چهارشنبه 14 خرداد 1399 - 4:53
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

ضياء آراسته

 

فونتامارا

 

فونتامارا / رمان هاي بزرگ دنيا  / 14

نويسنده : اينياتسيو سيلونه

مترجم : منوچهر آتشي

چاپ و شمارگان :  پنجم / 1500 نسخه

ناشر : موسسه انتشارات اميرکبير

 

فونتامارا  به قلم اينيا تسيو سيلونه حکايت پرتعمقي از زندگي روستاييان تحت سلطه فاشيسم است .  در اين داستان عمق شوربختي مردمي به تصوير کشيده مي شود که اسير سه دشمن بي رحم فقر شديد ، کم دانشي عميق و نظام ديکتاتوري فاسد و بي رحم هستند . در اين رمان تلاش‌هاي معصومانه انسان ها براي تغيير سرنوشت خود با روايت تيزبينانه سيلونه و قلم قدرتمدانه او خوانندگان را به تاثري ژرف و تمعق در مناسبات اجتماعي نامناسب و دون شان انساني وامي دارد . در ابتداي کتاب قسمتي از مقدمه « مالکولم کولي » منتقد معروف درباره فونتامارا آورده شده است که وي بيان مي کند که کتاب ها مثل انسان ها مي ميرند ، فقط تعداد کمي از آنها زندگي جاودانه مي يابند . در ميان نول هاي سال 1930 ، در تمام ادبيات مغرب زمين که بعنوان داستان هاي برجسته محسوب مي شوند ، سه تاي آنها بدون از دست دادن قوتشان به دوره زماني ما رسيده اند . يکي فرانسوي با عنوان « سرنوشت بشر » از آندره مالرو ، ديگري آمريکايي با عنوان « خوشه خشم » از جان اشين بک و سومي ايتاليايي باعنوان « فونتامارا » از اينياتسيو سيلونه است .

نويسنده رمان خود را از زبان شخصيت داستان بازگو شروع مي کند . شخصيتي که مي خواهد حوادث شگفتي را بيان کند که در تابستان گذشته در فونتامارا به وقوع پيوسته است . فونتامارا نام دهکده اي قديمي و گمنام کشاورزان فقيري  است که نزديک مارسيکا ، در شمال ناحيه اي موسوم به درياچه فوچينو در دره اي در فاصله ميان سلسله کوهها و تپه ها واقع شده است . شخصيت داستان ادامه  مي دهد که بعداً دريافته است اين اسم گاهي با تغييراتي جزئي ، به شهرهاي ديگر جنوب ايتاليا اطلاق مي شود . شخصيت داستان موضوع  مهم تر را در اين مي داند که رويدادهاي عجيبي که صادقانه در اين کتاب به ثبت رسيده است در چندين جا به وجوه مختلف و در زمان هاي گوناگون به وقوع پيوسته است . او بيان  مي کند که بعضي نام ها از قبيل ماريا ، فرانچسکو ، جيوواني ، لوچيا ، آنتونيو و تعداد فراوان ديگري کاملا ً عموميت دارند مگر اينکه حوادث واقعي و مهم زندگاني هرکسي از قبيل تولد ، مرگ ، عشق و رنج ، براي همه ما مشترک است ؛ با اينحال مردم هرگز ، از بازگويي براي يکديگر  خسته نمي شوند .

فونتامارا از نظر شخصيت بازگوکننده رمان همانند ديگر دهکده هاي تقريباً پرت افتاده ايتاليايي است که در ميان جلگه ها و کوهها ، دور از اياب و ذهاب واقع شده و با وجود اين تا اندازه اي عقب مانده تر ، فقيرتر و متروک تر از ساير همسايگانش است و کيفيات ويژه خودش را دارد . وي همه کشاورزان فقير در تمام کشورها را به هم شبيه مي داند که مردماني هستند که زمين را بارور مي کنند و از مشقت گرسنگي عذاب مي‌کشند  همان هايي که به نام فلاح  ، پيله ور ، مزدور ، موژيک و کافوني معروف هستند . کشاورزان در سراسر جهان مليت و نژاد خاص خود ر ا تشکيل مي دهندو کليساي خاص خود را مي سازند . حتي اگر دوتاي آنها هم به هم شباهت نداشته باشند .

در بخشي از اين رمان مي خوانيم :

بعد از يک راهپيمايي طولاني به کوره پزخانه رسيديم . با در حدود بيست نفر کارگر و عده اي گاريچي برخورد کرديم که داشتند آجر بار مي زدند آنها دست از کار برداشتند و احمقانه سر ما داد زدند :

« از کجا دارين مي آييين ؟ شما اعتصاب کردين ؟ اعتصاب براي چي ؟

يکي از افرداد پرسيد :

« رييس شما کجاس ؟ او بايد به دادخواهي ما رسيدگي کنه . »

يکي از کارگرها که پيرتر بود با صداي خيرخواهانه اي گفت :

« عدالت ! هاهاها ! هرچارکش چند مي ارزه ؟ گوش کنين ! راست برگردين به فونتامارا ، سر به سر شيطان نذارين ! »

به هر جهت ، ترادر آنجا بود . آنطور که کارگرها مي گفتند ، درست لحظه اي پيش آنجا بوده و همان موقع رفته بوده است . ممکن بود  به کارخانه برق رفته باشد . يحتمل آنجا را هم ترک کرده باشد . بهتر بود براي پيدا کردنش به دباغ خانه برويم ، ولي تا دباغ خانه راه درازي بود .

نمي دانستيم به کجا بايستي رفت . اين بود که وسط خيابان مانديم . هوا خفقان آور بود . با لباس و موي غبارآلود و دندان ها و حلق و سينه پر از شن هيچ کس نمي توانست ما را بشناسد . از تشنگي و گرسنگي داشتيم ضعف مي کرديم .

ليموناد سر ماريتا داد کشيد :

« همش تقصير تو ئه . »

و اين سرآغاز يک صحنه واقعا ً ترسناک بود . دسته ‌هاي کوچک دو يا سه نفري برخوردند و هرکدام شروع کردند به کتک کاري با سايرين حتي زن پون تسيو با من گلاويز شد و داد و بيداد راه انداخت .

فونتامارا / رمان هاي بزرگ دنيا  / 14 به قلم اينياتسيو سيلونه و با ترجمه منوچهر آتشي در چاپ پنجم خود با تيراژ 1500 نسخه و با قيمت 26500 ريال توسط موسسه انتشارات اميرکبير به چاپ رسيده است .

 

 

دوشنبه 26 تير 1391 - 9:14


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری