چهارشنبه 14 خرداد 1399 - 22:43
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

اميد زماني

 

"صحنه4" منتشر شد

 

 چهارمين فصلنامه تخصصي هنرهاي نمايشي صحنه با نگاه ويژه به موضوع تئاتر و جامعه از سوي مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري و انتشارات سوره مهر منتشر شد .

به گزارش روابط عمومي سازمان تبليغات اسلامي ، در اين شماره كه بخش نگاه ويژه آن به تئاتر و جامعه و نگاهي اجمالي به تئاتر و مخاطب اختصاص دارد مقالاتي با عنوان " اسطوره هاي هويت " با نگاهي به تئاتر آفريقاي جنوبي در پيش وپس از انقلاب نوشته يدالله آقا عباسي( استاديار و عضوهايت علمي گروه ادبيات دانشگاه شهيد باهنر كرمان) ، " نقد جامعه شناختي ادبيات نمايشي براساس مكتب تضادگرايي " نوشته بهروز محمودي بختياري( استاديار و عضو هيات علمي گروه هنرهاي نمايشي دانشكده هنرهاي نمايشي و موسيقي پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران ) و حسين پورستار ( كارشناس ارشد ادبيات نمايشي از دانشكده هنرهاي نمايشي و موسيقي پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران) ،"ارتباط در شبيه خواني " نوشته محمد حسين ناصر بخت ( دكتراي پژوهش هنر از دانشكده هنردانشگاه تربيت مدرس ) ، "مخاطب شناسي تئاتر كودك و نوجوان " نوشته حسين فدايي حسين (كارشناس ارشد ادبيات نمايشي از دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي ، نمايشنامه نويس و پژوهشگر تئاتر) ،" تئاتر ، جشنواره و آيين " نوشته مهدي نصرالله زاده ( مترجم مقاله ها و كتاب هاي تخصصي تئاتر) ، " تئاتر براي اجتماعات – تئاترهدلاينز و نمايش هاي توان بخش " نوشته ديويد دايموند و ترجمه علي ظفر قهرماني نژاد( كارشناس ارشد كارگرداني سينما از دانشكده سينما تئاتر ، مترجم و مدرس تئاتر شورايي ) منتشر شده است .


براساس اين گزارش در بخش نگاه سوم هم مقالاتي با عنوان " مويزي درآفتاب : روياي آبستن" نوشته بهزاد قادري سهي ( دكتراي ادبيات نمايشي از انگلستان ، دانشيار و عضو هيات علمي گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشكده زبانن ها و ادبيات خارجي دانشگاه تهران ) ، " نظري دلالت ورزي در پرفورمنس آرت " نوشته محمودرضا رحيمي ( كارشناس ارشد كارگرداني از دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرس ) ، " نمايش خيمه شب بازي در هندوستان" نوشته كاپيلا واتيسايان وترجمه منوچهر اكبرلو(كارشناس ارشد پژوهش هاي هنري از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز) منتشر شده است .


چهارمين فصلنامه تخصصي هنرهاي نمايشي صحنه با صاحب امتيازي حوزه هنري ، مدير مسوولي محسن مومني شريف ( رييس حوزه هنري )، سردبيري رحمت اميني ( مدير مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري و مدرس دانشگاه ) ، دبيري تحريريه سيد جواد روشن توسط مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري و انتشارات سوره مهر براي علاقه مندان و پژوهشگران تئاتر عرضه شده است .


فرشيد ابراهيميان(مدرس دانشگاه ) ، سعيد اسدي ( مدرس دانشكده هنرهاي نمايشي و موسيقي پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران ) ، رحمت اميني ( استاديار دانشكده هنرو معماري دانشگاه آزاد اسلامي) ، مهدي حامد سقايان ( استاديار دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرس) ، محمد علي خبري ( استادياردانشكده سينما تئاتر دانشگاه هنر) ، محمد باقرقهرماني ( دانشيار دانشكده هنرهاي نمايشي و موسيقي پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران ) و سعيد كشن فلاح ( استاديار دانشكده سينما تئاتر دانشگاه هنر ) شوراي علمي اين فصلنامه تخصصي هستند .

 

چهارشنبه 28 تير 1391 - 11:21


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری