دوشنبه 5 خرداد 1399 - 22:17
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گفتگو

 

احمد محمد اسماعيلي

 

تلاش کردم کار فاخري بسازم

 

 

گفت وگو با امراله احمد جو کارگردان مجموعه تلويزيوني پشت کوههاي بلند

 

 مقدمه : امرالله احمد جو را بيشتر مخاطبان با مجموعه کلاسيک شده و محبوب روزي روزگاري مي شناسند که تکيه کلام هاي شخصيت هاي اين مجموعه ورد زبان کوچک وبزرگ در کوچه وخيابان بود . مجموعه پشت کوه هاي بلند به دليل توجه به فرهنگ و هويت اصيل ايراني و تعريف درست لهجه و نشان دادن ادبيات فولکور يک مجموعه با اهميت و مهم ارزيابي مي شود . با احمد جو در باره ويژگي هاي  ساخت اين سريال گفت و گويي انجام داده ايم .

 

 با توجه گستردگي ساخت مجموعه هاي تاريخي آيا بودجه و امکانات مورد نياز در اختيار شما قرار گرفت؟

 درابتدا مي دانستيم با چه بودجه اي براي ساخت سريال  روبه رو هستيم وطبق اين بودجه برنامه ريزي و مديريت هزينه انجام شد و تلاش کرديم از اين امکانات و بودجه بيشترين بهره و نصيب را ببريم . خوشبختانه با همدلي که در حين کار بين تمام اعضاي گروه وجود داشت با کسر بودجه اي مواجه نبوديم و حتي زمان فيلم برداري در مدت چهارده ماه و يک ماه کمتر از زمان تعيين شده به پايان رسيد . تلاشم بر اين بود که با توجه به وضعيت موجود يک کار فاخر ، وزين و متفاوت  تري نسبت به ساير مجموعه هاي تلويزيوني به مخاطب عرصه بشود . چون کار حوزه کارهاي روتين و طنز براي برآورده بودجه ارزيابي شد . بودجه اي باندازه کارهاي طنز اپارتماني و روتين براي آن در نظر گرفته شد و با توجه به فيملبرداري در لوکيشنهاي متنوع که خيلي از آنها مورد بازسازي و ساخت و ساز قرار گرفت  تنظيم درست بودجه و هزينه کردن آن خيلي با اهميت بود .

 

 آيا براي طراحي آدمهاي سريال به الگوي تيپ شخصيت فکر کرده بوديد ؟

 به همين ساختاري که اشاره کرديد پرداختم و آدمهاي مجموعه تيپ شخصيت هستند . براي ارتباط بهتر و منطقي تر با مخاطب تلويزيوني وجود چنين ساختاري در شخصيت پرداري مورد نياز است . شايد ارائه تيپ صرف در کارهاي تلويزيوني تاريخ مصرفش گذشته باشد و مخاطب تلويزيوني با توجه به رشد آگاهايش با اين وضعيت نمي تواند ارتباط درستي برقرار کند . در شيوه کاري من تمرکز و توجه به قصه ملاک است و بين قصه و داستان تفاوت ماهوي وجود دارد و  يکسان نيستند و با دو روايت گوناگون مواجه هستيم . تمرکزداستان گويي بيشتر متکي بر  روابط علت و معلولي و تمرکز قصه گويي بيشتر بر اتفاق متکي است . بيس کار را بر مبناي قصه گويي هزار و يک شب قرار دادم . در بخش نمايشي هم به تعزيه  به لحاظ فرمي رويکرد داشتم و شخصيتهاي مجموعه هم از اين رويکرد تبعيت مي کنند .

 

 يکي از ويژگي هايي مهم و جذاب سريال هاي شما براي مردم استفاده از تکيه کلام  هاي خاص براي شخصيتها است . اين رويکرد چگونه به وجود آمده است ؟

 در مجموعه پشت کوههاي بلند اين رويکرد نسبت به کارهاي گذشته ما در حجم گسترده تري انجام شد . ده شخصيت نمايش تکيه کلام هاي خاص خودشان را دارند . در مجموعه روزي روزگاري به جز سه شخصيت اين رويکرد را در مورد ساير شخصيتها دنبال نمي کردم و با توجه به ويژگي بازيگر و جذابيت تکيه کلام معمولا يک بازيگر در اين حوزه براي مخاطب جذابيت بيشتري پيدا مي کنند . کارکرد ديگر اين تکيه کلام ها به بهتر معرفي شدن شخصيتها کمک مي کند و در حکم يک چاشني و يا نمک کار است . تلاش مي کنم تکيه کلام هايي را انتخاب کنم که حداقل براي شوخي و تفريح هم به جز وجوهات اشاره شده کارکردهايي داشته باشد .

 

  به چه دليل شخصيت تلخک به ويژگي هاي نسيم بيک در مجموعه روزي روزگاري شباهت هاي زيادي دارد ؟

 شخصيت تلخک ويژگي هايي داشت که او را بسيار به شخصيت بسيم بيک مجموعه روزي روزگاري شبيه کرده بود و  محمد فيلي درهر دوي اين  نقشها حضور داشت . به جز شخصيت بسيم بيک شخصيتهاي ديگري از کارهاي گذشته ام در مجموعه پشت کوههاي بلند مورد استفاده قرار گرفته بودند مثل کدخداي کولي باد با بازي بهروز مسروري و همين نوع گويش را در شخصيتي مشابه در روزي روزگاري بازي کرده بود . فردوس کاوياني هم تيپي مشابه نقشش در تفنگ سرپر را ارائه کرد . در نه قسمث پاياني سريال هم دو شخصيت مشابه حسام بيک و نسيم بيک حضور دارند . اين شخصيتها ظرفيتهاي دراماتيک زيادي دارند که در کارهاي زيادي حضور داشته باشند و در سينما هم اين رويکرد بي سابقه نيست وبه طور مثال  لورل و هاردي در قالب دو آدم ساده لوح و خنگ در کارهايشان حضور مستمري داشتند ،چارلي چاپلين در قالب نام آشناي يک ولگرد در اغلب کارهايش بازي کرد .

  

 

سه‌شنبه 13 تير 1391 - 13:18


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری