چهارشنبه 14 خرداد 1399 - 3:53
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

اميد زماني

 

گفتمان اصول گرايي اسلامي در ايران پس از انقلاب اسلامي

 

گفتمان اصول گرايي اسلامي در ايران پس از انقلاب اسلامي

ابراهيم ايران نژاد

شمارگان: 1000 نسخه

بها: 50000 ريال

موسسه انتشارات اميرکبير

هشتمين جلد از مجموعه «انقلاب اسلامي و انديشه سياسي» با عنوان «گفتمان اصول گرايي اسلامي در ايران پس از انقلاب» نوشته «ابراهيم ايران نژاد» است.

«مطالعه گفتمان­هاي ديني در ايران پس از انقلاب اسلامي، بخشي از سير تحولات فکري، سياسي و اجتماعي به شمار مي­آيند، و نمي­توان بدون مطالعه عميق آنها به ژرفاي حوادث پي برد. اما آنچه در اين پژوهش آمده است بخشي از مطالعه روند تحولات فکري و سياسي و اجتماعي ايران است.

نگارنده در اين نوشته مي­کوشد يافته­هاي خود را علمي و منصفانه ارائه دهد. اساساً روشنفکران ديني و علما و همه نام آوران در عرصه­هاي سياسي، اجتماعي و ديني و . . . هريک به تناسب بنيادي که خود برنهاده­اند حيات معنوي خويش را استمرار مي­دهند و بر معنايي خود تداوم مي­بخشند. انصاف و عدالت اقتضا مي­کند تا موانع و رويکردهاي متناسب با فضاي معرفتي و سياسي هريک از رويکردها مطرح شوند. همچنين نويسنده همانطور که در پيشگفتار آورده است سعي کرده است تا اين گفتمان را بشناسيم و بشناسانيم و از داوري­هاي شتاب زده درباره موانع و عملکردها بپرهيزيم. محقق اين سطور تلاش داشته است تا دچار اين گونه آفت­ها نشود. در عين حال اگر حاصل کار با اين منظور تطابق کامل نداشته باشد از پيشگاه بزرگاني که ممکن است در اين پژوهش ناخواسته بر آنان جفا رفته باشد پوزش مي­طلبم.»

در مقدمه اين اثر مي­خوانيم:

«اين اثر بر آن است تا تحولاتي را که در حوزه گفتمان اصول گرايي اسلامي از سال 1357 تاکنون به وقوع پيوسته است، مورد بررسي قرار دهد.

اين پژوهش متشکل از چهار فصل است: در فصل اول سعي بر آن است تا آثاري که در اين حوزه انجام شده است مورد تفحص و بررسي قرار گيرد. در اين فصل تلاش شده تا با معرفي برخي از مهم­ترين مطالعات انجام شده در خصوص تحول فکر ديني در ايران معاصر، خواننده قبل از ورود به بحث اصلي با مباحث ديني و انديشه­اي که در اين حوزه انجام شده است آشنا شوند.

در فصل دوم نيز رويکرد مفهومي – نظري پژوهش با بهره گيري از نظريه­هاي گفتمان ارائه خواهد شد.

در فصل سوم به تشريح جريان­ها و گفتمان­هاي ديني در ايران پيش و پس از انقلاب اسلامي پرداخته خواهد شد. در اين فصل به طور گذرا به تحولاتي که در حوزه ديني در ايران پس از انقلاب رخ داده خواهيم پرداخت.

فصل چهارم به تشريح گفتمان «اصول گرايي اسلامي» اختصاص خواهد يافت.

روش انجام اين پژوهش از نوع پژوهش­هاي توصيفي – اکتشافي نظام مند است که در مقام توصيف موضوع مورد مطالعه خود، از روش «تحليل گفتمان» استفاده خواهد کرد.»

عناوين مطالب آمده در اين بخش عبارتند از:

پيشگفتار، مقدمه، فصل اول: مروري بر آثار مرتبط با مطالعه تحول فکر ديني در ايران معاصر، مقدمه، تقسيم بندي مطالعات مربوط به تحول فکر ديني در ايران معاصر: انديشه شناسي، آثار معرفت شناسانه، آثار تبييني؛ فصل دوم: چهارچوب مفهومي – نظري: مقدمه، گفتمان شناسي و تفاوت ميان انواع آن، مولفه­هاي گفتمان در ادبيات نظري معاصر، مولفه­هاي گفتمان از نظر مک دانل، مولفه­هاي گفتمان از نظر روبرت وسنو، فصل سوم: سير تحول جريان­ها و گفتمان­هاي ديني در ايران: مقدمه ديني و فکري از انقلاب مشروطيت تا پيروزي انقلاب اسلامي ايران: جريان­هاي فکري غير مذهبي، واکنش و مواضع جريان­هاي ديني، سير تحول گفتمان­هاي ديني پس از انقلاب اسلامي ايران: چالش­هاي فکري دهه نخست انقلاب، چالش فقه سنتي و فقه پويا، چالش­هاي فکري دهه دوم انقلاب، مديريت علمي و مديريت فقهي؛ فصل چهارم: گفتمان اصول گرايي اسلامي، مقدمه: ويژگي­هاي اجتماعي اصول گرايان، صادق لاريجاني آملي، چرا سخن نمي­گويند؟، درباره چه سخن مي­گويند؟، چگونه سخن مي­گويند؟، مخاطبين اين گفتمان چه کساني هستند؟، چه کنشي را پيشنهاد مي­کنند؟، کتابنامه: منابع فارسي، منابع لاتين، سخنراني و سايت­ها؛ نمايه.

گفتني است، هشتمين جلد از مجموعه انقلاب اسلامي با عنوان گفتمان «اصول گرايي اسلامي در ايران پس از انقلاب اسلامي» نوشته «ابراهيم ايران نژاد» براي نخستين بار با شمارگان 1000 نسخه و قيمت50000 ريال از سوي انتشارات اميرکبير منتشر شده است.

 

 

 

 

شنبه 7 مرداد 1391 - 10:56


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری