يكشنبه 11 خرداد 1399 - 11:22
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

چه كنيم تا نظام پيشنهادها در سازمان موفق تر گردد؟

 

هر جماعتي كه به مشورت و همفكري با يكديگر پرداختند به كمال مطلوب رسيدند.

حضرت امام حسن مجتبي (ع)

 

بخش دوم

 

6- برگزاري همايش هاي توجيهي براي مديران و كاركنان

برخي از سازمانها بدون توجيه كاركنان و مديران فقط، با يك بخشنامه يا اطلاعيه قصد اجراي نظام پيشنهادها را در سازمان خود دارند. كه توفيق چنداني نخواهند داشت.

7- انجام تبليغات مناسب

كاركنان بايد همواره از چگونگي اجراي طرح اطلاع داشته باشند، و براي دستيابي به چنين موفقيتي بايد از طريق مختلف و با استفاده از ابزارهاي تبليغاتي همراه با آگاهي هاي لازم انگيزه در كاركنان بوجود آيد.

8-ايجاد روابط انساني مناسب بين مديران و كاركنان

هرچه روابط انساني بين كاركنان و مديريت، صميمي تر و تا اندازه اي غيررسمي و دوستانه تر باشد، نشانه حمايت بيشتر از طرح است و مديريت سبك دستوري (استبدادي)، موفق نخواهد شد.

9-برقراري جريان صحيح و منطقي تبادل اطلاعات و گفتگو ميان كاركنان سازمان كاركنان سازمان با همبستگي و تفاهم بين خود و تبادل اطلاعات در سازمان، مي توانند به راحتي نيازهاي اطلاعاتي خود را تامين كنند و اين امر موجب افزايش دانش عمومي و جمعي و توسعه بيشتر سازمان گرديده و در نهايت موفقيت نظام پيشنهادها را به همراه خواهد داشت.

10- وجود اهداف سازماني كاملاً مشخص و روشن

اصولاً هر سازماني بايد برنامه ريزي استراتژيك هدفمند، داشته باشد و اين اهداف با برنامه زماني، عجين باشد. در نتيجه كاركنان با آگاهي از اهداف سازمان و زمان بندي آنها با ارائه طرح و نظر مناسب نسبت به پيشنهادها، به سازمان كمك شاياني خواهند كرد.

ادامه دارد...

و من الله التوفيق و عليه التكلان

 

چهارشنبه 11 مرداد 1391 - 12:49


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری