرب ترين بنده درگاه الهي ببيند. آيا مگر جز اين است نقابداراني كه خود را ولايتمدار برمي شمرند درحالي كه ولايت را منكرشده و همواره برطبل جدايي ديانت از ولايت مي كوبيدند مي خواستند تا امتي رابه بيراهه كشانند وعلي را از امت بگيرند.

اما زهي خيال باطل ...كه منشورعدالت علي براي هميشه تاريخ سرلوحه مبارزه آزاديخواهان جهان گرديد و ولايت مداران با تاسي ازمولا ومقتداي خود نقاب از چهره ناكثين ومارقين برداشتند تا فرياد عدالت خواهي و مظلوميت علي عالم گير شد.

 "و اينگونه شد سحري كه همواره به عشق علي مي آمد، آمدتاعلي سفركند!! "

 

 

 

علي محمد صيادي

 كارشناس روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي

 

چهارشنبه 18 مرداد 1391 - 14:12


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری