پنجشنبه 26 تير 1399 - 3:55
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

گزارش

 

بابك راكخواه

 

اعلام سياست‌هاي چاپ و نشر قرآن از سوي مرکز طبع و نشر قرآن کريم

 

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوري اسلامي ايران به دنبال سؤالات و ابهامات در ميان کاتبان و ناشران قرآني در خصوص سياست هاي اين مرکز در چاپ و نشر قرآن کريم، به تازگي اقدام به انتشار اين سياست ها کرده است.

اين سياست ها با هدف ايجاد وحدت رويه در کتابت قرآن کريم و يکپارچگي مصاحف چاپ شده در جمهوري اسلامي ايران با مصاحف ساير کشورهاي جهان و التزام به قواعد رسم المصحف در کتابت، تعيين شده است.

بر اساس اين سياست ها هيچگونه محدوديتي براي کاتبان و ناشران خصوصي که قبلا مبادرت به کتابت و يا چاپ مصحف‌شريف کرده‌اند، وجود ندارد.

بر اساس سياست هاي تعيين شده مرکز طبع و نشر قرآن جمهوري اسلامي، دستگاه هاي دولتي و نهادهاي وابسته به نظام  كه معمولا مصحف شريف را در مقياس وسيع به طبع مي رسانند، در اجراي اين سياست ها پيشگام بوده و اصلي ترين مخاطب آن هستند.

در اين سياست ها هيچ گونه محدوديتي نسبت به وضعيت موجود در حوزه علامتگذاري کلمات قرآن ـ ضبط المصحف ـ ايجاد نشده و لذا علامتگذاري هاي رايج مانند مصري، هندي، ايراني و کم علامت، معتبر است.

از ديگر نکات حايز اهميت آن که اين سياست ها براي ناشران خصوصي که قبلا مبادرت به سفارش کتابت قرآن و يا حروف چيني آن کرده و يا مصاحفي را به طبع رسانده اند، هيچگونه محدوديتي را ايجاد نمي کند؛ ضمن آنکه چاپ نفيس مصاحف تاريخي که از مواريث فرهنگي کشور است ـ مانعي ندارد.

اما آن چه که در قالب سياست هاي مرکز ظبع و نشر قرآن جمهوري اسلامي ايران به دستگاه ها ابلاغ شده شامل شش محور به شرح زير است:

سياست اول:

تمامي مصاحفي که کاتبان و ناشران، متقاضي چاپ و نشر آن ها هستند، در صورتي مجوز دريافت خواهند کرد، که علاوه بر صحت کلمات و اعراب، نگارش آن ها مطابق با رسم المصحف بوده و ديگر ويژگي هاي آن ها نيز، مطابق با آيين نامه تفصيلي «نظارت بر کتابت، چاپ و نشر قرآن کريم» باشد.

سياست دوم:

لازم است تمامي کاتبان و ناشران قرآن کريم در کتابت و يا حروفچيني مصاحف جديد، رسم المصحف را رعايت کنند.

سياست سوم:

چاپ نفيس مصاحف تاريخي که نگارش آن ها در برخي موارد مطابق با رسم المصحف نيست صرفا با هدف احياء آثار فرهنگي و هنري گذشتگان، به شرط صحت کلمات و اعراب انجام شود.

سياست چهارم:

چاپ مصاحفي که توسط کاتبان مشهور ايراني و غير ايراني کتابت شده و در برخي موارد در نگارش آن ها رعايت رسم المصحف نشده به شرط نداشتن هرگونه غلط و همچنين داشتن سابقه حداقل يک نوبت چاپ، صرفا توسط همان ناشر قبلي و در شمارگان محدود، انجام شود. اما بهتر است اصلاح تدريجي اين گونه مصاحف، طبق رسم المصحف با استفاده از امکانات فني موجود، به ايشان توصيه شود.

سياست پنجم:

چاپ ترجمه قرآن کريم به تنهايي و يا به صورتي که متن قرآن، تحت الشعاع ترجمه قرار گرفته باشد و همچنين درج عناويني روي جلد، که تداعي غلبه ترجمه را بر متن قرآن کند، صورت نپذيرد.

سياست ششم:

تمامي دستگاه هاي دولتي و نهادهاي وابسته به نظام که قصد چاپ و نشر قرآن کريم را خصوصا در مقياس وسيع دارند؛ موظفند در مصاحف موردنظر خود، رسم المصحف را رعايت کنند. 

 

سه‌شنبه 23 خرداد 1391 - 8:50


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری

 

از اين نويسنده يا گزارشگر