دوشنبه 12 خرداد 1399 - 18:15
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

ضرورت استقرار سيستم پيشنهادگيري از كاركنان در سازمان چيست؟

 

هميشه راهي براي انجام كار بهتر وجود دارد... پيدايش كن

بخش اول

 

1- نياز انسان به احترام و برابري و اظهار وجود: انسانها فطرتا خواهان برابري با يكديگرند و تمايل دارند با آنها برخورد محترمانه و مشاركت جويانه شود. مشاركت كاركنان در مديريت به اين خواسته انساني پاسخ مثبت مي دهد.

2- حمايت و پشتيباني انسان از نظرات و دستاوردهاي خويش: انسانها به طور فطري از چيزهايي كه متعلق به آنهاست حمايت مي كنند، مانند فرزند، خانه، ايده ها و نظرات. تصميماتي كه در آن نظرات كاركنان و مخاطبان طرحها و برنامه هاي سازمان لحاظ شده باشد از حمايت و پشتيباني بيشتري در سازمان برخوردار هستند.

3- كمال جويي مستمر انسان (بهبود مستمر- كايزن): اصل بهبود مستمر مي گويد نبايد هيچ روزي را بدون انجام بهبود فعاليت ها سپري كرد. امام صادق(ع) مي فرمايند: كسي كه دو روزش مساوي باشد ضرر كرده است. يكي از روشهاي بهبود مستمر بهره گيري از نظرات كاركنان و مخاطبان طرحها و برنامه هاي سازمان مي باشد.

4- توسعه نيروي انساني: در سازماني كه در سال هزاران پيشنهاد از طرف كاركنان ارائه مي گردد و مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و درصدي از آنها به اجرا گذاشته مي شود، اين موضوع موجب توسعه خودجوش كاركنان خواهد شد، زيرا براي ارائه پيشنهاد مفيد نياز به مطالعه، مشورت با متخصصين و ... مي باشد كه اين امر موجب افزايش مستمر اطلاعات و كيفيت نيروي انساني ميگردد.

5- مشورت، مشاركت در عقول ديگران است. مديران به دليل محدود بودن وقت و تخصص از بسياري از مسائل سازمان بي اطلاع هستند. براي همين آگاه بودن از نظرات كاركنان و متخصصان در تصميم گيري مناسب بسيار موثر ميباشد. مشورت فكري كاركنان با مديريت از طريق اجراي نظام پيشنهادها امكان پذير است.

حضرت علي(ع) مي فرمايند: كسي كه استبداد راي داشته باشد هلاك خواهد شد و كسي كه با مردم مشورت نمايد در عقل هاي آنها شريك شده است.

ادامه دارد...

و من الله التوفيق

 

سه‌شنبه 30 خرداد 1391 - 14:20


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری