يكشنبه 11 خرداد 1399 - 12:29
پر بازديدهاي اين گروه
  • موردي يافت نشد

نظام پيشنهادات

 

سيد داوود تديني
مسئول اطلاع رساني كارگروه نظام پيشنهادها

 

نگاه جامع و سيستمي به سازمان داشته باشيم

 

آنچه كه ما آن را شكست مي ناميم، زمين خوردن نيست بلكه بر روي زمين باقي ماندن است.

 

تجزيه و تحليل سيستم به مديران كمك مي كند تا موقعيت موجود سازمان را به خوبي درك كنند، از جريان كار آگاه شوند، آن را مورد ارزيابي قرار دهند و براي رفع نارسايي ها و مشكلات، بهترين راه حل را انتخاب و توصيه كنند.

هدف از تجزيه و تحليل سيستم، اصلاح و بهبود وضع سازمان، به كارگيري رويه ها و روش هاي بهتر انجام كار است. يكي از مهمترين وظايفي كه براي مديران برشمرده اند، وظيفه ايجاد تغيير است.

مديران موظفند در عين حال كه تعادل سازمان خود را حفظ مي كنند، همگام با آخرين تغييرها و تحول ها، دگرگوني لازم را در سازمان به وجود آورند و از تازه ترين روش ها و شيوه هاي انجام كار دراداره امور بهره گيرند. در اين فرايند، تجزيه و تحليل سيستم مي تواند به عنوان ابزار مفيدي در اختيار مديران باشد و به نيازهاي آني و آتي سازمان در اين زمينه پاسخ دهد. هرچه وسعت سازمان بيشتر باشد وظايف آن نيز متنوع تر و متعددتر مي شود.

در سازمان هاي كوچك و ساده شايد مدير بتواند كار تجزيه و تحليل را خود به عهده بگيرد، اما هرچه قلمرو سازمان گسترده تر و وظايف و مسئوليت ها بيشتر شود، نياز جدي تري به يك تيم خاص براي تجزيه و تحليل امور سازماني پديد مي آيد. تيمي مجرب كه به عنوان تحليل كننده سيستم ها و روش ها، از وضع موجود سازمان تصويربرداري مي كنند، با شناخت جامع و كاملي كه به دست مي آورند و با دقت درتصاوير بدست آمده نقاط ضعف و كمبودها را مشخص مي سازند و با بررسي جامع و همه جانبه، راه حل هاي مناسبي را پيش بيني و سپس مديريت را در انتخاب مناسب ترين راه براي رفع مشكلات و نقايص راهنمايي مي كنند. براي تجزيه و تحليل ، به عنوان امري دايمي و مستمر، بهتر است كه واحدي در سازمان داير شود و اين كار را به صورت مداوم به انجام برساند.

به طور طبيعي كاركنان سازمان چندان مايل نيستند كه كارشان به وسيله افراد خارج از سازمان مورد نقد و بررسي قرار گيرد. در حال حاضر در تشكيلات بيشتر دستگاه ها و سازمان هاي دولتي و خصوصي، واحدهايي وجود دارد كه اين وظيفه مهم را انجام دهند.

رمز موفقيت واحدهايي چون تشكيلات و روش ها، طرح و برنامه، طرح و بررسي ها، بهبود و روش ها و .. ارتباط مستمر با كاركنان باتجربه، متخصص و با سابقه سازمان، پيش از بررسي هرگونه تغيير در سازمان است.

و من الله التوفيق و عليه التكلان

 

چهارشنبه 10 خرداد 1391 - 13:20


*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری