جمعه 16 خرداد 1399 - 0:54
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

اميد زماني

 

فرم در موسيقي بين الملل

 

فرم در موسيقي بين الملل

عليرضا مشايخي

چاپ اول: 1390

شمارگان: 2500 نسخه

قيمت: 6500 تومان

انتشارات: سوره مهر

««فرم شناسي» اروپا تأثير به سزايي در موسيقي «بين المللي» داشته است ولي طبيعي است که نمي­تواند پاسخ همه مسائل«فرم شناسي» جهان را در بر داشته باشد. به نظر نگارنده از آنجا که شکل بندي موسيقي در موسيقي کلاسيک در گستره­اي بسيار وسيع تحليل شده است مطالعه آن مي­تواند الهام بخش باشد.

در کتاب­هاي فرم شناسي، فرم­هاي گوناگون براساس ضوابط متفاوتي دسته بندي شده­اند. آنچه در اين کتاب مورد نظر نگارنده بوده، جنبه کاربردي فرم در آهنگسازي است، آن هم بر طبق نتيجه گيري­هايي مبتني بر بيش از چهل سال تدريس آهنگسازي. با وجود اينکه اصول فرم را در مکتب اروين راتز فرا گرفته­ام، معذالک با در نظر گرفتن جنبه کاربردي در چند مورد به تلخيص از متون اشتور رجوع کرده­ام.

در پيوست جدول جامعي از تحليل­هاي رودولف کلوي بر تلخيص شده است، همچنين در مورد بحث تداوم سونات کلاسيک در فضاي انتزاعي موسيقي نگارنده مي­توانيد مقدمه­اي بر نه سمفوني از آثار نگارنده را مطالعه کنيد که در نهايت ارتباطي با سونات کلاسيک پيدا نمي­کند، ولي تفسير ملهم از هگل را ممکن مي­سازد.» (عليرضا مشايخي)

 در پشت جلد اين کتاب مي­خوانيم:

«هنر موسيقي به اعتبار انتزاعي بودنش بيش از ساير هنرها حوزه تجربه­هاي فرم شناسي است. فرم­هاي موسيقي در اروپاي مرکزي زيربناي ساختارهاي متنوعي است و اين ساختارها به سرعت از مرزهاي اروپا گذشته و در هر گوشه دنيا الهام بخش ابتکارات جديد شده است. از اين روست که ما عنوان «فرم در موسيقي بين المللي» را به فرم در موسيقي کلاسيک ترجيح داده­ايم. در اين کتاب با استناد به نمونه­هاي بيشمار از استادان کوشيده­ايم فرم­هاي پايه را به ساده­ترين نوع ممکن براي آهنگسازان جوان توضيح دهيم. اميدواريم که مفيد افتد.»

اين کتاب در شش بخش تهيه و تنظيم شده است.

 بخش اول، انواسنيون وفوک نام دارد و شامل چهار گفتار با عناوين انواسنيون، فوک، تم در فوک و قسمت­هاي مياني و بخش پاياني در فوک است.

بخش دوم، فرم در عبور از دوران باروک به کلاسيک نام دارد و شامل هفت گفتار با عناوين پرلو، اوورتور، وارياسيون، انواع وارياسيون و تکنيک­ها و ابزارها در وارياسيون، پاساکاليا و شاکن، روندو (روندوي کوچک، روندوي بزرگ، بررسي قطعه فانتزي شماره 2، اثر شومان، بررسي قسمت سوم کنسرتو وين، ازبرامس)، منونت و سونيت فرم­هاي اصلي (سونيت، آلماند، کورانت، ساراباند، ژيک، گاوت و موزت) است.

بخش سوم سونات کلاسيک نام دارد و دوازده گفتار را در بر مي­گيرد. عناوين اين دوازده بخش به ترتيب عبارتند از:

تم اول (ايده آل)، رابط، تم دوم (گروه ايده دوم)، گروه پايان، مويتوهاي اصلي، نگاهي به اکسپرزسيون چند سونات، گسترش (دولپمان)، عرضه مجدد (رپريز)، کودا، مقدمه در سونات و يک نگاه ملکي به فرم سونات.

بخش چهار با عنوان سونات کلاسيک مطالب کنسرتو گروسو، کنسرتو و سمفوني را شامل مي­شود.

بخش پنجم پيوست شماره1: تحليل برخي از سمفوني­ها و کنسرتوهاي کلاسيک را شامل مي­شود.

بخش ششم پيوست شماره 2، تحليل سمفوني شماره 1 و سونات شماره 1 براي پيانو، اثر عليرضا مشايخي نام دارد که شامل سه گفتار است. عناوين اين سه گفتار عبارتند از:

سونات کلاسيک، بررسي سمفوني شماره 1، اپوس شماره 7، اثر عليرضا مشايخي و بررسي سونات شماره اجراي پيانو، اپوس شماره 123، اثر عليرضا مشايخي نام دارد.

در ادامه هم منابع، ليست آثار منتشر شده از نگارنده و آثاري که به شکل cd يا صفحه از اين مولف به چاپ رسيده، آمده است.

اين کتاب در 345 صفحه تدوين شده است. عليرضا مشايخي از آهنگسازان ايران و متولد بيستم بهمن 1318 در تهران است. برخي او را از نخستين آهنگسازان مدرن ايراني مي­دانند. در خارج از ايران مشايخي در وين و اوترفت هلند به تحصيل پرداخت و با حوزه­هاي موسيقي معاصر و سبک­هاي نوين آشنا شد. عليرضا مشايخي نخستين آهنگسازي است که به شکل گسترده­اي پيام آور نوگرايي در موسيقي ايران است. آثار وي بيش از چهل سال است که در داخل و خارج از ايران اجرا مي­شوند.

کتاب فرم در موسيقي بين الملل نوشته عليرضا مشايخي با شمارگان 2500 نسخه و قيمت 6500 تومان از سوي انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

 

 

 

شنبه 31 تير 1391 - 13:53


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری