دوشنبه 23 تير 1399 - 13:28
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

مودا چيست؟

 

بخش اول

 

همكار عزيز و ارجمند؛ فرصت ها به مرور، در فاصله و از طريق چيزهاي پيش پاافتاده سرراهمان قرار مي گيرند و بهترين كار استفاده هرچه سريعتر از آنهاست.

پس همين حالا دست به كار شو!

 

اغلب سازمان ها به منظور افزايش بهره وري و نهايتا دستيابي به مزيت رقابتي جهت ماندگاري پايدار در عرصه جهاني، بخش وسيعي از تمركز و توجه خود را به رفع مسائل ، مشكلات و نقاط ضعف موجود در سيستم ها و فرآيندهاي خود مي نمايند كه رويكردي است منطقي، ابزارهاي حل مساله نيز سازمان ها را در اين راه ياري مي نمايند.تنوع ابعاد، ماهيت مسائل و موانعي كه سازمان با آنها روبروست ايجاب مي كند كه مديران، از ابزارهاي مختلفي جهت رفع موانع موجود استفاده نمايند. ابزارهايي كه هرچند به كارگيري هركدام از آنها در نهايت موجب بهبود در سازمان و فرآيندهاي آن خواهند شد، اما رويكرد و كانون توجه شان متفاوت است، سازمان ها بايستي درك درستي از مسائل و مشكلات خود داشته باشند همچنين از ماهيت و شيوه عملكرد ابزارهاي حل مساله نيز اطلاع داشته باشند.

مفهوم اتلاف زدايي در تفكر ناب از اهميت خاصي برخوردار است. اين روش در اكثر نقاط جهان توسط افرادي سختكوش اجرا گرديده است. آنها با تشكيل تيم هاي تخصصي مورد نياز، به انجام كارهاي گروهي در جهت شناسايي اتلاف ها مبادرت نمودند و توانستند مشكلات زيادي را از سر راه برداشته و سازمانشان را به موقعيت عالي برسانند.

در كشور ما ايران اسلامي عزيز، پياده سازي نظام «تفكرناب» به سازمان ها كمك عظيمي مي كند، چرا كه آنها را از پرداختن به برخي نظريه ها و راهكارهايي كه دوره آن ها ديگر سپري شده است معاف مي نمايد.

تفكر ناب فرهنگي است كه به كمك آن ارزش در يك سازمان تعيين مي گردد و اگر اين ارزش را بتوان پياده سازي كرد موداها خود به خود حذف خواهند شد.

مودا چيست؟

مودا (muda) يك واژه ژاپني و به معني اتلاف است. در حالت كلي به آن دسته از فعاليت هايي اطلاق مي شود كه منابع و ذخاير را جذب مي كنند ولي هيچ ارزش افزوده اي ايجاد نمي كنند. به عبارتي مودا انجام كارهايي اضافه برآن چه نياز است، مي باشد كه مي تواند شامل زمان، انرژي، حركت و غيره باشد.

موداها در همه جا وجود دارند و نمي توان براساس مشاهده هاي عملياتي يك روز كاري معمولي در يك سازمان به راحتي آنها را شناسايي كرد.

فهرست روشهاي شناسايي مودا:

1-  پياده سازي نظام پيشنهادها

2-  پياده سازي نظام 5s يا نظام آراستگي

3-  استفاده از طوفان فكري (مغزي)

4-  به كارگيري حلقه هاي كيفيت و گروه هاي حل مساله

5-  استفاده از روش بهبود مستمر (كايزن)

6-  اجراي مهندسي مجدد بر روي فرآيندهاي كاري

7-  به كارگيري مفاهيم گمبا

8-  تكنولوژي جريان تقاضا

9-  توليد فرز، چابك و به موقع

10-                     مفاهيم بهره وري و ...

 ادامه دارد

و من الله التوفيق و عليه التكلان

 

 

سه‌شنبه 20 تير 1391 - 9:53


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری