چهارشنبه 15 مرداد 1399 - 17:42
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

كتاب

 

اميد زماني

 

نقش گياهان در زندگي انسان (از ديدگاه قرآن)

 

نقش گياهان در زندگي انسان (از ديدگاه قرآن)

تاليف: زهره فريدوني

شمارگان: 1000

قيمت: 42000 ريال

نوبت چاپ: اول / 1390

ناشر: موسسه انتشارات اميرکبير

زهره فريدوني، با تحقيق و بررسي نقش گياهان در جنبه­هاي مختلف زندگي انسان با توجه به آيات قرآن مي­پردازد چرا که تاکنون به زبان فارسي و عربي به صورت منسجم اثري در اين باره موجود نيست. اين تحقيق به روش توصيف و تحليل داده­ها انجام شده است. به اين صورت که در مرحله اول، قرآن کريم از ابتدا تا انتها مطالعه شده و آياتي که به هر نحوي به گياهان مربوط مي­شوند، استخراج شده است. پس به روش تحقيق موضوعي، از انتها به ابتداي قرآن، آيات استخراج شده و سياق هريک از اين آيات مفهوم يابي شده­اند و پس از آن به سي و پنج تفسير مراجعه شده و آيات مورد نظر در اين تفاسير بررسي شده­اند. در اين مرحله براي اطمينان يافتن از استخراج همه آيات مربوط به گياهان به «معجم المفهرس لکشف آيات القرآن»، «فرهنگ قرآن» و «فرهنگ موضوعي تفاسير» مراجعه شد، که خوشبختانه استخراج همه آيات مربوطه انجام شده بود. پس از مشخص کردن موضوعات فرعي، با مراجعه به کتب مرتبط با موضوع و نيز جستجو در اينترنت، به مطالب مورد نياز دست يافته و با روش تهيه فيش­هاي مطالعاتي و در نهايت تحليل محتواي مطالب، با تکيه بر تدبر در آيات و مقايسه واقعيت­هاي بيان شده در قرآن با نتايج علمي روز، نگارش تحقيق انجام شده است. در مورد روايات نيز بخش­هايي از توحيد مفضل و نهج البلاغه که با موضوعات عناوين مرتبط بودند آورده شده و در نهايت احاديثي از معصومين (ع) ذکر شده است که اميدوارم براي دانشجويان و محققان در اين زمينه سودمند واقع شود.

زهره فريدوني کارشناس ارشد الهيات – گرايش علوم قرآن و حديث – با پيشينه تحصيل در مقطع کارشناسي در رشته مهندسي کشاورزي – گرايش گياه پزشکي – دانشگاه تهران، براي نخستين بار به طور جامع تحقيقي پيرامون تاثير گياهان در زندگي انسان از ديدگاه قرآن انجام داده است. پژوهش حاضر حاصل تلاش وي در دو حوزه علوم قرآني و گياه پزشکي است و مي­توان گفت اين اثر گامي نو در زمينه تحقيقات بين رشته­اي علوم قرآني است. قرآن کريم کامل­ ترين کتاب آسماني و برنامه زندگاني انسان­ها و «بنيانا لکل شيء» مي­باشد و به گواه آيات آن «ما فرطنا في الکتاب من شيء». اما از آنجايي که تحقيقات ميان رشته­اي با توجه به پيشرفت علوم روز، در حوزه علوم قرآن و حديث کمتر صورت گرفته است و نيز با توجه به اهميت گياهان به عنوان مخلوقات الهي و يکي از مهم­ترين مظاهر طبيعت، که تاثير عمده و بسزايي در زندگي انسان داشته و در همه حالات و مراحل حيات مادي، معنوي و اخروي وي نقش ايفا مي­کنند، در اين تحقيق به نقش گياهان در بخش­هاي مختلف زندگي انسان از منظر آيات پرداخته شده است، تا هرچه بهتر و روشن­تر جايگاه اين موجودات نجيب خلقت که با کرامت پذيراي ساير موجودات هستند، آشکار شود. اين کتاب در پنج فصل به رشته تحرير درآمده است. عناوين اين فصول به ترتيب عبارتند از: نقش گياهان در زندگي مادي انسان، نقش گياهان در زندگي معنوي انسان، نقش گياهان در زندگي اخروي انسان، آشنايي با ميوه­ها و گياهان ياد شده در قرآن و ويژگي­هاي گياهان نام برده شده در قرآن.

زهره فريدوني در فصل اول به مطالب ذيل اشاره کرده است:

نقش تغذيه­اي گياهان، تغذيه مستقيم و غيرمستقيم، نقش دارويي گياهان، حضرت يونس (ع) و بوته کدو، حضرت مريم و خوردن خرما، عسل، نقش صنعتي گياهان، دستيابي به آتش، روغن­هاي گياهي، مواد عطري، ريحان، زنجبيل، کافور، ديگر کاربردهاي صنعتي، نقش گياهان در محيط زيست انسان، اهميت محيط زيست، پيدايش مراتع، تامين فضاي سبز، زيباسازي محيط زيست، ايجاد توازن در طبيعت، رابطه گياه با هوا، گياهان و تنفس، تصفيه کننده هوا، رابطه گياه و آب، رابطه گياهان با زمين.

در فصل دوم، نقش گياهان در زندگي معنوي انسان نيز به مطالب ذيل مصرح شده است:

تلطيف روح، بهجت انگيزي گياهان، رنگارنگي گياهان، عطر و بوي گياهان، آيينه تمام نماي مبدا و معاد، دفتر معرفت کردگار، درسنامه توحيد، درسنامه معاد، دنيا مزرعه آخرت، الگوي اخلاق و رفتار، دعوت به تدبر سبز، تمثيل و تشبيه، تشبيه به شجره طيبه، تشبيه به شجره جنيشه، تشبيه به شجره ملعونه، تشبيه به نخل­هاي پوسيده، پاداش نيکان، عبادت گياهان، تسبيح گياهان، سجده گياهان، الگوي کرامت، وسيله امتحان الهي، واسطه وحي و گياهان وسيله­اي براي کسب کمالات اخروي.      

  نقش گياهان در زندگي اخروي انسان، برخي نامه­هاي بهشت و وجه تسميه آن­ها، جنت، روضه، فردوس، منازل بهشت، درختان، سايبان­هاي بهشت، ميوه­هاي بهشتي، فراوان و متنوع، دائمي و بدون محدوديت، در دسترس و سهل الوصول، از هر ميوه يک زوج، ميوه­هاي بهشتي ياد شده در قرآن، انگور، خرما و انار، موز، گياهان و ميوه­هاي جهنمي، مسد، زقوم و ضريع از جملات عناوين آمده در فصل سوم به شمار مي­روند که در ادامه اين فصل زهره فريدوني مخاطبان خود را با ميوه­ها و گياهان ياد شده در قرآن آشنا مي­کند.

همچنين تکرار نام و تفصيل برخي گياهان در قرآن، تقدم خرما بر انگور و سوگند به گياهان از جمله عناوين آمده در  فصل چهارم محسوب مي­شوند.

در فصل پنجم، ويژگي­هاي گياهان نام برده شده در قرآن؛ فريدوني مطالب ذيل را براي خواننده متذکر شده است:

نخل، خرما در تفاسير، خرما در روايات، مشخصات گياه خرما، خواص و کاربرد خرما، عنب، انگور در تفاسير، انگور در روايات، مشخصات گياه انگور، خواص و کاربرد انگور، زيتون، زيتون در تفاسير، زيتون در روايات، مشخصات گياه زيتون، خواص و کاربرد زيتون، رمان، انار در تفاسير، انار در روايات، مشخصات، خواص و کاربرد انار، تين، انجير در تفاسير و روايات، مشخصات، خواص و کاربرد انجير، ريحان، ريحان در تفاسير، ريحان در روايات، مشخصات گياه ريحان، خواص و کاربرد ريحان، بصل، پياز در تفاسير، پياز در روايات، مشخصات گياه پياز، خواص و کاربرد پياز، فوم، سير در تفاسير، سير در روايات، مشخصات گياه سير، خواص و کاربرد سير، يقطين، کدو در تفاسير، کدو در روايات، مشخصات گياه کدو، خواص و کاربرد کدو.

همچنين، عدس، عدس در تفاسير و روايات، مشخصات، خواص و کاربرد عدس،طلح، موز در تفاسير، مشخصات گياه، خواص و کاربرد موز، قثاء، خيار در تفاسير، خيار در روايات، مشخصات گياه خيار، خواص و کاربرد خيار، خردل، خردل در تفاسير، مشخصات گياه خردل، خواص وکاربرد خردل، زنجبيل، زنجبيل در تفاسير، مشخصات گياه زنجبيل، خواص و کاربرد زنجبيل، مسن، ترنجبين در تفاسير، مشخصات گياه ترنجبين، خواص و کاربرد ترنجبين، کافور، کافور در تفاسير، کافور در روايات، مشخصات گياه کافور، خواص و کاربرد کافور، اثل، گز در تفاسير، مشخصات گياه گز، خواص و کاربرد گز، خمط، درخت مسواک در تفاسير، مشخصات گياه مسواک، خواص و کاربرد درخت مسواک، سدر، سدر در تفاسير، سدر در روايات، مشخصات گياه سدر، خواص و کاربرد سدر، زقوم، زقوم در تفاسير، مشخصات گياه زقوم، ضريع، ضريع در تفاسير و مشخصات گياه ضريع.

گفتني است، کتاب «نقش گياهان در زندگي انسان» از ديدگاه قرآن تاليف زهره فريدوني با شمارگان يک هزار جلد و قيمت 42000 ريال از سوي موسسه انتشارات اميرکبير وابسته به سازمان تبليغات اسلامي، منتشر و راهي بازار نشر کتاب شده است.

  

 

 

سه‌شنبه 30 خرداد 1391 - 8:46


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری