يكشنبه 19 مرداد 1399 - 13:32
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

مودا چيست؟

 

«بپرس تا دانا شوي و عدالت پيشه كن تا حاكم گردي»

مولاي متقيان حضرت امام علي(ع)

 

بخش پاياني

يك روز تايي چي اونو (مدير شركت تويوتا) پس از مشاهده كار كاركنان در كارخانه از آنها پرسيد: «ممكن است از شما بخواهم روزانه، حداقل يك ساعت، كاري كه واقعاً ارزش داشته باشد انجام دهيد؟» از آنجايي كه كاركنان در طول روز سخت مشغول كار بودند و كسي بي كار نبود از اين گفته اونو ناراحت شدند. اونو بر اين اعتقاد بود كه هرچند كاركنان سخت مشغول كار هستند ولي آيا مي دانند بسياري از فعاليت هايي كه انجام مي دهند ارزش افزوده اي ايجاد نمي كند.

اونو اين فعاليت ها را به هفت دسته طبقه بندي كرد كه عبارتند از:

1-    موداي توليد بيش از حد

2-    موداي انتظار

3-    موداي حمل و نقل

4-    موداي حركت هاي اضافي

5-    موداي انبارش

6-    موداي ايراد در فرآيند

7-    موداي مرجوعي ها

گرچه اين اصول در صنعت خودروسازي پايه گذاري شد، اما مصداق هاي آن در بخش هاي ديگر و از جمله خدمات نيز وجود دارد.

نمونه هايي از مودا در بخش خدمات:

1-    اشتباهاتي كه بايد اصلاح شوند.

2-    مراحلي از فرآيند كار كه ضرورتي به وجود آنها نيست.

3-    جابه جايي بي مورد نيروي انساني در سطوح سازمان

4-    حمل و نقل هاي بيهوده (جابه جايي غيرضروري)

5-    ارايه خدماتي كه به نياز مصرف كننده پاسخ نمي گويد.

6-    بايگاني و انباركردن هاي غيرضروري

مانند: نگهداري فيش هاي حقوقي قديمي يا تجميع اموال مستعمل در يك محل خاص كه در واقع به سازمان، هزينه تحميل مي كند.

7-    فرآيندها و فعاليت هاي موازي و دوباره كاري ها

8-    جمع آوري اطلاعات اضافي مثل آمارهاي مختلف يا گزارش هايي كه نهايتا مصرف كننده اي ندارد.

9-    تعداد اشكال يك فرم و عدم انطباق اطلاعات فرم با كاربرد آن. مثلاً مي توان با تجميع فرم ها از سردرگمي مخاطبان خود جلوگيري نمود.

10-                        پيچيدگي روش هاي انجام كار.

11-                        اتلاف انتظار. مثلاً كند بودن سامانه هاي رايانه اي يا حتي تامل متصدي براي دريافت سند از پرينتر يا پرفراژ

12-                        اتلاف در مكاتبات. مثل استفاده از عبارات طولاني، تعارف ها و عدم رعايت خلاصه نويسي، موداهاي مختلفي مثل زمان، كاغذ، جوهر و ... ايجاد مي كند.

نتيجه گيري:

شناسايي، حذف و كاهش اتلاف ها امري مهم در زندگي شغلي، خانوادگي و فردي است. علاوه بر تاكيدهاي ديني و فرهنگي در مورد پرهيز از اسراف، موداشناسي و موداستيزي راهي براي ايجاد محيط كاري و زندگي كم هزينه تر با بهره وري بيشتر است.

همكاران گرامي و ارجمند؛ خواهران و برادران گرامي شاغل در دفتر مركزي سازمان، ادارات كل استاني و ادارات شهرستاني؛شما هم مي توانيد فهرستي از اتلاف هاي موجود در محيط كار يا زندگي خود را تهيه كنيد و در جهت رفع آنها بكوشيد.

و من الله التوفيق و عليه التكلان

 

چهارشنبه 28 تير 1391 - 10:59


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری