يكشنبه 18 خرداد 1399 - 9:4
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ضياء آراسته

 

عقايد يک دلقک

 

 

عقايد يک دلقک / داستان هاي خارجي 14

نويسنده : هانريش بل

ترجمه : شريف لنکراني

چاپ و شمارگان : چهارم 90 / 1500 نسخه

ناشر : موسسه انتشارات اميرکبير

 

شريف لنکراني در ابتداي کتاب بيان مي کند که عقايد يک دلقک يک « من – روايت » است ، و راوي يک دلقک يک بازيگر پانتوميم است . شريف لنکراني ادامه مي دهد که دلقک – مانند دلقک هاي دربارهاي اجتماع فئودالي – مجاز است حقايق تلخ را با حرکات و کلمات قابل لمس کند و به زبان بياورد . صورتش سفيد کرده ، بي حرکت ، با چند خط سياه و چشمان خالي ، تمام خصوصيات و شخصيتش را از دست مي دهد . دلقک خودش ، اميدهايش ، شادي ها و دردهايش را زير نقاب اين صورت سفيد پنهان مي کند تا بتواند حقايق مسخره را در ظاهر دلقکي نشان دهد . لنکراني يادآور مي شود که ماسک پانتوميم به روايت کننده ادامه مي دهد که در پس پرده دلقکي حقيقت بي چون و چرا را بازگو کند . برخورد دراماتيک عقايد يک دلقک – که واقعيت و حقيقت عشق را آشکار مي کند – با اخلاق و سبک زندگي اجتماع بورژوا – کاتوليک زمان ، موضوع رمان است .

مترجم کتاب درباره رمان « عقايد يک دلقک » بيان مي کند که رمان بل در عين حال يکي از قوي ترين داستان هاي عشقي ادبيات جديد است ؛ داستان دو انساني که به اين جهت ناکام مي شوند که يکي از آنها به سنن و عقايد نقلي بيش از ديگري وابسته است . داستاني عشقي که در آن با احساس خصوصيت ابتدايي و سادگي عشق ، چشم ها براي درک آنچه در اطراف است ، آنچه خارج از دنياي دلقک و معشوقه اش است ، آنچه دروغ و مزورانه است در عين حال في نفسه ترحم آور ، تيزتر مي شود . « من – روايت » بودن رمان ، کشش بي اندازه آنرا به طرز غريبي عميق مي کند . زيرا هرکلام ، هر
آنچه حکايت مي شود ، هر تعمق و نظارت ، هر تجربه ، فوراً از حکايت محض به واقعه اي بي واسطه تبديل مي کند .

شريف لنکراني در پايان مقدمه خود سادگي سبک بل در اين کتاب را ويژگي آن مي داند و بيان مي کند که انتقاد اجتماعي بل در اين کتاب خالي از هرگونه رنگ و بوي ايدئولوژيک يا دفاع ايدئولوژيک است. اين انتقاد نسبت به تمام آنچه قوه تشخيص را از انسان مي گيرد ، آنچه بايد طبق آن زندگي کند ، آنچه مدعي است سعادت دو جهان را نصيب انسان مي کند بدبين است ، و به هيچ چيز جز انسان با ضعف ها و سادگي اش اعتقاد ندارد .

در بخشي از « عقايد يک دلقک » مي خوانيم :

براي من هميشه غيرقابل فهم بوده است که چرا هر کس مي خواهد خودش را باهوش جلوه دهد ، سعي مي کند نسبت به بن اظهار تنفر کند ، تنفري که وظيفه شده است . بن هميشه جاذبه به خصوصي داشته است ، جاذبه اي خواب آلود ، همان طوري که زناني وجود دارند که من تصور مي کنم خواب آلودگي شان جاذبه آنهاست . طبيعي است که بن  نمي تواند زياده‌روي را تحمل کند و در مورد اين شهر زياده روي شده است.  شهري که قادر به تحمل زياده روي نيست ، نمي شود توصيف کرد ؛ و اين خود صفت نادري است . همچنين هر بچه اي مي داند که هواي بن هواي بازنشسته هاست ، در اينجا ارتباطي ميان فشار هوا و فشار خون وجود دارد ، چيزي که به بن نمي خورد ، اين حالت متشنج دفاعي است ؛ من تو خونه به اندازه کافي امکان هم صحبتي با وزيران ، نمايندگان مجلس و افسران  ارشد ارتش را داشته ام – مادرم خودش را خيلي به حزب مي چسباند – تمام آنها حالت دفاعي سردرگم و تضرع آميزي دارند ، همه آنها وقتي صحبت از بن مي شود ، پوزخندي مي زنند که به ظاهر صورت همدردي دارد ، ولي در باطن حکايت از بي اعتقادي آنها مي کند .  من از اين اداها سردر نمي آورم . اگر زني که خواب آلودگي‌اش جاذبه اوست ، ناگهان مانند يک وحشي ، شروع به رقص « کان کان » بکند  آدم مي تواند بگويد کار بيجايي مي کند ، ولي تمام يک شهر را نمي توان به رقص واداشت ، اين کار از آنها ساخته نيست . يک عمه خوب پير مي تواند راه و رسم بافتن پولور يا طرز تعارف کردن شري را به ديگري ياد بدهد ، ولي من نمي توانم از او توقع داشته باشم يک سخنراني دو ساعته دانشمندانه و قابل درک  درباره همجنس بازي ايراد کند يا بي مقدمه به لهجه فواحش صحبت کند ، چيزي که در بن همه از نبودن آن به طرز دردناکي رنج مي کشند . تمام اين ها انتظار بيجا ، شرمساري بي مورد و توقع بيجايي است که غيرطبيعي است .

عقايد يک دلقک به قلم هانريش بل و با ترجمه شريف لنکراني در چاپ چهارم خود با قيمت 45000 ريال توسط موسسه انتشارات اميرکبير انتشار يافته است .

 

 

 

 

چهارشنبه 28 تير 1391 - 11:17


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری